Ewch i’r prif gynnwys

Cadeirydd y Cyngor

Patrick Younge
Patrick Younge, BSc

Mae Patrick Younge (BSc 1987) yn un o ffigurau cyfryngau mwyaf blaenllaw'r DU, gyda gyrfa ryngwladol ym myd teledu a chyfryngau.

Mae Pat ar hyn o bryd yn Gyfarwyddwr anweithredol ar ITV Studios, ac yn gyn Brif Swyddog Creadigol i BBC Television Production lle bu’n arwain dros 3000 o staff yn gyfrifol am rai o sioeau mwyaf y DU gan gynnwys Natural History, Dr Who, Strictly Come Dancing a Top Gear. Cyn hynny roedd yn Lywydd/Rheolwr Cyffredinol o’r rhwydwaith cebl yn yr Unol Daleithiau, Travel Channel Media, ble arweiniodd newid mewn graddfeydd, refeniw ac enw da a arweiniodd at gael ei brisio am $1bn pan gafodd ei werthu yn 2009.

Mae Pat hefyd yn un o Aelodau Sefydlu o’r bartneriaeth VC, Impact X Capital sy'n canolbwyntio ar entrepreneuriaid o gefndiroedd lleiafrifol, ac yn fuddsoddwr/cyfarwyddwr yn y podlediad pwerdy, Unedited. Mae’n rheoli ei wasanaethau ymgynghori a’i brosiectau creadigol trwy ei gwmni ei hun, Skin In The Game Studios Ltd.  Mae hefyd wedi gweithio i BBC News, BBC Sport, ITV, a Channel 4. Gwnaeth gyd-sefydlu Cardiff Productions Ltd sef cwmni cynhyrchu cynnwys yng Nghaerdydd, ac ef yw cyd-Reolwr Gyfarwyddwr y cwmni o hyd.

Yn 2007, daeth yn un o Gymrodorion y Gymdeithas Deledu Frenhinol. Mae hefyd wedi’i ddewis gan Powerlist yn un o’r 100 o bobl Ddu fwyaf dylanwadol ym Mhrydain, a hynny chwe gwaith. Roedd Patrick yn un o lywodraethwyr annibynnol Prifysgol Gorllewin Llundain, ac Is-Gadeirydd Bwrdd y Brifysgol honno. Roedd hefyd yn aelod o sawl is-bwyllgor. Yn 2022 cafodd ei wobrwyo gyda Anrhydedd Doethur mewn Llenyddiaeth gan y brifysgol.

Yn ogystal â bod yn un o gynfyfyrwyr y brifysgol (ar ôl graddio â BSc mewn Ymwela am Fwynau), Patrick hefyd yw cyn-Lywydd Undeb Athletau ac Undeb Myfyrwyr y Brifysgol, gan gynnwys Is-Lywydd (Addysg) Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr.

Penodwyd Patrick yn Gadeirydd y Cyngor ym mis Ionawr 2022. Mae hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau, y Pwyllgor Llywodraethu a'r Pwyllgor Taliadau.