Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Postgraduate research student in library

Yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru rydym yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr ymchwil weithio ac astudio ochr yn ochr ag academyddion sy’n adnabyddus yn rhyngwladol.

Mae ein graddau ymchwil yn ymwneud ag enw da’r Ysgol ym mhob agwedd ar gynaliadwyedd, hanes pensaernïol a dulliau ymchwil a arweinir gan ddylunio.

Mae PhD amser llawn yn dair blynedd (neu bum mlynedd yn rhan-amser) ac mae MPhil amser llawn yn flwyddyn (neu ddwy flynedd yn rhan-amser).

Mae chwe grŵp ymchwil ar gael:

  • Dulliau Cyfrifiadurol
  • Dylunio, Deunyddiau a Gwneud
  • Ynni, yr Amgylchedd a Phobl
  • Treftadaeth a Chadwraeth
  • Y Dyniaethau
  • Trefolaeth.

Mae ymchwil yn elfen allweddol o weithgareddau'r Ysgol. Mae'n arwain at wybodaeth newydd ynddo'i hun, ond mae hefyd yn llywio addysgu ac yn effeithio ar y byd y tu hwnt i'r byd academaidd. Mae gradd ymchwil yn hyfforddiant ardderchog i'r rhai sy'n dymuno dilyn gyrfa mewn ymchwil, addysg uwch, diwydiant neu ymgynghoriaeth broffesiynol.

Rydym bellach yn cynnig PhD newydd mewn Ymarfer Creadigol mewn Pensaernïaeth sydd ar gael i benseiri proffesiynol.

Cysylltwch ni

I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ymchwil ôl-raddedig, cysylltwch â'n Rheolwr Ymchwil.

Katrina Lewis

Katrina Lewis

Research Manager

Email
lewisk2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6251