Ewch i’r prif gynnwys

Cyngor brechiadau

Ar gyfer eich iechyd chi – ac iechyd y rheiny o’ch cwmpas – rydym argymell cyfres o frechiadau.

Rydym yn argymell yn gryf bod holl fyfyrwyr newydd yn sicrhau eu bod wedi cael brechiadau rhag llid yr ymennydd ACWY a’r frech goch, clwy’r pennau a rwbela (MMR) cyn dod i’r Brifysgol. Mae hyn yn enwedig o bwysig os ydych yn mynd i fyw yn llety’r Brifysgol.

Os nad ydych eisoes wedi derbyn y brechiadau yn eich ysgol, gallwch eu cael gan eich Meddyg Teulu (GP) yn rhad ac am ddim.

Bydd myfyrwyr rhyngwladol sydd heb dderbyn y brechiadau hyn yn eu gwlad gartref yn gallu’u cael gan eich Meddyg Teulu yng Nghaerdydd yn rhad ac am ddim.