Ewch i’r prif gynnwys

Gweithio yn ystod eich astudiaethau

Bydd gweithio yn ystod eich astudiaethau yn eich galluogi i gadw trefn ar eich cyllideb yn haws, yn ogystal â dysgu sgiliau newydd a chwrdd â phobl newydd.

Y ffordd orau o gynyddu eich incwm yn y Brifysgol yw chwilio am waith rhan-amser; mae bron i ddau draean o fyfyrwyr yn gweithio rhan-amser ochr yn ochr â’u hastudiaethau.

Mae cael swydd yn ffordd wych o ennill arian ychwanegol a datblygu sgiliau trosglwyddadwy fel gweithio mewn tîm ac ymwybyddiaeth fasnachol. Gall y rhain fod yn ddefnyddiol wrth wneud cais am swyddi yn y dyfodol.

Er gall gweithio fod yn ddefnyddiol, mae’n bwysig cadw cydbwysedd rhwng gwaith ac astudiaethau. Rydym yn argymell nad ydych yn gweithio mwy na 15 awr yr wythnos yn ystod y tymor.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, gall gyfyngiadau cyflogadwyedd penodol fod yn gymwys yn dibynnu ar y math o fisa sydd gennych. Gwybodaeth am weithio yn y DU.

Dod o hyd i waith gyda'r Siop Swyddi

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dod o hyd i waith, gallwch gofrestru gyda’r Siop Swyddi pan fyddwch yn cyrraedd, mae wedi’i leoli ar ail lawr Undeb y Myfyrwyr. Bydd angen i chi ddarparu eich pasbort a rhif yswiriant gwladol.

Mae'r Siop Swyddi yn hysbysebu gwaith achlysurol neu barhaol. Gwneud gwaith achlysurol yw’r ffordd orau i ennill arian heb orfod aberthu eich rhyddid, ond mae swyddi parhaol yn well ar gyfer rhai sydd angen incwm rheolaidd. Gallwch hefyd wneud cais am swyddi ar-lein, neu fod yn rhagweithiol drwy ymweld â busnesau lleol a gofyn am waith.

Bydd dewis swydd mae gennych ddiddordeb ynddi yn gwneud y gwaith yn llai o faich.

Interniaethau a phrofiad gwaith

Gallwch wneud cais am interniaethau neu brofiad gwaith sy’n fwy perthnasol i’ch gradd, ac sy’n eich galluogi i rwydweithio. Yn aml mae interniaethau yn gyflwyniad gwych i yrfaoedd myfyrwyr yn y dyfodol.

Cewch y newyddion diweddaraf am swyddi gwag drwy ddilyn CU Careers / Gyrfaoedd PC ar LinkedIn.

Cyngor pellach

Os oes angen cymorth arnoch i ymgeisio am swyddi, creu CV neu drafod eich gyrfa yn y dyfodol, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Dyfodol Myfyrwyr.

Dyfodol Myfyrwyr