Ewch i’r prif gynnwys

Gweithio yn ystod eich astudiaethau

Bydd gweithio yn ystod eich astudiaethau yn eich galluogi i gadw trefn ar eich cyllideb, yn ogystal ag ennill sgiliau newydd a chwrdd â phobl newydd.

Y ffordd orau o gynyddu eich incwm yn y Brifysgol yw chwilio am waith rhan-amser; mae bron i ddau draean o fyfyrwyr yn gweithio rhan-amser ochr yn ochr â’u hastudiaethau.

Dysgwch mwy am farn ein graddedigion am weithio yn ystod eu hamser yma:

Nodwch mae'r fideo ar gael yn Saesneg yn unig.

Graddedigion a chynghorydd gyrfaol yn siarad am weithio wrth astudio.

Nodwch, mae'r tîm Cyngor ac Arian wedi'u lleoli yn Undeb y Myfyrwyr, Cathays a Thŷ Aberteifi, Parc y Mynydd Bychan

Mae cyflogadwyedd nid yn unig yn ffordd dda o gael arian ychwanegol, ond hefyd yn ffordd allweddol o ennill sgiliau trosglwyddadwy fel gwaith tîm ac ymwybyddiaeth fasnachol a all fod yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw swyddi yn y dyfodol

Er gall gweithio fod yn ddefnyddiol, mae’n bwysig cadw cydbwysedd rhwng gwaith ac astudiaethau. Rydym yn argymell nad ydych yn gweithio mwy na 15 awr yr wythnos yn ystod y tymor.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, gall gyfyngiadau cyflogadwyedd penodol fod yn gymwys yn dibynnu ar y math o fisa sydd gennych. Gwybodaeth am weithio yn y DU.

Dod o hyd i waith gyda'r Siop Swyddi

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod o hyd i waith, gallwch gofrestru gyda’r Siop Swyddi ar bedwerydd llawr Undeb y Myfyrwyr pan fyddwch yn cyrraedd, cyn belled eich bod yn dod â’ch pasbort a'ch rhif yswiriant cenedlaethol.

Mae'r Siop Swyddi yn hysbysebu gwaith achlysurol neu barhaol. Gwneud gwaith achlysurol yw’r ffordd orau i ennill arian heb orfod aberthu eich rhyddid, ond mae swyddi parhaol yn well ar gyfer rhai sydd angen incwm rheolaidd. Gallwch hefyd ymgeisio am swyddi ar-lein, neu byddwch yn rhagweithiol drwy ymweld â busnesau lleol a gofyn am waith.

Bydd dewis swydd mae gennych ddiddordeb ynddi yn gwneud y gwaith yn llai o faich.

Interniaethau a phrofiad gwaith

Gallwch ymgeisio am interniaeth neu brofiad gwaith a all fod yn fwy perthnasol yn eich disgyblaeth gradd ac yn caniatáu i chi rwydweithio. Mae interniaethau yn aml yn gweithredu fel cyflwyniad da i yrfaoedd myfyrwyr yn y dyfodol.

I weld y swyddi gwag diweddaraf dilynwch @CardiffCareers ar Twitter.

Cyngor pellach

Os oes angen cymorth arnoch i ymgeisio am swyddi, creu CV neu drafod eich gyrfa yn y dyfodol, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yng Nghanolfan Cefnogi Myfyrwyr yn 50 Plas y Parc:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd (Cathays)