Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaethau Proffesiynol

Mae’r Gwasanaethau Proffesiynol yn ceisio darparu gwasanaethau gweinyddol effeithiol, effeithlon ac o ansawdd uchel sy'n cefnogi gweithgarwch ymchwil, dysgu ac addysgu’r Brifysgol, ei staff a’i myfyrwyr

Mae staff Gwasanaethau Proffesiynol yn gweithio gyda’i gilydd ar draws adrannau gweinyddol canolog y brifysgol, Colegau ac Ysgolion Academaidd. Maen nhw wedi’u trefnu i’r adrannau canlynol:

  • Gwasanaethau Academaidd a Chefnogi Myfyrwyr
  • Cyfathrebu a Marchnata
  • Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr
  • Ystadau a Chyfleusterau Campws
  • Cyllid
  • Adnoddau Dynol
  • TG a Rheoli Rhaglenni
  • Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd
  • Cynllunio Strategol
  • Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol