Ewch i’r prif gynnwys

MA Dylunio Pensaernïol

MA Architectural Design

Mae’r MA Dylunio Pensaernïol ar gyfer myfyrwyr sy’n chwilio am gwrs ôl-raddedig cyfoethog, uwch a difyr sy’n canolbwyntio ar yr agweddau lluosog ar ddylunio ac ymchwilio a’r gwahanol gysylltiadau rhwng y meysydd hyn.

Drwy wneud cwrs MA Dylunio Pensaernïol, bydd myfyrwyr yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn feddylwyr ac yn ymarferwyr dylunio-ymchwilio soffistigedig, a fydd yn eu galluogi i ddefnyddio eu gwybodaeth sy’n seiliedig ar ddylunio mewn amgylcheddau cymhleth.

Llawlyfr MA dylunio pensaernïol 2024

Mae Llawlyfr MA Dylunio Pensaernïol yn cael ei gyhoeddi'n flynyddol ar gyfer yr holl fyfyrwyr ôl-raddedig rhyngwladol, staff a chyfranwyr allanol. Mae'r llawlyfr yn ganllaw i bob agwedd ar raglen meistr MA Dylunio Pensaernïol, gan gynnwys strwythur y cwrs, y dulliau dysgu ac asesu, y modiwlau, yr unedau dylunio a’r cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr.

Sut i wneud cais

I gael rhagor o wybodaeth am gynnwys, strwythur a ffioedd y cwrs, gan gynnwys sut i wneud cais, gweler ein tudalen sy’n rhoi gwybodaeth am gwrs MA Dylunio Pensaernïol.

Digwyddiadau allweddol

DyddiadauAmserlen
6 Tachwedd 2023ART701 (Dylunio ac Ymchwilio Pensaernïol) Adolygiadau beirniadol dros dro’r hydref
11 Rhagfyr 2023ART701 (Dylunio ac Ymchwilio Pensaernïol) Adolygiadau diwedd y tymor
12 Chwefror 2024ART701 (Dylunio ac Ymchwilio Pensaernïol) Adolygiadau beirniadol dros dro’r gwanwyn
18 Mawrth 2024ART701 (Dylunio ac Ymchwilio Pensaernïol) Adolygiadau terfynol
29 Ebrill 2024ART701 (Dylunio ac Ymchwilio Pensaernïol) Cyflwyno portffolio (ar-lein a chopi caled)
2 Mai 2024ART701 (Dylunio ac Ymchwilio Pensaernïol) Adolygu portffolios
20 Mai 2024ART704 (Traethawd Hir) Dechrau (myfyrwyr nad ydynt yn ailsefyll)
3 Mehefin 2024ART704 (Traethawd Hir) (strwythur uned) Adolygiadau beirniadol dros dro
1 Gorffennaf 2024ART704 (Traethawd Hir) (strwythur uned) Adolygiadau terfynol
22 Gorffennaf 2024ART704 (Traethawd Hir) Adolygiadau dros dro o astudiaethau hunangyfeiriedig (myfyrwyr nad ydynt yn ailsefyll)
26 Awst 2024ART704 (Traethawd Hir) Cyflwyno traethawd hir (myfyrwyr nad ydynt yn ailsefyll)
4 Hydref 2024ART704 (Traethawd Hir) Arholiadau llafar (myfyrwyr nad ydynt yn ailsefyll)
16 Hydref 2024ART704 (Traethawd Hir) Adolygiadau dros dro o astudiaethau hunangyfeiriedig (myfyrwyr o’r CE a’r rhai sy’n ailsefyll)
11 Tachwedd 2024Dyddiad cau terfynol ar gyfer cyflwyno (myfyrwyr o’r CE a’r rhai sy’n ailsefyll)
21 Tachwedd 2024ART704 (Traethawd Hir) Arholiadau llafar (myfyrwyr o’r CE a’r rhai sy’n ailsefyll)

Unedau dylunio

Byddwch yn gweithio mewn grwpiau bach o’r enw ‘unedau dylunio’ dan arweiniad Arweinydd Uned. Bydd yn diwtor profiadol ym maes dylunio ac ymchwilio pensaernïol. Mae’r unedau’n cynnwys:

  • Uned A:H>D_Lahore 2024 Pensaernïaeth a Threftadaeth Gyfoes ar gyfer Datblygiad Cymdeithasol-Economaidd
  • Uned B: EcoLoci (2022-2023)
  • Uned C: Amgylcheddau Dysgu – Labordy Dylunio Ymchwilio (Labordy LE-DR), Dr Hiral Patel (2022-2023)
  • Uned D: DYFROEDD TREFOL, CYRFF, CYSYLLTIADAU/DATGYSYLLTIADAU (2022-2023)

Ceir disgrifiadau llawn o’r unedau yn Llawlyfr MA Dylunio Pensaernïol.

Mae MA AD wedi rhoi hyfforddiant Ymchwil Dylunio (D-R) uwch a chwblhawyd i mi sydd wedi arwain at dechnegau a dulliau ymchwil dylunio lluosog ar gyfer cenhedlu a datblygu cynigion dylunio pensaernïol cymhleth. Mae pob Uned MA AD wedi ein dysgu sut i fynd i’r afael â heriau cyfoes cymhleth o’r cyd-destun cymdeithasol i ddylunio pensaernïol, o dan ein dulliau meddwl beirniadol annibynnol. O ganlyniad i hyn, mae fy ffrindiau ar gwrs MA AD a minnau wedi symud ymlaen yn llwyddiannus yn ein gyrfaoedd proffesiynol fel penseiri gweithredol yn Beijing, Shanghai, a Shenzhen.

Yijun Chen, 2019-2020 MA AD Student

Tîm y cwrs

Cyfarwyddwr y cwrs ac arweinwyr unedau

Dr Federico Wulff

Dr Federico Wulff

Senior Lecturer of Architecture and Urban Design
MA AD Course Director

Email
wulfff@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0307

Arweinwyr unedau

Dr Marianna Marchesi

Dr Marianna Marchesi

Lecturer in Architectural Design & Technology

Email
marchesim@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)7470742033
Dr Hiral Patel

Dr Hiral Patel

Lecturer in Architecture
Director of Engagement

Email
patelh18@caerdydd.ac.uk

Arweinwyr unedau allanol

Dr Davide di Martino

Dr Davide di Martino

Associate Lecturer in Architectural Design

Email
dimartinod@caerdydd.ac.uk
Dina Mneimneh

Dina Mneimneh

Associate Lecturer in Architectural Design

Email
mneimnehd@caerdydd.ac.uk

Cynorthwy-ydd addysgu

alt

Yijun Chen

Research student

Email
cheny160@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)7422968700

Cymorth derbyn myfyrwyr

Gweinyddwr Derbyn Myfyrwyr Pensaernïaeth