Ewch i’r prif gynnwys

Chris Jones

Mae gan Chris 25 mlynedd o brofiad fel Prif Swyddog Gweithredol, Prif Swyddog Ariannol a chyfarwyddwr anweithredol (NED) mewn ystod o fus-nesau sy'n gweithredu mewn amgylcheddau rheoledig iawn (gwasanaeth-au ariannol a chyfleustodau a’r cyfryngau), gyda ffocws cryf ar wasan-aethu cwsmeriaid a chynaliadwyedd tymor hir.

Roedd yn gyd-sylfaenydd Glas Cymru Cyf. a gaffaelodd Ddŵr Cymru yn 2001 i greu’r unig gwmni cyfleustodau preifat yn y DU sydd heb gyfran-ddalwyr. Roedd Chris yn Brif Swyddog Cyllid Dŵr Cymru rhwng 2001 a 2013 ac yna'n Brif Swyddog Gweithredol nes iddo roi'r gorau i'w swydd ym mis Mai 2020.

Ar hyn o bryd mae'n NED o S4C (cwmni cyfryngau gwasanaethau cy-hoeddus Cymraeg), Xoserve Limited (Darparwr Gwasanaethau Data Canolog marchnad nwy Prydain) a bu'n gyn-NED o Gymdeithas Adeiladu'r Principality. Mae wedi cael ystod o rolau ymddiriedolwyr ac ymgynghorol gyda sefydliadau trydydd sector, gan gynnwys Ymddiriedolaeth y Tywys-og, Sefydliad Materion Cymreig, Water UK a CBI Cymru.

Mae Chris yn siaradwr Cymraeg, ar ôl dysgu fel oedolyn. Dyfarnwyd CBE iddo yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2020.