Ewch i’r prif gynnwys

Siarter, Statudau a Deddfiadau

Mae'r fframwaith cyfansoddiadol rydym ni'n gweithio oddi fewn iddo'n seiliedig ar ein Siarter, Statudau ac Ordiniannau.

Mae'r Siarter a greuwyd yn 1884, yn gosod pwrpas a phwerau'r Brifysgol. Mae'r Statudau yn ymelhaethu ar y Siarter ac mae'r Siarter a'r Statudau wedi eu cymeradwyo gan y Gyfrin Gyngor ar ran ei Mawrhydi y Frenhines.

Mae'r Deddfiadau yn cefnogi'r Siarter a'r Statudau ac wedi eu creu gan y Cyngor. Gall rheoliadau eraill gael eu creu a'u cymeradwyo gan y Cyngor neu gan bwyllgorau eraill ar awdurdod a ddirprwywyd gan y Cyngor.

Mae'r dogfennau isod, ag eithrio'r Siarter, ar gael yn Saesneg yn unig.

Siarter

Siarter

7 Ebrill 2015

Mae'r Siarter yn diffinio amcanion, pwerau a swyddogion y Brifysgol. Mae egwyddorion craidd fel y gallu i ddysgu ac arholi, cynnal gwaith ymchwil ac arholiadau wedi eu hymgyrffori yn y Siarter.

DownloadPDF

Statudau'n - 30 Hydref 2015

Statudau'n - 30 Hydref 2015

30 Hydref 2015

Mae'r Statudau'n cynnwys manylion aelodau'r Brifysgol, swyddogion, a'r rheolau ynghylch cyrff statudol.

DownloadPDF

Ordinances

Ordinances

10 Gorffennaf 2020

DownloadPDF

Standing panels and sub-committees

Standing panels and sub-committees

28 Gorffennaf 2020

Listing the composition and terms of reference for the sub-committees of University committees and for the ASQC sub-committees.

DownloadPDF