Ewch i’r prif gynnwys

Dip.Ôl-radd mewn Pensaernïaeth: Ymarfer Proffesiynol (RIBA/ARB Rhan 3)

Students working together on a group project

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth drylwyr o'r agweddau cyfreithiol ac economaidd ar ymarfer pensaernïol a chaffael gwaith adeiladu, yn ogystal â’r sgiliau perthnasol sy'n angenrheidiol ar gyfer ymarfer yn effeithiol wrth ddechrau ar yrfa ym maes pensaernïaeth.

Addysgir y rhaglen trwy ddulliau dysgu cyfunol, gan gynnwys seminarau a thiwtorialau ar-lein rheolaidd, a ategir gan gyrsiau byr ar y safle tra bod myfyrwyr yn gweithio’n ymarferol.

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i ragnodi gan y Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB) ac wedi’i achredu gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) ar Lefel Rhan 3. Mae’r Diploma mewn Ymarfer Proffesiynol (DPP) wedi cael adborth rhagorol gan fyfyrwyr, a chlod gan Fyrddau Ymweld olynol RIBA, gan gynnwys y diweddaraf, ym mis Gorffennaf 2016, a ganmolodd ‘ei ehangder, ei ddyfnder a’i fanylrwydd’.

Sut i gyflwyno cais

I gael mwy o wybodaeth am gynnwys, strwythur a ffioedd y cwrs a sut i gyflwyno cais, gweler tudalen wybodaeth y cwrs Dip.Ôl-radd mewn Pensaernïaeth: Ymarfer Proffesiynol

Digwyddiadau allweddol

Dyddiadau dros dro ar gyfer y Diploma Ôl-raddedig mewn Pensaernïaeth: Mae’r cyrsiau byr Ymarfer Proffesiynol ar gyfer y flwyddyn nesaf fel a ganlyn:

Nodwch y gallai fod yn bosibl mynychu'r rhain ar-lein.

MyfyrwyrDyddiadau
Myfyrwyr Amser Llawn12-16 Hydref 2020
14-15 Ionawr 2021
23-26 Mawrth 2021
Myfyrwyr Rhan-amser: Blwyddyn 112-16 Hydref 2020
23-24 Mawrth 2021
Myfyrwyr Rhan-amser: Blwyddyn 225-28 Ionawr 2022
24-25 Mawrth 2022

Cynhaliwyd y cwrs byr cyntaf ar gyfer sesiwn 2019/20 ar 8-11 Hydref ac roedd yn cynnwys gweithdai a seminarau gan amrywiol gyfranwyr. Darllenwch yr erthygl newyddion.

Cynhaliwyd yr ail gwrs byr ar 22-24 Ionawr 2020. Darllenwch yr erthygl newyddion.

Cynhaliwyd y trydydd cwrs byr ar-lein ar 17-20 Mawrth 2020. Darllenwch yr erthygl newyddion

Tîm y Cwrs

Cyfarwyddir y cwrs gan yr Athro Sarah Lupton. Mae dau ymgynghorydd arbenigol yn allweddol i'r cwrs (Manos Stellakis a Robert Firth), sy'n allanol i'r ysgol ond sydd â mewnbwn parhaus, gan gynghori ar faterion strategol, cyflwyno seminarau a gweithdai, a darparu adborth i fyfyrwyr. Rydym ni hefyd yn cyflogi tiwtoriaid i helpu gyda'r gweithdai a darparu adborth. Mae’r rhain fel arfer yn gyn-fyfyrwyr yr Ysgol. Rydym ni'n gwahodd arbenigwyr y diwydiant i gyflwyno sgyrsiau a seminarau gwadd.

Cyfarwyddwr y Cwrs

Yr Athro Sarah Lupton

Yr Athro Sarah Lupton

Personal Chair

Email
lupton@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5966

Ymgynghorwyr

Robert Firth BSc (Anrh) BArch (Dist) MSc (Rheoli Prosiectau), FRSA, FFB, RIBA (Partner, RDMF Consultancy, Ymgynghorydd Arbenigol, WSA).

Manos Stellakis BSc, DipArch, MSc (Econ) RIBA, (Partner, penseiri Lupton Stellakis; Ymgynghorydd Arbenigol, WSA).

Cefnogi Derbyn Myfyrwyr

Architecture Admissions

What makes the Cardiff postgraduate diploma course unique is the rigour with which it is approached. We are given the opportunity to learn about a huge range of matters that relate to the professional practice of architecture that often go above and beyond the basic requirements of the qualification.

Tom Woodward

Achrediad

Achredir ein cwrs gan: