Ewch i’r prif gynnwys

Llywydd ac Is-Ganghellor

Professor Colin Riordan

Y Llywydd ac Is-Ganghellor yw prif swyddog gweithredol y Brifysgol, gyda chyfrifoldebau ffurfiol ac eang dros arweinyddiaeth a rheolaeth y Brifysgol.

Ymgymerodd yr Athro Colin Riordan â swydd Llywydd ac Is-Ganghellor y Brifysgol ar 1 Medi 2012.

Cyn hynny bu'n Is-Ganghellor Prifysgol Essex, ar ôl cael ei benodi ym mis Hydref 2007. Symudodd i Essex o Brifysgol Newcastle, lle'r oedd wedi bod yn Ddirprwy Is-Ganghellor a Phrofost Cyfadran y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol ers mis Awst 2005.

Bu'r Athro Riordan yn dysgu Saesneg fel iaith dramor yn Julius-Maximilians-Universität Würzburg yn yr Almaen (1982-84) a bu'n Ddarlithydd, yna'n Uwch-ddarlithydd mewn Almaeneg ym Mhrifysgol Abertawe (1986-1998). Daeth yn Athro Almaeneg ym Mhrifysgol Newcastle ym 1998, ac arhosodd yno tan iddo symud i Essex yn 2007.

Mae wedi cyhoeddi'n eang ar lenyddiaeth a diwylliant yr Almaen ar ôl y rhyfel, gan gynnwys ysgrifennu a golygu cyfrolau ar y llenorion Jurek Becker, Uwe Johnson a Peter Schneider. Ymhlith ei ddiddordebau ymchwil eraill mae hanes syniadau amgylcheddol yn niwylliant yr Almaen.

Aelodaeth

 • Aelod o Rwydwaith Polisi Rhyngwladol, Prifysgolion y DU
 • Is-gadeirydd, Cyngor Cymdeithas Prifysgolion y Gymanwlad
 • Cadeirydd, Grŵp Cynghori Strategol IDP Connect
 • Cadierydd, Bwrdd Addysg Uwch Cymru ym Mrwsel
 • Ymddiriedolwr, Bwrdd UCAS

Cyfrifoldebau

Fel Prif Swyddog Gweithredol, yr Athro Riardon sy'n gyfrifol am y canlynol:

 • arweinyddiaeth a rheolaeth gyffredinol y Brifysgol
 • egni ariannol ac academaidd cyffredinol y Brifysgol
 • hyrwyddo ac eiriol dros y Brifysgol yn fyd-eang, yn genedlaethol ac yn lleol
 • cynnal safonau rhagorol o atebolrwydd ar draws y Brifysgol, a safonau rhagorol o lywodraethu corfforaethol
 • atebolrwydd i'r Senedd am ddefnydd o gronfeydd y Brifysgol,

Mae hefyd yn Cadeirio'r pwyllgorau a'r grwpiau canlynol:

 • Bwrdd Gweithredol y Brifysgol
 • Senedd
 • Pwyllgor Dyfarniadau Academaidd
 • Y Grŵp Adolygu Cyllideb a Chynllunio,

Manylion cyswllt

Cynorthwyydd personol

Sunita Farnham