Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol (BSc)

Blwyddyn Mynediad

2018/19 2019/20

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cynhelir y radd arloesol a newydd hon yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol sydd newydd ei sefydlu.

When I finished my A-Levels, I wanted to find a university course that I felt would give me a solid overview of the many aspects of Computer Science and expose me to truly current cutting edge research within the field. The department has a world-class reputation and an innovative course that provides you with the skills to peruse a career within many computing and IT fields.

Rob Hemsley, Graduate (Computer Science)

Ffeithiau allweddol

Côd UCAS4JVD
Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2018
Hyd3 blwyddyn
FfurfAmser llawn
Cysylltu

Gofynion mynediad

Cynnig Lefel A nodweddiadol
Cynnig CBC nodweddiadol
Cynnig Bagloriaeth Rhyngwladol nodweddiadol
Cymwysterau amgenGallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.
Gofynion Iaith SaesnegOs ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.
Gofynion eraill

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2018/19. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2018. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y disgrifiadau terfynol ar gyfer y modiwlau pan fyddant ar gael er mwyn gwneud yn siŵr y bydd y rhaglen yn diwallu eich anghenion.

Blwyddyn un

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Introduction to Web DevelopmentCM611220 credydau
Software Development Skills 1CM611320 credydau
Computational ThinkingCM611420 credydau
Fundamentals of Computing with JavaCM612120 credydau
Mobile Development with AndroidCM612220 credydau
Software Development Skills 2CM612320 credydau

Blwyddyn dau

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Database SystemsCM621120 credydau
DevOpsCM621220 credydau
Commercial Applications with JavaCM621320 credydau
Performance and ScalabilityCM622220 credydau
Agile Project ManagementCM622320 credydau
Cyber SecurityCM622420 credydau

Blwyddyn tri

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Commercial Frameworks, Languages and ToolsCM631120 credydau
Adopting TechnologyCM631220 credydau
Emerging TechnologiesCM632120 credydau
Large Team ProjectCM633140 credydau
Managing ChangeCM633320 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Myfyrwyr y DU ac UE (2018/19)

Ffioedd DysguBlaendalBlaendal
£9,000Dim

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn unol â'r gyfraith neu bolisïau Llywodraeth Cymru yn yr ail flwyddyn neu flynyddoedd dilynol cyrsiau. Lle bo'n berthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth fydd y cynnydd yn y ffi erbyn diwedd Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn y flwyddyn academaidd lle fydd y ffi yn codi.

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2018/19)

Ffioedd DysguBlaendalBlaendal
£19,950Dim

Caiff y ffioedd i fyfyrwyr rhyngwladol eu pennu ar gyfer y mwyafrif o gyrsiau israddedig tair blynedd o hyd. Mae hyn yn golygu y byddwch yn talu'r un pris ym mlwyddyn un ag y byddwch chi ym mlynyddoedd dau a thri. Mae rhai cyrsiau wedi'u heithrio, yn cynnwys rhaglenni pedair a phum mlynedd o hyd a chyrsiau Meddygol a Deintyddol. Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Darganfod rhagor o gyrsiau