Ewch i’r prif gynnwys

MA Dylunio Pensaernïol

Student presenting at their final review

Mae’r MA mewn Dylunio Pensaernïol (MA AD) ar gyfer myfyrwyr sy’n chwilio am raglen ôl-raddedig gyfoethog, flaengar ac ysgogol sy’n canolbwyntio ar yr amrywiaeth o agweddau ar ddylunio ac ymchwilio, a’r perthnasoedd rhyngddynt.

Drwy ddilyn yr MA AD, caiff y myfyrwyr y sgiliau angenrheidiol i ddod yn feddylwyr ac yn ymarferwyr soffistigedig ym maes dylunio-ymchwilio. Bydd hyn yn eu galluogi i seilio eu gwybodaeth a sbardunir gan ddylunio mewn amgylcheddau cymhleth.

Sut i gyflwyno cais

I gael mwy o wybodaeth am gynnwys, strwythur a ffioedd y cwrs a sut i gyflwyno cais, gweler tudalen wybodaeth y cwrs MA Dylunio Pensaernïol.

Digwyddiadau allweddol

DyddiadauAmserlen

16 Tachwedd 2020

ADR Crits Dros Dro yr Hydref

14 Rhagfyr 2020

Adolygiadau Diwedd Tymor ADR

8 Chwefror 2021

Critiau Dros Dro Gwanwyn ADR

19 Ebrill 2021

Adolygiadau Terfynol ADR

3 Mai 2021

Cyflwyno ADR

5 Mai 2021

Adolygiadau portffolio

31 Mai 2021

DT (strwythuredig uned) Critiau Dros Dro

21 Mehefin 2021

Adolygiadau Terfynol DT (wedi'u strwythuro gan uned)

12 Gorffennaf 2021

DT (Astudiaethau Hunangyfeiriedig) Adolygiadau Dros Dro (Myfyrwyr nad ydynt yn ail-eistedd)

23 Awst 2021

DT (Astudiaethau Hunangyfeiriedig) Adolygiadau Dros Dro (Ail-eistedd + myfyrwyr CE)

30 Awst 2021

Cyflwyniad Portffolio DT (Myfyrwyr nad ydynt yn ail-eistedd)

8 Medi 2021

Traethawd Hir DT Vivas (Myfyrwyr nad ydynt yn ail-eistedd)

15 Tachwedd 2021

Cyflwyniad Portffolio DT (Ail-eistedd + myfyrwyr EC)

1 Rhagfyr 2021

Traethodau Hir DT Vivas (Ail-eistedd + myfyrwyr CE) + samplau portffolio a anfonwyd at EE

Unedau dylunio

Byddwch yn gweithio mewn grwpiau bach o’r enw ‘unedau dylunio’ o dan Arweinydd Uned. Byddant yn diwtor profiadol ym maes ymchwil a dylunio pensaernïol. Bydd yr unedau’n cynnwys:

  • Uned A: EMUVE Lewisham 2021 fföedigion a mudwyr. Dr. Federico Wulff Barreiro
  • Uned B: Tirweddau synergaidd. Dr. Marie Davidova
  • Uned C: Tiroedd Comin Trefol. Dr. Giorgio Talocci
  • Uned D: EMUVE2. Dr. Noha Nasser

Ceir disgrifiadau llawn o’r unedau yn Llawlyfr yr MA Dylunio Pensaernïol.

Gwnaeth fy sgiliau proffesiynol a’m gwybodaeth bensaernïol wella lawer o ganlyniad i’r broses ddysgu. Gwnaeth cael dealltwriaeth drylwyr o gefndir prosiect, gan gyfrif yn llawn am ffactorau aml-ddimensiynol dylunio pensaernïol, yn ogystal ag adnabod materion a nodau ymchwil, olygu bod y broses yn wahanol i beth oeddwn i wedi’i dysgu yn fy mhrifysgol wreiddiol.

Xiaran Sun, myfyriwr MA AD 2018-2019

Tîm y cwrs

Cyfarwyddwr y Cwrs ac Arweinydd Uned

Dr Federico Wulff

Dr Federico Wulff

Senior Lecturer of Architecture and Urban Design
MA AD Course Director

Email
wulfff@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0307

Arweinwyr Uned

Dr Giorgio Talocci

Dr Giorgio Talocci

Lecturer in Architectural Design

Email
taloccig1@caerdydd.ac.uk

External Unit Leader

Dr Noha Nasser

Dr Noha Nasser

Darlithydd mewn Dylunio Pensaernïol

Email
nassern1@caerdydd.ac.uk

Cynorthwy-ydd Addysgu

Mamuna Iqbal

Mamuna Iqbal

Research student

Email
iqbalm4@caerdydd.ac.uk

Cefnogi Derbyn Myfyrwyr

Architecture Admissions