Ewch i’r prif gynnwys

MA Dylunio Pensaernïol

MA Architectural Design

Mae’r MA mewn Dylunio Pensaernïol (MA AD) ar gyfer myfyrwyr sy’n chwilio am raglen ôl-raddedig gyfoethog, flaengar ac ysgogol sy’n canolbwyntio ar yr amrywiaeth o agweddau ar ddylunio ac ymchwilio, a’r perthnasoedd rhyngddynt.

Erbyn diwedd cwrs MA Dylunio Pensaernïol, bydd gan fyfyrwyr fedrau a fydd yn eu galluogi i ymgymryd ag ymchwil a gwaith o safon gan ddefnyddio’r hyn maen nhw’n ei wybod i ateb gofynion cymhleth.

Llawlyfr MA Dylunio Pensaernïol (MA AD) 2022

Mae'r llawlyfr MA Dylunio Pensaernïol yn cael ei gyhoeddi'n flynyddol i bob myfyriwr ôl-raddedig rhyngwladol MA AD, staff a chyfranwyr allanol. Mae'r llawlyfr yn ganllaw ar bob agwedd ar raglen meistr AD yr MA gan gynnwys; strwythur y cwrs, dysgu ac asesu, modiwlau, unedau dylunio a chymorth i fyfyrwyr.

Sut i wneud cais

I gael rhagor o wybodaeth am gynnwys, strwythur a ffioedd y cwrs a sut i gyflwyno cais, gweler tudalen wybodaeth y cwrs MA Dylunio Pensaernïol.

Digwyddiadau allweddol

DyddiadauAmserlen
8 Tachwedd 2021ART701 ADR Beirniadaethau dros dro'r hydref
13 Rhagfyr 2021ART701 ADR Adolygiadau diwedd tymor
14 Chwefror 2022ART701 ADR Beirniadaethau dros dro'r gwanwyn
28 Mawrth 2022ART701 ADR Adolygiadau terfynol
25 Ebrill 2022ART701 Portffolio Cyflwyno ADR (ar-lein a chopi caled)
27 Ebrill 2022Art701 Adolygiadau Portffolio ADR
23 Mai 2022ART704 DT Dechrau (myfyrwyr nad ydynt yn ailsefyll) ???
06 Mehefin 2022ART704 DT (strwythur uned) Beirniadaethau Dros Dro
27 Mehefin 2022ART704 DT (strwythur uned) Adolygiadau terfynol
19 Gorffennaf 2022ART704 DT Adolygiadau dros dro o astudiaethau hunangyfeiriedig (myfyrwyr nad ydynt yn ailsefyll)
22 Awst 2022ART704 Cyflwyno Traethawd Hir DT (myfyrwyr nad ydynt yn ailsefyll)
24 Awst 2022ART704 Arholiadau llafar DT (myfyrwyr nad ydynt yn ailsefyll)
17 Hydref 2022ART704 DT Adolygiadau dros dro o astudiaethau hunangyfeiriedig (myfyrwyr o’r CE a’r rhai sy’n ailsefyll)
14 Tachwedd 2022Dyddiad cau terfynol ar gyfer cyflwyno (myfyrwyr o’r CE a’r rhai sy’n ailsefyll)
23 Tachwedd 2022ART704 Arholiadau llafar DT (myfyrwyr o’r CE a’r rhai sy’n ailsefyll)

Unedau dylunio

Byddwch yn gweithio mewn grwpiau bach o’r enw ‘unedau dylunio’ o dan Arweinydd Uned. Byddant yn diwtor profiadol ym maes ymchwil a dylunio pensaernïol. Bydd yr unedau’n cynnwys:

  • Uned A: EMUVE UNIT Deptford 2022: Nodau Rhyngddiwylliannol Dr. Federico Wulff Barreiro.
  • Uned B: (Uned C yn 2021) Cwestiynu Amwysedd Tiroedd Comin Trefol yn y Deyrnas Drefol (Ôl-) Pandemig. Lui Tam a Shade Abdul
  • Uned C: Amgylcheddau Dysgu - Labordy Ymchwil Dylunio (Labordy LE-DR). Dr Hiral Patel, (Uned Newydd ar gyfer 2021-2022)
  • Uned D: Dyfroedd Trefol. O Isadeileddau Angof i Gyfleoedd i Atgyweirio. Dr Davide di Martino / Dina Mneimneh, (Uned Newydd ar gyfer 2021-2022)

Ceir disgrifiadau llawn o’r unedau yn y Llawlyfr MA Dylunio Pensaernïol.

Mae MA AD wedi rhoi hyfforddiant Ymchwil Dylunio (D-R) uwch a chwblhawyd i mi sydd wedi arwain at dechnegau a dulliau ymchwil dylunio lluosog ar gyfer cenhedlu a datblygu cynigion dylunio pensaernïol cymhleth. Mae pob Uned MA AD wedi ein dysgu sut i fynd i’r afael â heriau cyfoes cymhleth o’r cyd-destun cymdeithasol i ddylunio pensaernïol, o dan ein dulliau meddwl beirniadol annibynnol. O ganlyniad i hyn, mae fy ffrindiau ar gwrs MA AD a minnau wedi symud ymlaen yn llwyddiannus yn ein gyrfaoedd proffesiynol fel penseiri gweithredol yn Beijing, Shanghai, a Shenzhen.

Yijun Chen, 2019-2020 MA AD Student

Tîm y Cwrs

Cyfarwyddwr y Cwrs ac Arweinydd yr Uned

Dr Federico Wulff

Dr Federico Wulff

Senior Lecturer of Architecture and Urban Design
MA AD Course Director

Email
wulfff@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0307

Arweinwyr Uned

Lui Tam

Lui Tam

Research student

Email
taml@caerdydd.ac.uk
Dr Hiral Patel

Dr Hiral Patel

Lecturer in Architecture

Email
patelh18@caerdydd.ac.uk

Arweinwyr Uned Allanol

Shade Abdul

Shade Abdul

Associate Lecturer in Architectural Design

Email
abduls4@caerdydd.ac.uk
Dr Davide di Martino

Dr Davide di Martino

Associate Lecturer in Architectural Design

Email
dimartinod@caerdydd.ac.uk
Dina Mneimneh

Dina Mneimneh

Associate Lecturer in Architectural Design

Email
mneimnehd@caerdydd.ac.uk

Tîm Cefnogi Derbyn Myfyrwyr

Architecture Admissions