Ewch i’r prif gynnwys

MSc Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol

Student fieldtrip

Mae'r rhaglen hon yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu’r wybodaeth a'r gallu sydd eu hangen i ddylunio amgylcheddau iach a chyfforddus, o fewn ac o amgylch adeiladau sy'n rhoi ychydig iawn o straen ar adnoddau byd-eang.

Mae'r rhaglen yn paratoi myfyrwyr i hwyluso dyluniad amgylcheddol yn rhan o'u rôl ar dîm dylunio adeiladau ac yn amlygu'r angen i addasu i alwadau newidiol wrth i bolisïau cynaliadwyedd gael eu cefnogi fwyfwy gan y cyhoedd a chan lywodraethau ledled y byd.

Rydym yn cynnig opsiynau dysgu lleol ac o bell ar y rhaglen hon.

Sut i gyflwyno cais

I gael mwy o wybodaeth am gynnwys, strwythur, a ffioedd y cwrs, ynghyd â sut i gyflwyno cais, gweler tudalen wybodaeth y cwrs MSc Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol.

Digwyddiadau allweddol

DyddiadDigwyddiad

23 Medi 2019

Croeso i Ysgol Pensaernïaeth Cymru

23 Medi-4 Hydref 2019

Cyfnod ymsefydlu MSc Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol

10 Hydref 2019

Myfyrwyr lleol yn defnyddio'r Skydome i brofi modelau goleuadau*
Bydd dysgwyr o bell yn ymgymryd â'r un ymarfer gan ddefnyddio meddalwedd efelychu*

18 Tachwedd 2019

Mae'r modiwl "Dylunio Goddefol" yn dechrau gyda gweithgareddau dysgu ar thema

2 Rhagfyr 2019

Croesawu myfyrwyr sy'n ymweld o gwrs MSc Rheoli a Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol, Prifysgol Navarra

12 Rhagfyr 2019

Adborth interim ar gyfer modiwl y project gydag aelod panel gwadd o'r maes

20 Chwefror 2020

Adborth interim ar gyfer modiwl y project gydag aelod panel gwadd o'r maes

2-6 Mawrth 2020

Taith astudio Ewropeaidd i Brifysgol Navarra, Pamplona, Sbaen

26 Mawrth 2020

Ymchwilio i wasanaethau adeiladu mewn adeiladau go iawn

*Bydd myfyrwyr rhan-amser yn cwblhau'r ymchwiliad hwn yn yr ail neu'r drydedd flwyddyn, yn dibynnu ar eu llwybr.

Tîm y cwrs

Cyfarwyddwr y Cwrs

Dr Vicki Stevenson

Dr Vicki Stevenson

Senior Lecturer

Email
stevensonv@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0927

Darlithwyr

Yr Athro Ian Knight

Yr Athro Ian Knight

Professor

Email
knight@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5496
Sarah O'Dwyer

Sarah O'Dwyer

MSc Lecturer

Email
odwyers@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4000
Dr Eleni Ampatzi

Dr Eleni Ampatzi

Senior Lecturer

Email
ampatzie@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4603

Cefnogi Derbyn Myfyrwyr

Architecture Admissions

I learnt a lot about environmental design and building services. As a student with an architectural background, I developed engineering skills including building performance simulation, lighting analysis and calculating the heating/cooling load of the building as well as sustainable thinking and environmental awareness, hence I have become a more eco-friendly designer. I also improved my report writing, presentation and communication skills, and self-confidence, not only for the course but beyond.

Selin Demirci
EDB Local, 2018-19