Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Postgraduate research student in library

Yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru rydym yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr ymchwil weithio ac astudio ochr yn ochr ag academyddion sy’n adnabyddus yn rhyngwladol.

Mae ein graddau ymchwil yn ymwneud ag enw da’r Ysgol ym mhob agwedd ar gynaliadwyedd, hanes pensaernïol a dulliau ymchwil a arweinir gan ddylunio.

Mae PhD amser llawn yn dair blynedd (neu bum mlynedd yn rhan-amser) ac mae MPhil amser llawn yn flwyddyn (neu ddwy flynedd yn rhan-amser).

Mae chwe grŵp ymchwil ar gael:

 • Dulliau Cyfrifiadurol
 • Dylunio, Deunyddiau a Gwneud
 • Ynni, yr Amgylchedd a Phobl
 • Treftadaeth a Chadwraeth
 • Y Dyniaethau
 • Trefolaeth.

Mae ymchwil yn elfen allweddol o weithgareddau'r Ysgol. Mae'n arwain at wybodaeth newydd ynddo'i hun, ond mae hefyd yn llywio addysgu ac yn effeithio ar y byd y tu hwnt i'r byd academaidd. Mae gradd ymchwil yn hyfforddiant ardderchog i'r rhai sy'n dymuno dilyn gyrfa mewn ymchwil, addysg uwch, diwydiant neu ymgynghoriaeth broffesiynol.

Rydym bellach yn cynnig PhD newydd mewn Ymarfer Creadigol mewn Pensaernïaeth sydd ar gael i benseiri proffesiynol.

Cyfleoedd ymchwil

Mae'n bleser gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd gyhoeddi Ysgoloriaeth WSA 2020, a gaiff ei dyfarnu i'r ymgeisydd cryfaf sy'n ymateb i un o'r tri chyfle ymchwil canlynol:

 1. Dylunio ar gyfer Heneiddio: Datblygu ymagweddau newydd at ymyrraeth dylunio mewn tai yn y DU, i gefnogi heneiddio yn y cartref.
 2. Mapio a Deall Tlodi Tanwydd Trefol a Gwledig yng Nghymru.
 3. Dylunio paramedrig bioddeunydd bacteriol ar gyfer adeiladu.

Rhagor o wybodaeth

 • 31 Ionawr 2020 yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.
 • Disgwylir i gyfweliadau gael eu cynnal rhwng canol a diwedd mis Chwefror.
 • Ysgoloriaeth PhD lawn amser yw hon, fydd yn dechrau ym mis Ebrill neu fis Hydref 2020. Rydym ni'n fodlon ystyried trefniadau hyblyg.
 • Mae'r ysgoloriaeth yn cynnwys ffioedd dysgu Cartref/UE, ac yn cynnig cyflog blynyddol ar gyfradd o £15,000 am dair blynedd o 2020.
 • Gall myfyrwyr fanteisio ar gyllid ychwanegol (hyd at £1,500 dros gyfnod y PhD) i gynorthwyo gyda chyfleoedd datblygu proffesiynol, sef mynychu cynadleddau rhyngwladol.
 • Bydd angen i fyfyrwyr tramor (y tu hwnt i’r UE) gyllido'r gwahaniaeth rhwng y ffioedd dysgu Cartref/UE a Thramor. Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi fodloni gofynion Prifysgol Caerdydd o ran yr iaith Saesneg.

Sut i wneud cais

Cwblhewch y cais ar-lein.

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu'r holl wybodaeth y gofynnir amdani (yn cynnwys cynnig ymchwil, CV, geirda, prawf o gymwysterau, pasbort/ID, datganiad personol ac ati).
 • Dan y cwestiwn 'cyllid' nodwch "Ysgoloriaeth WSA 2020".

Cysylltwch ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â archi-research@caerdydd.ac.uk. Yn eich ebost nodwch pa un o'r tri chyfle ymchwil rydych chi'n holi amdano.

Cysylltwch ni

For more information about postgraduate research opportunities, please contact our Research Manager.

Amie Jordan

Research and Engagement Officer

Email:
jordana4@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6251