Ewch i’r prif gynnwys

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol yw ein huwch dîm rheoli.

Mae'n gyfrifol am ddatblygu strategaeth, cynlluniau gweithredu, polisïau a gweithdrefnau a'u rhoi ar waith, ynghyd â gosod cyllidebau a monitro perfformiad gweithredol ac ariannol.

Aelodau

Professor Colin Riordan

Llywydd ac Is-Ganghellor

Yr Athro Colin Riordan BA, PhD

Yr Athro Karen Holford

Rhag Is-Ganghellor

Yr Athro Karen Holford FREng, FLSW, Ceng, FIMechE.

Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter

Yr Athro Kim Graham BSc, PhD

Prof Amanda Coffey

Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd

Yr Athro Amanda Coffey BA (Anrh), TAR, MSc, PhD, FHEA, FAcSS

Yr Athro Rudolf Allemann FRSC, FLSW

Rhag Is-Ganghellor, Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr a Phennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Yr Athro Rudolf Allemann FRSC, FLSW

Damian Walford Davies

Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Yr Athro Damian Walford Davies MA MPhil DPhil FLSW

Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Yr Athro Dylan Jones OBE, BSc (Tech), PhD, DSc Cymru, AcSS, FBPsS

Deborah Collins, Chief Operating Officer

Prif Swyddog Gweithredol

Deborah Collins

Man in suit smiles outside University buildings

Prif Swyddog Ariannol

Rob Williams

Claire Sanders

Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata

Claire Sanders

TJ Rawlinson, Director of Development and Alumni Relations

Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr

TJ Rawlinson

Susan Midha

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

Susan Midha