Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

Nod ein rhaglenni yw cynnig y sgiliau sydd eu hangen ar israddedigion i ddylunio a chreu adeiladau hyfryd sy'n ymateb i gyd-destunau technolegol, cymdeithasol, diwylliannol, economaidd a phroffesiynol sy'n newid.

Ein cyrsiau

Mynediad 2024

MArch students

Astudiaethau Pensaernïol (BSc)

Mae'r BSc/MArch yn gynllun gradd unigryw, oherwydd ar ôl i chi orffen eich blwyddyn olaf yn astudio'r radd BSc, rydych yn treulio blwyddyn gyntaf eich gradd MArch yn gwneud ymarfer pensaernïol.

MArch studies

Pensaernïol (MArch)

Rhaglen dwy-flynedd yw hon ac fe gymer hi raddedigion i lefel uchel o ddylunio pensaernïol. Mae’n bodloni Rhan 2 o gymhwyster proffesiynol y DU i benseiri, ac fe’i cymeradwywyd gan RIBA.

Mynediad 2025

MArch students

Architectural Studies (BSc)

Mae'r BSc/MArch yn gynllun gradd unigryw, oherwydd ar ôl i chi orffen eich blwyddyn olaf yn astudio'r radd BSc, rydych yn treulio blwyddyn gyntaf eich gradd MArch yn gwneud ymarfer pensaernïol.