Ewch i’r prif gynnwys

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol yw ein huwch dîm rheoli.

Mae'n gyfrifol am ddatblygu strategaeth, cynlluniau gweithredu, polisïau a gweithdrefnau a'u rhoi ar waith, ynghyd â gosod cyllidebau a monitro perfformiad gweithredol ac ariannol.

Aelodau

Ffotograff o'r Athro Wendy Larner

Llywydd ac Is-Ganghellor

Yr Athro Wendy Larner FRSNZ FAcSS PFHEA FNZGS

Photograph of Professor Walford Davies

Dirprwy Is-Ganghellor

Yr Athro Damian Walford Davies MA MPhil DPhil FLSW

 Ffotograff o'r Athro Urfan Khaliq

Rhag Is-Ganghellor Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Yr Athro Urfan Khaliq yw Rhag Is-Ganghellor a Phennaeth Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol mae'n gyfrifol am reoli ac arwain

Claire Sanders

Prif Swyddog Gweithredu

Claire Sanders

Headshot of Darren Xiberras

Prif Swyddog Ariannol

Darren Xiberras