Ewch i’r prif gynnwys

Portffolio Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol

Gwibdeithiau a gweithgareddau wrth astudio ar gyfer MSc Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol

Yn rhan o’r cwrs, mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau ac ymweliadau. Mae’r rhain wedi cynnwys:

  • Taith maes i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru i ystyried perfformiad thermol adeiladau hanesyddol, gan gynnwys eu perfformiad o ran golau dydd
  • Gweithgaredd i ymchwilio i strategaethau awyru naturiol a dyluniad systemau o’r fath
  • Gweithgaredd i ystyried dylanwad deunyddiau ar gysur thermol
  • Gweithgaredd i ystyried y ffactorau sy’n effeithio ar blanhigion toeau gwyrdd
  • Taith maes i Navarra yng ngogledd Sbaen i weld adeiladau rhad-ar-ynni a gwaith i adnewyddu adeiladau