Ewch i’r prif gynnwys

Modiwlau Cymraeg yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr astudio rhan o'u cyrsiau israddedig yn Gymraeg.

Tiwtor Personol Cyfrwng Cymraeg

Mae tiwtoriaid personol yn rhoi cymorth i fyfyrwyr drwy gyfuno cynghori academaidd a chefnogaeth ar gyfer lles cyffredinol myfyrwyr trwy gyfeirio at wasanaethau priodol fel a pan mae angen.  Os ydych yn dymuno, mae'n bosib i chi gael tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg ac sy'n gallu trafod materion academaidd a phersonol gyda chi yn y Gymraeg.

Yn gyffredinol, cewch eich cynorthwyo i ddysgu ar lefel israddedig, gan roi’r cyfle i chi drafod pynciau yn Gymraeg a bydd hyn yn rhoi pont werthfawr rhwng dysgu yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Darpariaeth Dysgu Cyfrwng Cymraeg

Seminarau cyfrwng Cymraeg

Ar hyn o bryd, mae'r ysgol yn cynnig seminarau trwy gyfrwng y Gymraeg mewn nifer o fodiwlau gwahanol ar bynciau megis troseddeg, ymchwil gymdeithasol, theori gymdeithasol a chymdeithaseg.  Bydd y seminarau yn rhoi cyfle i chi drafod yn Gymraeg beth ydych wedi'i ddysgu yn eich darlithoedd. Gallai’r rhain newid wrth i'r ysgol asesu'r ble mae'r galw mwyaf.

Modiwl wedi'i darparu’n llawn drwy gyfrwng y Gymraeg – Cymdeithas Gyfoes yng Nghymru

Yn ogystal, rydym hefyd yn cynnig modiwl o'r enw Cymdeithas Gyfoes yng Nghymru, lle mae'r holl weithgareddau dysgu h.y., darlithoedd a seminarau, trwy gyfrwng y Gymraeg.

Amcan y modiwl yma yw datblygu dealltwriaeth a gwybodaeth ryngddisgyblaethol myfyrwyr o’r gymdeithas maen nhw’n byw ynddi - cymdeithas yng Nghymru. Bydd y modiwl yn archwilio'r amrywiaeth a'r gwahaniaethau sy'n bodoli yng Nghymru o ran nodweddion cymdeithasol megis dosbarth cymdeithasol, rhywedd ac ethnigrwydd a hefyd mewn perthynas ag iaith a hunaniaeth genedlaethol.

Bydd materion cymdeithasol sy'n gyffredin yng Nghymru hefyd yn cael eu harchwilio yn y modiwl hwn.

Yn ogystal, bydd yn edrych ar effaith polisïau Llywodraeth Cymru ar bobl Cymru ac yn cymharu’r polisïau yma gyda pholisïau llywodraethau eraill. Erbyn diwedd y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn ymwybodol o nodweddion unigryw cymdeithas yng Nghymru ac yn ymwybodol o’r gwahaniaethau a’r tebygrwydd rhwng cymdeithas yng Nghymru a chymdeithasau yn rhannau eraill o’r byd.

Goruchwyliaeth traethawd hir yn y Gymraeg

Yn y drydedd flwyddyn, efallai y byddi di'n gwneud traethawd hir, lle fyddi di'n cynllunio ac yn gwneud darn o ymchwil annibynnol, ei ysgrifennu a chyflwyno dy syniadau a dy ganfyddiadau.

Mae'n bosib i chi gael goruchwyliwr sy’n siarad Cymraeg, sy'n gallu rhoi cyngor i chi a thrafod eich prosiect ymchwil yn Gymraeg. Mae hefyd yn bosib i chi gyflwyno eich prosiect ymchwil traethawd hir yn y gynhadledd draethawd hir flynyddol yn y Gymraeg ac ysgrifennu eich traethawd hir yn y Gymraeg.

Cyflwyno Asesiadau yn y Gymraeg

Cewch hefyd sefyll arholiadau, ysgrifennu eich traethodau a chyflwyno asesiadau eraill yn Gymraeg os ydych yn dymuno.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siôn Jones.

Dr Sion Jones

Dr Sion Jones

Lecturer

Siarad Cymraeg
Email
jonessl26@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9679