Ewch i’r prif gynnwys

Siarter, Statudau a Deddfiadau

Mae'r fframwaith cyfansoddiadol rydym ni'n gweithio oddi fewn iddo'n seiliedig ar ein Siarter, Statudau ac Ordiniannau.

Mae'r Siarter a greuwyd yn 1884, yn gosod pwrpas a phwerau'r Brifysgol. Mae'r Statudau yn ymhelaethu ar y Siarter a chaiff unrhyw newidiadau i'r Siarter a'r Statudau eu cymeradwyo gan y Cyfrin Gyngor ar ran Ei Fawrhydi y Brenin.

Mae'r Deddfiadau yn cefnogi'r Siarter a'r Statudau ac wedi eu creu gan y Cyngor. Gall rheoliadau eraill gael eu creu a'u cymeradwyo gan y Cyngor neu gan bwyllgorau eraill ar awdurdod a ddirprwywyd gan y Cyngor.

Mae'r dogfennau isod, ag eithrio'r Siarter, ar gael yn Saesneg yn unig.

Charter - Welsh version

Mae'r Siarter yn diffinio amcanion, pwerau a swyddogion y Brifysgol. Mae egwyddorion craidd fel y gallu i ddysgu ac arholi, cynnal gwaith ymchwil ac arholiadau wedi eu hymgyrffori yn y Siarter.

STATUTES - 30 October 2015-en_gb-cy-C.pdf

The Statutes contain details of the members of the University, officers, and rules concerning statutory bodies.

Ordinances

The Ordinances give practical details concerning the way in which the University is governed within the general framework of the Charter and Statutes.

Committee Constitutions of Major Committees.pdf

These provide the constitutions of the following University Committees: Audit and Risk Committee, Finance and Resources Committee, Governance Committee, Remuneration Committee, Academic Promotions Committee, Honorary Fellowships and Degrees Committee, University Awards and Progress Committee, Academic Standards and Quality Committee, Education and Student Experience Committee.

Standing panels and sub-committees

Mae’r rhain yn rhoi aelodaeth a chylch gorchwyl y Paneli Sefydlog ac Is-bwyllgorau Canlynol: Pwyllgor Dyrchafiadau Academaidd; Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant; Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a Lles; Pwyllgor Gonestrwydd a Moeseg Ymchwil Agored; Pwyllgor Cymrodoriaethau a Graddau Er Anrhydedd; Pwyllgorau Adroddiad Adolygiad a Gwelliant Blynyddol y Coleg; Panel Sefydlog Rhaglenni a Phartneriaid; Pwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd y Brifysgol