Ewch i’r prif gynnwys

Costau byw a chyllidebu

Gwybodaeth ynglŷn â phris eitemau sylfaenol, os oes angen i chi brynu llyfrau ar gyfer eich cwrs, pa ostyngiadau sydd ar gael a mwy.

Mae cyllidebu yn sgil gall unigolion ddysgu drwy fod mewn rheolaeth o’u harian. Mae damcaniaeth cyllidebu yn  syml, ond mae’n gallu bod yn heriol i’w ddefnyddio.

Costau byw ar gyfartaledd

Mae gwybod pa gyllid sydd gennych i gefnogi'ch hun yn hanner y o gyllidebu fel myfyriwr. Mae hefyd angen i chi wybod faint fydd yn costio i fod yn fyfyriwr.

Bydd ein cyfrifiannell costau byw yn eich helpu chi i gael gwybod y costau byw ar gyfartaledd (fel y cyfrifir o wariant ein myfyrwyr pressennol) yn dibynnu ar eich lefel astudio, ble rydych yn dewis byw ac os ydych naill ai yn fyfyriwr cartref, UE neu rhyngwladol

Myfyrwyr rhyngwladol: Nodwch fod y ffigyrau yn wahanol i’r prawf cynhaliaeth ariannol a fydd angen i chi basio er mwyn cael fisa myfyrwyr Haen 4.

Cyllidebu

Gweithio allan pa gyllid sydd gennych yn dod i mewn a pha arian sydd gennych yn mynd allan – syml!

Gwyliwch fideo Sut i gyllidebu

Nodwch, mae'r tîm Cyngor ac Arian wedi eu lleoli yn Undeb y Myfyrwyr, Cathays a Thŷ Aberteifi, Parc y Mynydd Bychan.

Lawrlwythwch ein cynlluniwr cyllidebu a chyngor cyllid i helpu rheoli eich arian.

Two female students shopping in Cardiff city centre.

Budgeting guide 2018/19

13 July 2017

Get an insight into average student spending, ideas for increasing your income, tips to reduce your expenditure and a helpful budget template to use.

PDF

Gwneud eich arian i fynd ymhellach

Syniadau ar gyfer cynyddu eich incwm a lleihau eich gwariant.

Efallai eich bod wedi cael swydd rhan amser cyn dod i’r Brifysgol, felly beth am barhau?

Rhagor o wybodaeth am weithio yn ystod eich astudiaethau

Mae gwneud y mwyaf o’ch cynnyrch ariannol sydd ar gael i chi pan rydych yn fyfyriwr yn eich gwneud yn ddeallus ag arian!

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gyfrifon banc i fyfyrwyr; beth sy’n dda amdanynt ond hefyd beth sydd angen bod yn wyliadwrus amdano.

Er gallwch fenthyca llyfrau cwrs o’n llyfrgelloedd, yn aml, mae galw mawr am y llyfrau ac efallai byddwch yn gweld bod yn rhaid i chi aros i’w defnyddio ac efallai mai ond am gyfnod byr iawn gallwch eu benthyca. Mae hyn yn golygu efallai bydd angen i chi brynu llyfrau cwrs pwysig a dylech gyllidebu ar gyfer hyn.

Mae llyfrau cwrs angenrheidiol yn debygol o fod ar gael yn Siop Lyfrau Blackwell, a leolir yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Efallai gallwch hefyd brynu’r llyfrau ar eich rhestr ddarllen cyn i chi gyrraedd gan fod darlithwyr yn rhoi’r rhestr ddarllen ar gyfer rhai cyrsiau i siop lyfrau Blackwell’s. Felly os ydych yn archebu ymlaen llaw, gall fod y llyfrau yn disgwyl amdanoch pan fyddwch yn cyrraedd yng Nghaerdydd. Ebostiwch Blackwell’s i weld os oes ganddyn nhw eich rhestr darllen neu ewch i’w gwefan er mwyn archebu llyfrau.

Myfyrwyr Rhyngwladol: Fel arfer, mae’n syniad da i aros tan eich bod yn cyrraedd Caerdydd cyn prynu llyfrau cwrs. Efallai byddwch yn gallu rhannu llyfrau gyda'ch ffrindiau, ac ni fydd angen i chi gario nhw dramor.

Cerdyn adnabod myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Yn ychwanegol at roi mynediad i adeiladau'r Brifysgol, gall eich cerdyn adnabod myfyrwyr roi gostyngiad myfyrwyr i chi mewn rhai siopau, sinemâu a bwytai.

NUS (Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr)

Fel myfyriwr, byddwch yn gallu prynu cerdyn NUS os hoffech gael un. Os hoffech gael un, byddwch yn gweld eich bod yn gallu prynu nifer o bethau, o ticedi sinema i ddillad, DVDs i deithio, am bris gostynedig. Os ydych yn ansicr os oes rhywle yn cynnig gostyngiad i fyfyrwyr, gofynnwch!

ISIC (International Student Identity Card)

Mae’r cerdyn ar gael i unrhyw fyfyriwr llawn amser ac yn rhoi gostyngiadau i chi ar deithiau awyr siarter, llety penodol, ticedi sinemâu a mynediad i orielau celf ac amgueddfeydd.

Er mwyn cael cerdyn ISIC, bydd angen llun maint pasbort a thystiolaeth eich bod yn fyfyriwr llawn amser.

Coachcard i bobl ifanc

Mae’r cerdyn yn costio £10 am flwyddyn neu £25 am dair blynedd ac yn rhoi 30% o ostyngiad i chi pan yn teithio ar fws National Express yn y DU. I gael cerdyn, yr unig beth sydd angen gwneud yw dangos prawf eich bod yn fyfyriwr. Gallwch brynu Coachcard Pobl Ifanc yn Swyddfeydd Bws National Express neu ar-lein.

Cerdyn Rheilffordd 16-25

Mae'r cerdyn yn rhoi trean o ostyngiad o bris taith rheilffordd (yn amodol i amodau a thelerau) yn y DU. Er mwyn cael y cerdyn bydd angen prawf eich bod yn fyfyriwr, eich pasbort a llun maint pasbort. Gallwch brynu’r cerdyn mewn unrhyw orsaf rheilffordd neu ar-lein.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych am gostau byw neu gyllidebu:

Tîm Cyngor ac Arian

Cyngor ac Arian (Parc y Mynydd Bychan)

Cyngor ac Arian (Ysgol Busnes Caerdydd)