Ewch i’r prif gynnwys

MA Dylunio Pensaernïol

Student presenting at their final review

Mae’r MA mewn Dylunio Pensaernïol (MA AD) ar gyfer myfyrwyr sy’n chwilio am raglen ôl-raddedig gyfoethog, flaengar ac ysgogol sy’n canolbwyntio ar yr amrywiaeth o agweddau ar ddylunio ac ymchwilio, a’r perthnasoedd rhyngddynt.

Drwy ddilyn yr MA AD, caiff y myfyrwyr y sgiliau angenrheidiol i ddod yn feddylwyr ac yn ymarferwyr soffistigedig ym maes dylunio-ymchwilio. Bydd hyn yn eu galluogi i seilio eu gwybodaeth a sbardunir gan ddylunio mewn amgylcheddau cymhleth.

Sut i gyflwyno cais

I gael mwy o wybodaeth am gynnwys, strwythur a ffioedd y cwrs a sut i gyflwyno cais, gweler tudalen wybodaeth y cwrs MA Dylunio Pensaernïol.

Digwyddiadau allweddol

DyddiadauAmserlen

9 Rhagfyr 2019

Adolygiadau diwedd y tymor (modiwl Ymchwil Dylunio Pensaernïol)

22 Ebrill 2020

Adolygiad o’r portffolio Ymchwil Dylunio Pensaernïol

1 Mehefin 2020

Beirniadaeth derfynol o’r Traethawd Dylunio

26 Awst 2020 (myfyrwyr nad ydynt yn ailsefyll)

Vivas Traethawd Dylunio

14 Medi 2020 (myfyrwyr sy’n ailsefyll)

Vivas Traethawd Dylunio

Unedau dylunio

Byddwch yn gweithio mewn grwpiau bach o’r enw ‘unedau dylunio’ o dan Arweinydd Uned. Byddant yn diwtor profiadol ym maes ymchwil a dylunio pensaernïol. Bydd yr unedau’n cynnwys:

  • Uned A: EMUVE Palermo 2020 fföedigion a mudwyr
  • Uned B: Tirweddau synergaidd
  • Uned C: Tirweddau cylchol
  • Uned D: Cwestiynu amwysedd tiroedd cyffredin trefol: ymchwiliad cymharol

Ceir disgrifiadau llawn o’r unedau yn Llawlyfr yr MA Dylunio Pensaernïol.

Gwnaeth fy sgiliau proffesiynol a’m gwybodaeth bensaernïol wella lawer o ganlyniad i’r broses ddysgu. Gwnaeth cael dealltwriaeth drylwyr o gefndir prosiect, gan gyfrif yn llawn am ffactorau aml-ddimensiynol dylunio pensaernïol, yn ogystal ag adnabod materion a nodau ymchwil, olygu bod y broses yn wahanol i beth oeddwn i wedi’i dysgu yn fy mhrifysgol wreiddiol.

Xiaran Sun, myfyriwr MA AD 2018-2019

Tîm y cwrs

Cyfarwyddwr y Cwrs ac Arweinydd Uned

Dr Federico Wulff

Dr Federico Wulff

Lecturer of Architecture and Urban Design
MA AD Course Director

Email
wulfff@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0307

Arweinwyr Uned

Dr Marie Davidová

Dr Marie Davidová

Lecturer in Architectural Design

Email
davidovam@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)74 9373 4284
Dr Marianna Marchesi

Dr Marianna Marchesi

Lecturer in Architectural Design
Marie Skłodowska-Curie Fellow

Email
marchesim@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0923
Dr Giorgio Talocci

Dr Giorgio Talocci

Lecturer in Architectural Design

Email
taloccig1@caerdydd.ac.uk

Cynorthwy-ydd Addysgu

Mamuna Iqbal

Mamuna Iqbal

Research student

Email
iqbalm4@caerdydd.ac.uk

Cefnogi Derbyn Myfyrwyr

Architecture Admissions