Ewch i’r prif gynnwys

Pwyllgorau

Mae Pwyllgorau yn cyflawni amrywiaeth o swyddogaethau. Mae eu cylch gorchwyl, fel y diffinnir gan Ddeddfiad neu reoliad arall, yn amlinellu eu haelodaeth, eu pwerau a'u dyletswyddau, yn ogystal â'u gweithdrefnau adrodd. Gallant hefyd gynnig dull o gynrychioli ac ymgynghori.

Pwyllgorau lefel Prifysgol

 • Cyngor
 • Senedd
 • Adolygiad a Gwelliant Blynyddol y Coleg (ARE)
 • Is-Bwyllgor Buddsoddiadau a Bancio
 • Is-bwyllgor Cynaliadwyedd Amgylcheddol
 • Is-Bwyllgor Diogelwch Addasu Genetig a Chyfryngau Biolegol
 • Panel Sefydlog Rhaglenni a Phartneriaid
 • Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr
 • Pwyllgor Archwilio a Risg
 • Pwyllgor Arian ac Adnoddau
 • Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
 • Pwyllgor Cyflogau Athrawon ac Uwch-aelodau Staff
 • Pwyllgor Cymrodoriaethau a Graddau Er Anrhydedd
 • Pwyllgor Diswyddiadau
 • Pwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd y Brifysgol
 • Pwyllgor Dyrchafiadau Academaidd
 • Pwyllgor Gonestrwydd a Moeseg Ymchwil Agored
 • Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a Lles
 • Pwyllgor Llywodraethu
 • Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd
 • Pwyllgor Safonau Biolegol
 • Pwyllgor Taliadau
 • Y Gronfa Bensiwn

Council and Committees Structure

Detail of the University's committee structure

Gwybodaeth bellach

I gael rhagor o wybodaeth am bwyllgor Adolygiad Blynyddol a Gwelliant (ARE) Coleg, cysylltwch â Rheolwr Addysg y Coleg. I gael rhagor o wybodaeth am y Rhaglen a'r Panel Sefydlog Partner, cysylltwch â quality@cardiff.ac.uk.

Senedd Building in Cardiff Bay

Pwyllgorau

Manylion pwyllgorau’r Brifysgol, eu haelodau, amserlen o gyfarfodydd 2022/23 a chofnodion y tair blynedd academaidd ddiwethaf.

Cofnodion pwyllgorau

I weld holl funudau pwyllgorau ar gyfer y flwyddyn bresennol ac ar gyfer y tair blynedd academaidd gynt.

Calendr pwyllgorau

Amserlen cyfarfodydd holl bwyllgorau'r Brifysgol.