Ewch i’r prif gynnwys

Strwythur sefydliadol

Mae llywodraethiant a rheolaeth y Brifysgol yn ategu ein hegwyddorion arweiniol, ein strategaethau a'n nodau.

Caiff trosolwg dydd i ddydd o'r Brifysgol ei reoli gan yr Is-Ganghellor a'r uwch dîm rheoli sy'n ffurfio Bwrdd Gweithredol y Brifysgol

Mae'r fframwaith y mae'r Brifysgol yn gweithio ynddo wedi'i seilio ar ein Siarter Brenhinol, Statudau ac Ordiniannau.

Caiff strwythur llywodraethiant y Brifysgol ei oruchwylio gan y Cyngor a'r Senedd sy'n gweithio fel awdurdod gweithredol ac academaidd.

Mae gennym ni nifer o Swyddogion er Anrhydedd hefyd, gan gynnwys ein Canghellor.