Ewch i’r prif gynnwys

Agnes Xavier-Phillips JP

Mae Agnes Xavier-Phillips yn Gyfreithwraig gymwysedig a ddarllenodd y gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd. Cwblhaodd ei harholiadau terfynol Cymdeithas y Gyfraith yng Ngholeg y Gyfraith Guildford.

Ar ôl gweithio mewn practis preifat, symudodd i gwmni ac mae wedi gweithio i fanc NatWest, Abbey National ac yn olaf GE Capital o ganlyniad i gyfuno a chaffael.

Hi yw cyn-Gwnsler Cyffredinol a Rheolwr Cyswllt Cleientiaid GE Capital ac mae'n Gyfryngwr wedi'i Hachredu gan CEDR. Hefyd hi oedd yr Arweinydd Canolbwynt i Rwydwaith Menywod GE a bu'n cynrychioli'r Diwydiant Gwasanaethau Ariannol ar y Gweithgor Mynediad i Gyfiawnder ar Ddiwygiadau Woolf. Hefyd hi oedd cynrychiolydd GE ar Bwyllgor Cyfreithiol Cyngor y Benthycwyr Morgeisi a hi oedd Cadeirydd cyntaf y Fforwm Cyfreitha Cyllid a Phrydlesi.

Mae Agnes yn Rhyddfreiniwr Dinas Llundain, yn Lifreiwr Cyfreithwyr Dinas Llundain, Cymrodeddwyr Dinas Llundain a Chwmni Lifrai Cymru.  Mae hi'n Gynorthwyydd Llys ac yn Gadeirydd presennol y Pwyllgor Cysylltiadau Cyhoeddus ac yn aelod Pwyllgor Dyfarnu'r Cwmni Lifrai olaf uchod.  Cymerodd ran yn Rhaglen Faerol y cyn-Arglwydd Faer, Fiona Woolf ar Amrywiaeth a Symudedd Cymdeithasol.

Mae hi'n Aelod o Bwyllgor y Cyngor, Archwilio a Risg, Diswyddo a Chymrodoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, yn Aelod o Glas Cymru (Dŵr Cymru), yn Is-lywydd o Glwb Busnes Caerdydd ac yn Gyfarwyddwr FFIN DANCE Cymru.

Ym mis Ebrill 2018 penodwyd Agnes yn Ustus Heddwch yng Nghymru ac ym mis Hydref 2019 fe’i penodwyd yn Ddirprwy Raglaw Gwent.