Ewch i’r prif gynnwys

Cyngor brechiadau

Mae'r wybodaeth hon ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. Byddwn yn diweddaru'r tudalennau hyn ym mis Gorffennaf 2021, felly rydym yn eich cynghori i'w gwirio'n rheolaidd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Ar gyfer eich iechyd chi ac iechyd y rheiny o’ch cwmpas, rydym argymell cyfres o frechiadau.

Rydym yn argymell yn gryf bod holl fyfyrwyr newydd yn sicrhau eu bod wedi cael yr holl frechiadau angenrheidiol cyn dod i'r Brifysgol ac yn sicrhau:

  • Eich bod wedi derbyn brechiadau: 
  • Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd wedi argymell bod myfyrwyr dan 25 oed yn cael brechlyn Llid yr Ymennydd ACWY.
  • Os ydych chi'n rhan o grŵp sy'n agored i niwed, efallai fydd angen i chi dderbyn y brechiad tymhorol ar gyfer y ffliw. Dylech sicrhau eich bod wedi cofrestru gyda meddygfa cyn gynted â phosibl er mwyn derbyn gwahoddiad.
  • Os ydych yn fyfyriwr gofal iechyd, bydd angen brechlynnau ychwanegol arnoch.
  • Gofynnwch i’ch meddygfa teulu neu ddarparwr gofal iechyd os nad ydych sicr eich bod wedi cael un o’r brechlynnau hyn.

Os nad oeddech wedi derbyn brechiadau cyn gadael am y Brifysgol, gallwch gofrestru gyda meddygfa newydd a chysylltu â nhw am ragor o wybodaeth.

Efallai fydd angen brechiad arnoch i deithio dramor. Cysylltwch â'ch meddygfa am fwy o wybdoaeth. Bydd myfyrwyr rhyngwladol nad ydynt wedi cael brechiadau yn eu gwledydd nhw eu hunain yn gallu eu derbyn o'u meddygfa newydd yng Nghaerdydd yn rhad ac am ddim.