Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau cynaliadwyedd

Teitl swyddMaes diddordebGwybodaeth cysylltu
Swyddog cynnal a chadw (ynni a chynaliadwyedd) - Amser llawnRheoli carbonenergy@caerdydd.ac.uk
Peiriannydd cynnal a chadw - Amser llawn Rheoli carbonenergy@caerdydd.ac.uk
Swyddog cynnal a chadw - Amser llawnRheoli carbon (BEMS)energy@caerdydd.ac.uk
Rheolwr Rhaglen Sero Net F/TSero Net Carbon energy@caerdydd.ac.uk
Pennaeth caffael - Amser llawnCaffael cynaliadwy

procurement@caerdydd.ac.uk

Uwch Gynghorydd Caffael - Caffael Cynaliadwy F/TCaffael cynaliadwyprocurement@caerdydd.ac.uk
Rheolwr cyfleusterau (ystadau a chyfleusterau'r campws) - Amser llawnTrin gwastraff (preswylfeydd) a chynllun teithiocservsustainability@caerdydd.ac.uk
Rheolwr Lleihau GwastraffIleihau gwastraff, ailgylchu a gwastraff domestig

TaubmanG@caerdydd.ac.uk

Cynghorydd Diogelwch Amgylchedd - Rhan AmserEMS, gwastraff peryglus ac effaith gwyrddenvironment@caerdydd.ac.uk
Rheolwr archwilio - Amser llawnArchwilio Diogelwch, iechyd ac amgylcheddolosheu-audit@caerdydd.ac.uk
Swyddog Amgylcheddol UCU - Amser llawnPob maes, aelod o grŵp llywio EMS a chynrychiolydd ar grwpiau rhanddeiliaid cynaliadwyedd perthnasolucu-environmental-officer@caerdydd.ac.uk
Rheolwr galluogi - Amser llawnYmchwil a'r amgylchedd

dickson@caerdydd.ac.uk

Rheolwr ymchwil ac ymgysylltu (fferylliaeth) - Amser llawnPrifysgol gyfeillgar i wenynpharmabees@caerdydd.ac.uk
Cydlynydd Campws Cyfeillgar i DdraenogodCampws Cyfeillgar i Ddraenogodhedgehogs@caerdydd.ac.uk
Arweinydd Academaidd ESDDysgu ac Addysgu ESDgwilliamja@caerdydd.ac.uk
Rheolwr Gwasanaethau Trafnidiaeth, Teithio a Pharcio F/TCynllun Teithio Cynaliadwytravelplan@caerdydd.ac.uk
Rheolwr Arlwyo F/TPolisi Bwyd Cynaliadwycatering@caerdydd.ac.uk