Ewch i’r prif gynnwys

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â Chanolfan Gofal Llygaid 'Addysgu a Thrin' yr Ysgol Optometreg

3 Hydref 2023

Photos of the first Minister, head and deputy head of Optometry and PVC Biological and life sciences standing outside the optometry building in Cardiff University

Yn ddiweddar, mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Llywodraeth Cymru, croesawodd yr Ysgol Optometreg y Prif Weinidog i Ganolfan Gofal Llygaid Prifysgol GIG Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynhaliwyd yr ymweliad i dynnu sylw at y sefydliadau a'u hymrwymiad cyffredin i hyrwyddo gofal iechyd llygaid ac addysg optometreg yng Nghymru.

Ein canolfan arobryn yn helpu i leihau amseroedd aros yn yr ysbyty i gleifion sydd angen gofal llygaid, tra'n darparu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer rôl newidiol bod yn optometrydd yng Nghymru.

Mae'r ganolfan yn galluogi'r Brifysgol i ddarparu profiad hyfforddi rhagorol mewn amgylchedd clinigol i optometryddion a fydd yn rhan annatod o ddarparu ystod ehangach o wasanaethau gofal llygaid yn y gymuned.

Ymwelodd y Prif Weinidog â'r clinig lle'r oedd cleifion yn cael eu trin am glawcoma, cyflyrau’r retina a'r rheiny a oedd angen prawf sgrinio gan fod eu llygaid wedi’u gwenwyno o ganlyniad i’r cyffur hydrocsiclorocwin.

Yn ystod ei daith o amgylch y cyfleuster, bu'r Prif Weinidog yn trafod gyda'r Athro John Wild (Pennaeth yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg), yr Athro Barbara Ryan (Dirprwy Bennaeth Optometreg a Gwyddorau’r Golwg), a'r Athro Ian Weeks (Rhag Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd) o Brifysgol Caerdydd, yn ogystal ag uwch gynrychiolwyr rheoli Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

“Mae’r brifysgol yn falch iawn o gael cefnogaeth barhaus y Prif Weinidog; gweithio gyda Llywodraeth Cymru i wella gwasanaethau gofal iechyd llygaid, lleihau amseroedd aros ysbytai a chadarnhau Prifysgol Caerdydd fel arweinydd addysg ac ymchwil optometreg yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.”

Yr Athro John Wild, pennaeth yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Roedd yr ymweliad hefyd yn gyfle i'r Prif Weinidog siarad â chlaf ac optometrydd ar leoliad ar gyfer cymhwyster uwch yn dilyn ymgynghoriad, yn ogystal â gweld technoleg fodern ar gyfer delweddu'r llygaid.

O'r Chwith i'r Dde: Claf gofal llygaid, yr Athro Barbara Ryan, Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford, Sharon Beatty, optometrydd.
O'r Chwith i'r Dde: Claf gofal llygaid, yr Athro Barbara Ryan, Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford, Sharon Beatty, optometrydd.

Yn ogystal, cymerodd y Prif Weinidog ran mewn sgwrs ehangach gydag optometryddion sy'n hyfforddi ar gyfer cymwysterau uwch yn yr ysgol ar hyn o bryd a sut y byddant yn defnyddio'r hyn y maent wedi'i ddysgu wrth weithio yn y gymuned.

Dywedodd Rachel Thomas, Cyfarwyddwr Bwrdd Clinigol Llawfeddygaeth Gweithrediadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro:

“Ers blynyddoedd lawer, rydym wedi gweithio ar y cyd ag Ysgol Optometreg Prifysgol Caerdydd i gefnogi hyfforddiant a datblygiad optometryddion yng Nghymru. Bydd ein cydweithrediad ymhellach gwella wrth i waith datblygu a diwygio polisi Llywodraeth Cymru gael ei wreiddio.

Bydd hyn yn gwella hyfforddiant a sgiliau ein optometryddion i ddarparu mynediad at wasanaethau iechyd llygaid, gan alluogi cleifion i gael mynediad at ofal a ddarperir gan y gweithiwr proffesiynol cywir, yn y lle iawn ar draws llwybr gofal llygaid cyfan optometreg gofal sylfaenol a gwasanaethau gofal llygaid arbenigol ysbytai."

Rhannu’r stori hon