Ewch i’r prif gynnwys

Llywodraethu

Y Cyngor a'r Senedd sy'n goruchwylio llywodraethu'r Brifysgol. Mae'r fframwaith cyfansoddiadol y mae'r Brifysgol yn gweithredu ynddo yn seiliedig ar y Siarter, y Statudau a'r Ordiniannau.

Mae'r trefniadau llywodraethu a gynhwysir o fewn y fframwaith hwn yn canolbwyntio ar dair prif gorff; y Cyngor, y Senedd a Bwrdd Gweithredol y Brifysgol (corff ymgynghorol i'r Llywydd a'r Is-Ganghellor).

Siarter, Statudau a Deddfiadau

Mae'r fframwaith cyfansoddiadol y mae'r Brifysgol yn gweithredu ynddo yn seiliedig ar y Siarter, y Statudau a'r Ordiniannau.

Y Cyngor

Y Cyngor yw’r corff llywodraethu, ac felly, dyma brif awdurdod y Brifysgol. Y corff hwn sydd â’r gair olaf ynglŷn â phob mater sy'n effeithio ar y Brifysgol.

Y Senedd

Y Senedd yw ein prif awdurdod academaidd ac mae'n gyfrifol am benderfynu ar bolisïau addysgol ar ran y Cyngor.

Pwyllgorau

Mae nifer o swyddogaethau gan y pwyllgorau. Maent yn darparu modd i gynrychioli ac ymgynghori.

Statws elusennol

Mae'r Brifysgol yn elusen gofrestredig ac mae'r cyngor yn gweithredu fel Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ar gyfer yr elusen. Mae pob aelod Cyngor felly yn ymddiriedolwr yr elusen.