Ewch i’r prif gynnwys

Aelodau'r Cyngor

Unigolion annibynnol yw'r rhan fwyaf o aelodau'r Cyngor. Mae hefyd yn cynnwys aelodau o’r staff a myfyrwyr.

Ex officio

EnwRôl Cyfnod presennol yn y swydd yn dod i ben
Patrick Younge Cadeirydd 31/12/2025
Jan Juillerat Is-gadeirydd 31/07/2024
Yr Athro Colin Riordan Is-Ganghellor  
Yr Athro Damian Walford Davies Dirprwy Is-ganghellor 31/07/2024

Aelodau lleyg

EnwRôl Cyfnod presennol yn y swydd yn dod i ben
Judith Fabian Aelod lleyg 31/07/2024
Yr Athro Fonesig Janet Finch Aelod lleyg 31/07/2025
Michael Hampson Aelod lleyg 31/07/2024
Chris Jones Aelod lleyg 31/12/2023
Jan Juillerat Aelod lleyg/Is-gadeirydd y Cyngor 31/07/2023
Dr Joanna Newman Aelod lleyg 31/07/2023
Suzanne Rankin Aelod lleyg 27/04/2025
Dr Pretty Sagoo Aelod lleyg 31/12/2023
David Selway Aelod lleyg 31/07/2025
John Shakeshaft Aelod lleyg 31/07/2025
Agnes Xavier-Phillips Aelod lleyg 31/07/2024
Jennifer Wood Aelod lleyg 31/07/2025
Patrick Younge Aelod lleyg/Cadeirydd y Cyngor 31/12/2025

Rhag Is-ganghellor y Coleg

EnwAdran Cyfnod presennol yn y swydd yn dod i ben
Yr Athro Rudolf Allemann Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg 31/07/2023

Pennaeth yr Ysgol

EnwAdran Cyfnod presennol yn y swydd yn dod i ben
Yr Athro Rachel Ashworth Ysgol Busnes Caerdydd 31/07/2023

Aelod o'r Staff Academaidd (ac eithrio'r rheiny yn y Gwasanaethau Proffesiynol)

EnwAdran Cyfnod presennol yn y swydd yn dod i ben
Yr Athro Marc Buehner Ysgol Seicoleg 31/07/2023

Aelodau o staff y Gwasanaethau Proffesiynol

EnwAdran Cyfnod presennol yn y swydd yn dod i ben
Jeremy Lewis TG y Brifysgol 31/07/2025
Paul Baston Gwasanaethau Diogelwch 31/07/2023

Aelodau sy’n fyfyrwyr

EnwRôl Cyfnod presennol yn y swydd yn dod i ben
Gina Dunn Llywydd Undeb y Myfyrwyr 30/06/2023
Angie Flores Is-Lywydd Myfyrwyr Ôl-raddedig 30/06/2023

Ysgrifennydd

EnwRôl
Rashi Jain Ysgrifennydd y Brifysgol a’r Cwnsler Cyffredinol