Ewch i’r prif gynnwys

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol yw ein huwch dîm rheoli.

Mae'n gyfrifol am ddatblygu strategaeth, cynlluniau gweithredu, polisïau a gweithdrefnau a'u rhoi ar waith, ynghyd â gosod cyllidebau a monitro perfformiad gweithredol ac ariannol.

Aelodau

Professor Colin Riordan

Llywydd ac Is-Ganghellor

Yr Athro Colin Riordan BA, PhD

Yr Athro Karen Holford

Rhag Is-Ganghellor

Yr Athro Karen Holford FREng, FLSW, Ceng, FIMechE.

Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter

Yr Athro Kim Graham BSc, PhD

Claire Morgan yw'r Rhag Is-Ganghellor Dros Dro, Addysg a Myfyrwyr.

Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Claire Morgan

Yr Athro Rudolf Allemann FRSC, FLSW

Rhag Is-Ganghellor, Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr a Phennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Yr Athro Rudolf Allemann FRSC, FLSW

Damian Walford Davies

Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Yr Athro Damian Walford Davies MA MPhil DPhil FLSW

Professor Ian Weeks

Rhag Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Yr Athro Ian Weeks OBE, BSc, PhD, DSc, CChem, FRSC, FRCPath, FLSW

Claire Sanders

Prif Swyddog Gweithredu

Claire Sanders

Man in suit smiles outside University buildings

Prif Swyddog Ariannol

Rob Williams

TJ Rawlinson, Director of Development and Alumni Relations

Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr

TJ Rawlinson

Susan Midha

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

Susan Midha