Ewch i’r prif gynnwys

Aelodau'r Cyngor

Unigolion annibynnol yw'r rhan fwyaf o aelodau'r Cyngor. Mae hefyd yn cynnwys aelodau o’r staff a myfyrwyr.

Ex officio

EnwRôl Cyfnod presennol yn y swydd yn dod i ben
Patrick Younge Cadeirydd 31/12/2025
Jan Juillerat Is-gadeirydd 31/07/2024
Yr Athro Wendy Larner Is-Ganghellor  
Yr Athro Damian Walford Davies Dirprwy Is-ganghellor 31/07/2024

Aelodau lleyg

EnwRôl Cyfnod presennol yn y swydd yn dod i ben
Patrick Younge Aelod lleyg/Cadeirydd y Cyngor 31/12/2025
Jan Juillerat Aelod lleyg/Is-gadeirydd y Cyngor 31/07/2024
Beth ButtonAelod lleyg31/12/2027
Judith Fabian Aelod lleyg 31/07/2025
Yr Athro Fonesig Janet Finch Aelod lleyg 31/07/2025
Chris Jones Aelod lleyg 31/07/2025
Stephen MannAelod lleyg31/12/2027
Suzanne Rankin Aelod lleyg 27/04/2025
Siân ReesAelod lleyg31/12/2027
David Selway Aelod lleyg 31/07/2025
John Shakeshaft Aelod lleyg 31/07/2025
Agnes Xavier-Phillips Aelod lleyg 31/07/2025
Dr Robert WeaverAelod lleyg23/07/2027
Jennifer Wood Aelod lleyg 31/07/2025

Rhag Is-ganghellor y Coleg

EnwAdran Cyfnod presennol yn y swydd yn dod i ben
Yr Athro Urfan Khaliq Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol31/08/2024

Pennaeth yr Ysgol

EnwAdran Cyfnod presennol yn y swydd yn dod i ben
Yr Athro Katherine SheltonColeg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd31/07/2026

Aelod o'r Staff Academaidd (ac eithrio'r rheiny yn y Gwasanaethau Proffesiynol)

EnwAdran Cyfnod presennol yn y swydd yn dod i ben
Dr Juan Pereiro ViterboColeg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg 31/07/2024

Aelodau o staff y Gwasanaethau Proffesiynol

EnwAdran Cyfnod presennol yn y swydd yn dod i ben
Jeremy Lewis TG y Brifysgol 31/07/2025
Dr Catrin WoodCyfrifiadureg a Gwybodeg 31/07/2026

Aelodau sy’n fyfyrwyr

EnwRôl Cyfnod presennol yn y swydd yn dod i ben
Angie Flores Llywydd Undeb y Myfyrwyr 30/06/2024
Deio OwenIs-lywydd Iaith, Cymuned a Diwylliant Cymru30/06/2024

Ysgrifennydd

EnwRôl
Rashi Jain Ysgrifennydd y Brifysgol a’r Cwnsler Cyffredinol