Ewch i’r prif gynnwys

MSc Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy

Student fieldtrip to Piercefield House

Mae'r cymhwyster meistr unigryw hwn yn trafod heriau a phryderon byd-eang cyfredol, ac yn pwysleisio rôl cynaliadwyedd mewn cyd-destun hanesyddol.

Mae'r rhaglen hon wedi'i hachredu gan y Sefydliad Gwarchod Adeiladau Hanesyddol (IHBC).

Mae'r MSc mewn Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy wedi fy ngalluogi i barhau i greu fy llwybr fel pensaer sy'n ymwybodol o'r amgylchedd. Mae'r cwrs yn gydbwysedd perffaith rhwng ymarfer a theori. Roedd pob darlith gyda gweithiwr proffesiynol gwahanol i feysydd amrywiol, gan gyfoethogi ein dadleuon ac ychwanegu dull amlddisgyblaethol o fewn y byd pensaernïol a threftadaeth. Y canlyniad yw mwy o feddwl beirniadol trwy themâu mewn gwahanol safbwyntiau a ddygir gan bob athro.

Millena Moreira Fontes, MSc Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy

Sut i gyflwyno cais

I gael rhagor o wybodaeth am gynnwys, strwythur, a ffioedd y cwrs, ynghyd â sut i gyflwyno cais, gweler tudalen wybodaeth y cwrs MSc Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy.

Tîm y Cwrs

Sylfaenydd

Picture of Oriel Prizeman

Yr Athro Oriel Prizeman

Athro Cadwraeth Adeiladu Cynaliadwy

Telephone
+44 29208 75967
Email
PrizemanO@caerdydd.ac.uk

Arweinydd y Cwrs

Darlithwyr

Cefnogi derbyn myfyrwyr

Gweinyddwr Derbyn Myfyrwyr Pensaernïaeth