Ewch i’r prif gynnwys

Chris Jones

Mae gan Chris 25 mlynedd o brofiad fel Prif Swyddog Gweithredol, Prif Swyddog Ariannol a chyfarwyddwr anweithredol (NED) mewn ystod o fusnesau sy'n gweithredu mewn amgylcheddau rheoledig iawn (gwasanaethau ariannol a chyfleustodau), gyda ffocws cryf ar wasanaethu cwsmeriaid a chynaliadwyedd tymor hir.

Roedd yn gyd-sylfaenydd Glas Cymru Cyf. a gaffaelodd Dŵr Cymru yn 2001 i greu’r unig gwmni cyfleustodau preifat yn y DU sydd heb gyfranddalwyr.  Roedd Chris yn Brif Swyddog Cyllid Dŵr Cymru rhwng 2001 a 2013 ac yna'n Brif Swyddog Gweithredol nes iddo roi'r gorau i'w swydd ym mis Mai 2020.

Ar hyn o bryd mae'n NED i Xoserve Limited (y Darparwr Gwasanaethau Data Canolog ar gyfer marchnad nwy Prydain) ac roedd yn gyn NED i Gymdeithas Adeiladu Principality.  Mae wedi cael ystod o rolau ymddiriedolwyr ac ymgynghorol gyda sefydliadau trydydd sector, gan gynnwys Ymddiriedolaeth y Tywysog, Sefydliad Materion Cymreig, Water UK a CBI Cymru.

Mae Chris yn siaradwr Cymraeg, ar ôl dysgu fel oedolyn.  Dyfarnwyd CBE iddo yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2020.