Ewch i’r prif gynnwys

Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Professor Walford Davies
Yr Athro Damian Walford Davies MA MPhil DPhil FLSW

Yr Athro Damian Walford Davies yw'r Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol.

Yr Athro Walford Davies sy'n gyfrifol am reoli ac arwain y Coleg. Mae hefyd yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o bennu strategaeth a chyfeiriad y Coleg, ac o hyrwyddo datblygiad dysgu ac addysgu a rhagoriaeth ymchwil. Fel Dirprwy Is-Ganghellor, mae'r Athro Walford Davies hefyd yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.

Yr Athro Walford Davies oedd Cadeirydd cyntaf Llenyddiaeth Cymru - un o saith cwmni celfyddydau cenedlaethol Cymru - o 2012 i 2018. Mae'n Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Mae ei waith diweddar yn cynnwys cyhoeddiadau am Samuel Taylor Coleridge, llongddrylliadau a thrawma; brwydr John Keats yn erbyn y clefyd a'i lladdodd; casgliad golygiedig o berthynas ffurfiannol Roald Dahl â Chymru, Roald Dahl: Wales of the Unexpected ; a'i gasgliad o farddoniaeth Judas.

Ymchwil

Ei brif feysydd ymchwil yw Rhamantiaeth, yn benodol y perthynas rhwng llenyddiaeth a gwleidyddiaeth yn oes y chwyldro; y diwylliannau materol ehangach y cyfnod Rhamantaidd, hanesyddoliaeth ramantaidd a methodolegau astudiaethau Rhamantaidd; Rhamantiaeth a daearyddiaeth/cartograffeg; Cymraeg Ysgrifennu yn Saesneg; Barddoniaeth yr Ugeinfed Ganrif; ac Ysgrifennu Creadigol (yn benodol barddoniaeth ac ekphrasis/gair a delwedd) - gyda'i gilydd gyda rhyngwynebau rhwng y cyfnodau/disgyblaethau.

Ysgolion Academaidd

Ceir 10 o Ysgolion yn y Coleg:

Manylion cyswllt

Cynorthwyydd Personol: Donna Beckerley