Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a addysgir

Student in workshop

Mae ein cyrsiau meistr yn ceisio denu myfyrwyr o ystod eang o ddisgyblaethau. Mae’r rhain yn trin a thrafod materion cyfoes sy’n adlewyrchu ein diddordebau a’n harbenigedd ymchwil ym meysydd cynaliadwyedd, cadwraeth, dylunio trefol ac astudiaethau ynni.

Mae ein cyrsiau wedi'u dylunio i fod o werth i fyfyrwyr pensaernïol, yn ogystal â llawer o weithwyr proffesiynol eraill sydd yn rhan o’r gwaith o ddylunio, datblygu a gwerthuso’r amgylchedd adeiledig.

Ein cyrsiau

MA Dylunio Pensaernïol

MA Dylunio Pensaernïol

Mae’r rhaglen hon ar gyfer myfyrwyr sy’n chwilio am gwrs ôl-raddedig cyfoethog, blaengar ac ysgogol sy’n canolbwyntio ar yr amrywiaeth o agweddau ar ddylunio ac ymchwilio, a’r perthnasoedd rhyngddynt.

MA Dylunio Trefol

MA Dylunio Trefol

Nod y rhaglen hon yw galluogi ymarferwyr ac ysgolheigion i drawsnewid maes dylunio trefol drwy feddwl yn feirniadol ac ymarfer creadigol.

Meistr mewn Gweinyddu Dylunio (MDA)

Meistr mewn Gweinyddu Dylunio (MDA)

Nod y rhaglen hon yw sicrhau eich bod yn cael yr arbenigedd angenrheidiol i weinyddu a rheoli'r broses ddylunio'n llwyddiannus wrth gaffael adeiladau.

MSc Gwerthusiad Uwch o Berfformiad Adeiladau

MSc Gwerthusiad Uwch o Berfformiad Adeiladau

Mae’r rhaglen hon yn rhoi’r sgiliau rhyngddisgyblaethol sydd eu hangen ar weithwyr proffesiynol i hyrwyddo effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd adeiladau sy’n bodoli eisoes.

MSc Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth

MSc Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth

Mae'r rhaglen hon yn mynd i'r afael â'r angen i weithwyr proffesiynol creadigol ddatrys problemau dylunio unigryw.

MSc Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol

MSc Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol

Nod ein cwrs yw datblygu gwybodaeth ac arbenigedd ynghylch dylunio amgylcheddau iach a chyfforddus mewn adeiladau ac o'u cwmpas, beth bynnag fo'r hinsawdd, gan roi sylw priodol i faterion cynaliadwyedd.

MSc Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy

MSc Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy

Rhaglen unigryw yw hon sy’n pwysleisio rôl cynaliadwyedd yn y cyd-destun hanesyddol, ac sy’n mynd i’r afael â phryderon sy’n hanfodol ar gyfer dyfodol addysg am gadwraeth.

MSc Mega-Adeiladau Cynaliadwy

MSc Mega-Adeiladau Cynaliadwy

Mae’r rhaglen hon yn canolbwyntio ar egwyddorion dylunio a chynllunio mega-adeiladau cynaliadwy.

Dip.Ôl-radd mewn Pensaernïaeth: Ymarfer Proffesiynol (RIBA/ARB Rhan 3)

Dip.Ôl-radd mewn Pensaernïaeth: Ymarfer Proffesiynol (RIBA/ARB Rhan 3)

Mae’r rhaglen hon yn galluogi myfyrwyr i gael dealltwriaeth fanwl o’r agweddau cyfreithiol ac economaidd ar ymarfer pensaernïol a chaffael gwaith adeiladu.

Portffolio ôl-raddedig

Portffolio ôl-raddedig

Edrychwch ar waith, gweithgareddau a theithiau maes myfyrwyr o rai o’n rhaglenni ôl-raddedig.