Ewch i’r prif gynnwys

Eich cyllid

Deall cyllid myfyrwyr, gwneud ceisiadau, derbyn cyllid ac osgoi oedi.

Cyllid sydd ar gael a sut i wneud cais

Er mwyn cael cyllid fel myfyriwr israddedig neu’r UE, bydd angen i chi wneud cais i’r corff cyllid myfyrwyr perthnasol cyn i chi ddechrau eich cwrs. Mae eich corff cyllido yn cael ei benderfynu yn ôl ble rydych yn byw cyn dechrau eich cwrs.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael i chi a sut i wneud cais drwy ymweld â gwefan eich corff cyllid myfyrwyr.

Ar ôl i chi wneud cais

Eich llythyr hawliau

Ar ôl i chi wneud cais, a darparu unrhyw dystiolaeth ofynnol a bod eich corff cyllido wedi cwblhau asesiad, byddwch yn derbyn llythyr hawliau yn y post. Gallwch hefyd weld copi yn yr adran gohebiaeth o’ch cyfrif cyllid myfyrwyr ar-lein.

Mae’r hysbysiad yn rhoi manylion y cyllid ffioedd dysgu a chyllid cynhaliaeth sydd ar gael i chi. Gwiriwch fod y brifysgol, cwrs a blwyddyn astudio yn gywir ar y llythyr. Os nad ydyw’r wybodaeth yn gywir, yna cysylltwch â’ch corff cyllid myfyrwyr cyn gynted â phosib.

Os nad ydych wedi derbyn eich llythyr hysbysiad datganiad

Os ydych wedi cyflwyno cais am gyllid ond heb dderbyn eich llythyr hawliau, yna gwiriwch eich cais gyda’ch corff cyllido. Os ydych wedi cyflwyno eich cais ar-lein, gallwch wirio eich cyfrif ar-lein am unrhyw dasgau sydd angen eu cwblhau.

Efallai bod yna dystiolaeth mae'ch corff cyllido yn aros amdano. Os oes pobl arall yn rhan o’ch cais, er enghraifft eich rhieni, yna gwiriwch eu bod wedi rhoi’r wybodaeth sydd angen ganddynt. Os nad ydych yn siŵr beth sydd ar gall, cysylltwch â'ch corff cyllido am gyngor.

Os ydych yn cael anawsterau gyda’ch cais cyllid myfyrwyr, cysylltwch â’r Tîm Cyngor ac Arian am gymorth.

Derbyn eich cyllid

Cyllid cynhaliaeth (myfyrwyr cartref yn unig)

Dylech dderbyn eich cyllid 3-5 diwrnod ar ôl cofrestru, cyn belled eich bod:

  • eich cais cyllid wedi’i gwblhau;
  • eich bod wedi cofrestru;
  • eich bod wedi casglu eich cerdyn adnabod myfyriwr.

Ni fydd eich cyllid myfyriwr yn cyrraedd tan ar ôl wythnos y Glas (gan eich bod yn cofrestru yn ystod y cyfnod hwn) mae’n angenrheidiol eich bod yn dod â digon o arian ar gyfer yr wythnosau cyntaf o Brifysgol.

Cyn i chi gyrraedd, mae’n bwysig i chi gynllunio cyllideb. Rhagor o wybodaeth am gostau byw a chyllidebu.

Cyllid ffioedd dysgu (myfyrwyr cartref a’r UE)

Gallwch fynd i’r adran ffioedd dysgu am wybodaeth am sut mae eich cyllid ffioedd dysgu yn cael ei gadarnhau i’r Brifysgol a’ch cyfrifoldebau i sicrhau bod eich ffioedd dysgu yn cael eu talu.

Diwygio eich cais cyllid myfyrwyr

Os ydych yn gwneud newidiadau i’r brifysgol neu gwrs dewisol ar ôl i chi gyflwyno cais i’ch corff cyllido, bydd angen i chi wirio eich cais cyllid.

Os nad ydych wedi cofrestru ar eich cwrs gallwch wneud newidiadau drwy eich cyfrif ar-lein. Os ydych wedi cofrestru, bydd angen i chi gysylltu â'r Tîm Cyngor ac Arian.

Cyngor pellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyllid myfyrwyr neu gyllid, cysylltwch â:

Cyngor ac Arian (Cathays)

Cyngor ac Arian (Parc y Mynydd Bychan)

Cyngor ac Arian (Ysgol Busnes Caerdydd)