Ewch i’r prif gynnwys

Gwobr ‘Arwr Iechyd Llygaid’ i fyfyriwr PhD

26 Hydref 2020

ehh innovator

Myfyriwr PhD Gwyddorau’r Golwg, Nikita Thomas, wedi derbyn Gwobr ‘Arwr Iechyd Llygaid’ am ei gwaith rhagorol yn datblygu dyfais profi maes gweledol ar gyfer pobl â nystagmus.

Cyflwynwyd y wobr gan yr Asiantaeth Ryngwladol i Atal Dallineb (IAPB) a lansiodd y fenter Arwr Iechyd Llygaid yn 2012 i gydnabod staff rheng flaen y gwnaeth eu gwaith wahaniaeth go iawn wrth adfer golwg ledled y byd.

O’r tri chategori, cafodd Nikita ei chydnabod yn y categori Arloeswr, lle mae ymgeiswyr yn ‘cofleidio syniadau newydd, yn creu posibiliadau newydd ac yn gwthio ffiniau gwybodaeth’.

Mae darganfyddiad rhyfeddol Nikita, dyfais profi maes gweledol, a elwir hefyd yn Berimedr, nid yn unig o fudd i'r rheiny â nystagmus, ond mae hefyd yn hwyluso profion maes gweledol yn yr henoed, cleifion ifanc iawn, a'r rheini ag anableddau dysgu sydd fel arfer yn cael anhawster i syllu yn sefydlog ar darged.

Wrth drafod y wobr, dywedodd Nikita: “Mae'n anrhydedd mawr ennill y wobr hon a bod y gwaith caled yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Mae'n bwysig ein bod yn ymdrechu i wella'r dulliau clinigol presennol i'w gwneud yn berthnasol i bob claf, gan gynnwys y rhai â nystagmus. Mae'r wobr hon yn gosod sylfaen wych i ni barhau i ddatblygu ein dyfais, gyda'r nod o'i gael yn y clinig yn y dyfodol."

Dywedodd Goruchwyliwr PhD Nikita, Dr Matt Dunn: “Mae Nikita wedi dangos dawn ryfeddol ar gyfer gwyddorau’r golwg, gan feistroli’n gyflym y sgiliau sy’n angenrheidiol i ymchwilydd annibynnol. Bydd ei gwaith yn sicr o gael effaith sylweddol ar ddarparu gofal llygaid clinigol a'n dealltwriaeth o ddatblygiad y system weledol ddynol. "

Darllenwch fwy am ddarganfyddiad a gwobr Nikita.

Rhannu’r stori hon

Our research delivers advances in knowledge to facilitate detection, diagnosis, monitoring and treatment of vision disorders to improve quality of life.