Ewch i’r prif gynnwys

Siarter, Statudau a Deddfiadau

Mae'r fframwaith cyfansoddiadol rydym ni'n gweithio oddi fewn iddo'n seiliedig ar ein Siarter, Statudau ac Ordiniannau.

Mae'r Siarter a greuwyd yn 1884, yn gosod pwrpas a phwerau'r Brifysgol. Mae'r Statudau yn ymelhaethu ar y Siarter ac mae'r Siarter a'r Statudau wedi eu cymeradwyo gan y Gyfrin Gyngor ar ran ei Mawrhydi y Frenhines.

Mae'r Deddfiadau yn cefnogi'r Siarter a'r Statudau ac wedi eu creu gan y Cyngor. Gall rheoliadau eraill gael eu creu a'u cymeradwyo gan y Cyngor neu gan bwyllgorau eraill ar awdurdod a ddirprwywyd gan y Cyngor.

Mae'r dogfennau isod, ag eithrio'r Siarter, ar gael yn Saesneg yn unig.

Siarter

Siarter

7 Ebrill 2015

Mae'r Siarter yn diffinio amcanion, pwerau a swyddogion y Brifysgol. Mae egwyddorion craidd fel y gallu i ddysgu ac arholi, cynnal gwaith ymchwil ac arholiadau wedi eu hymgyrffori yn y Siarter.

DownloadPDF

Statutes

18 March 2014

The Statutes contain details of the members of the University, officers, and rules concerning statutory bodies.

DownloadPDF

Ordinances

12 December 2019

The Ordinances give practical details concerning the way in which the University is governed within the general framework of the Charter and Statutes, particularly the terms of reference of its committees.

DownloadPDF

Standing panels and sub-committees

12 December 2019

Listing the composition and terms of reference for the sub-committees of University committees and for the ASQC sub-committees.

DownloadPDF