Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaethau Proffesiynol

Nod y Gwasanaethau Proffesiynol yw darparu gwasanaethau gweinyddol ansawdd uchel, effeithiol ac effeithlon i gynorthwyo â gweithgaredd ymchwil, dysgu ac addysgu'r Brifysgol, ei staff a'i myfyrwyr.

Mae staff Gwasanaethau Proffesiynol yn cydweithio ar draws adrannau gweinyddol canolog y Brifysgol, Colegau a'r Ysgolion Academaidd. Maen nhw wedi'u trefnu yn yr adrannau canlynol:

  • Gwasanaethau Academaidd a Chefnogi Myfyrwyr
  • Cyfathrebu a Marchnata
  • Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr
  • Ystadau a Chyfleusterau Campws
  • Cyllid
  • Adnoddau Dynol
  • TG a Rheoli Rhaglen
  • Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi
  • Cynllunio Strategol
  • Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol