Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Gofal Llygaid yn ennill gwobr Cyfnodolyn y Gwasanaeth Iechyd

30 Mehefin 2023

The NHS Wales University Eye Care Centre team.
Canolfan Gofal Llygaid Prifysgol GIG Cymru yn ennill eu gwobr Cylchgrawn Gwasanaeth Iechyd.

Y cydweithio rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Phrifysgol Caerdydd: Mae Canolfan Gofal Llygaid Prifysgol GIG Cymru wedi ennill gwobr Cyfnodolyn y Gwasanaeth Iechyd am ei waith arloesol.

Cafodd y tîm eu cydnabod am eu gwaith arloesol yng Ngwobrau Digidol HSJ 2023 ym Manceinion yn y categori Llythrennedd Digidol, Addysg ac Uwchsgilio am eu gwaith cydweithredol gwych wrth helpu i leihau colli golwg.

"Roedd y beirniaid yn teimlo bod y cofnod hwn yn dogfennu taith ryfeddol tuag at gyflawniadau trawiadol. Mae'r ymrwymiad i ehangu, ynghyd â phwyslais cryf ar hyfforddi a datblygu, wedi gwella canlyniadau cleifion ac wedi tanio gobeithion ar gyfer y dyfodol, gyda bodlonrwydd cleifion yn dyst ysgubol i'r effeithiau cadarnhaol a gyflawnwyd."

Agorodd Canolfan Gofal Llygaid Prifysgol GIG Cymru yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golwg yn 2021 gyda'r nod o leihau amseroedd aros ysbytai i gleifion sydd angen gofal llygaid.

Wedi'i sefydlu mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, mae'r prosiect wedi darparu hyfforddiant i ddegau o optometryddion gyrraedd Tystysgrif Uwch Coleg yr Optometryddion yn Glaucoma a Retina Meddygol, gan eu galluogi i reoli mwy o gleifion yn agosach at eu cartref yn hytrach nag yn yr ysbyty.

Mae'r fenter hefyd wedi cael ei chanmol gan y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, a groesawodd gynnydd ar gyfleusterau gofal llygaid newydd a fydd yn cynyddu nifer y cleifion sy'n cael triniaeth gofal llygaid ac yn lleihau amseroedd aros.

Rhannu’r stori hon

Rydym ni’n cynnig cyrsiau ôl-raddedig yn ogystal â chyrsiau byr drwy Ganolfan Addysg Optometrig Ôl-raddedig Cymru (WOPEC).