Ewch i’r prif gynnwys

Dip.Ôl-radd mewn Pensaernïaeth: Ymarfer Proffesiynol (RIBA/ARB Rhan 3)

Diploma: Professional Practice
Diploma: Professional Practice

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth drylwyr o'r agweddau cyfreithiol ac economaidd ar ymarfer pensaernïol a chaffael gwaith adeiladu, yn ogystal â’r sgiliau perthnasol sy'n angenrheidiol ar gyfer ymarfer yn effeithiol wrth ddechrau ar yrfa ym maes pensaernïaeth.

Mae'r Diploma mewn Astudiaethau Ymarfer Proffesiynol (DPP) wedi'i lunio i'w gynnal tra eich bod mewn cyflogaeth, ac fe'i gynhelir ar sail dysgu cyfunol, gan ddefnyddio ystod eang o ddulliau addysgu arloesol a rhyngweithiol, gan sicrhau bod pob myfyriwr yn cynnal cysylltiadau agos â'r ysgol a gyda'i gilydd.

Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau addysgu un diwrnod a dau ddiwrnod o hyd, gan gynnwys gweminarau amser cinio rheolaidd, gweithdai ar-lein gan arbenigwyr blaenllaw, a blog wythnosol sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddigwyddiadau’r cwrs a datblygiadau yn y diwydiant sy’n berthnasol i’r cwrs.

Cynlluniwyd pedwar o'r digwyddiadau dydd i fod ar y campws (yn ein hadeilad newydd ei adnewyddu) ond cânt eu ffrydio'n fyw ar gyfer y rhai hynny sydd well ganddynt beidio â mynychu wyneb yn wyneb. Ategir y rhain gan fyrddau trafod ynghylch pynciau penodol, adborth ysgrifenedig rheolaidd am eich gwaith, a thiwtorialau ar-lein i unigolion a grwpiau. Bydd cefnogaeth ar gyfer deunyddiau’r cwrs ar gael ar ffurf nodiadau cwrs manwl a chyflwyniadau fideo a recordiwyd ymlaen llaw.

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i ragnodi gan y Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB) ac wedi’i achredu gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) ar Lefel Rhan 3. Mae’r DPP wedi cael adborth rhagorol gan fyfyrwyr, a chlod gan dri Bwrdd Ymweld olynol RIBA, gan gynnwys y diweddaraf, ym mis Gorffennaf 2021, a ganmolodd 'ei synthesis o gywirdeb ac ymarfer academaidd'.

Sut i wneud cais

I gael mwy o wybodaeth am gynnwys, strwythur a ffioedd y cwrs a sut i gyflwyno cais, gweler tudalen wybodaeth y cwrs Dip.Ôl-radd mewn Pensaernïaeth: Ymarfer Proffesiynol

Digwyddiadau allweddol

Rhestrir dyddiadau dros dro ar gyfer digwyddiadau DPP allweddol isod. Cynlluniwyd y rhai hynny a marciwyd (C) i fod ar y campws, ond cânt eu ffrydio'n fyw ar gyfer y rhai hynny sydd well ganddynt beidio â mynychu wyneb yn wyneb. Bydd pob un arall ar-lein.

MyfyrwyrDyddiadau
Myfyrwyr Amser Llawn29 Medi 2021
8 Hydref 2021 (C)
15 Hydref 2021
21-22 Hydref 2021
7 Ionawr 2022 (C)
14 Ionawr 2022
24-25 Chwefror 2022
11 Mawrth 2022 (C)
18 Mawrth 2022
4 Ebrill 2022 (C)
Myfyrwyr Rhan-amser: Blwyddyn 129 Medi 2021
8 Hydref 2021 (C)
15 Hydref 2021
21-22 Hydref 2021
24-25 Chwefror 2022
4 Ebrill 2022 (C)
Myfyrwyr Rhan-amser: Blwyddyn 26 Ionawr 2023 (C)
13 Ionawr 2023
10 Mawrth 2023 (C)
17 Mawrth 2023

Mae eitemau newyddion ar ddigwyddiadau cyrsiau byr a gynhelir yn 2020/21 ar gael ar gyfer mis HydrefIonawr a Mawrth. Mae erthyglau ar gyfer 2019/20 ar gael ar dudalennau newyddion Ysgol Pensaernïaeth Cymru ar gyfer mis Hydref, Ionawr a Mawrth.

Gweler hefyd rhai erthyglau newyddion am lwyddiant ein graddedigion: Ross Hartland, Victoria Savage, Katy Parfitt.

Tîm y cwrs

Cyfarwyddir y cwrs gan yr Athro Sarah Lupton. Mae dau ymgynghorydd arbenigol yn allweddol i'r cwrs (Manos Stellakis a Robert Firth), sy'n allanol i'r Ysgol ond sydd â mewnbwn parhaus, gan gynghori ar faterion strategol, cyflwyno seminarau a gweithdai, a darparu adborth i fyfyrwyr.

Rydym hefyd yn ymgysylltu â thîm o diwtoriaid a holl gynfyfyrwyr y cwrs i helpu gyda'r gweithdai a rhoi adborth. Rydym ni'n gwahodd arbenigwyr y diwydiant i gyflwyno sgyrsiau a seminarau gwadd.

Cyfarwyddwr y cwrs

Yr Athro Sarah Lupton

Yr Athro Sarah Lupton

Personal Chair

Email
lupton@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5966

Ymgynghorwyr

Robert Firth BSc (Anrh) BArch (Dist) MSc (Rheoli Prosiectau), FRSA, FFB, RIBA (Partner, RDMF Consultancy, Ymgynghorydd Arbenigol, WSA).

Manos Stellakis BSc, DipArch, MSc (Econ) RIBA, (Partner, penseiri Lupton Stellakis; Ymgynghorydd Arbenigol, WSA).

Cefnogi Derbyn Myfyrwyr

Architecture Admissions

What makes the Cardiff postgraduate diploma course unique is the rigour with which it is approached. We are given the opportunity to learn about a huge range of matters that relate to the professional practice of architecture that often go above and beyond the basic requirements of the qualification.

Tom Woodward

Achrediad

Achredir ein cwrs gan: