Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

American Academy of Microbiology Fellow

13 Mawrth 2013

Professor John Parkes joins distinguished list of scientists.

A journey back in time

28 Chwefror 2013

A new book looking at Barry’s industrial history.

Tiny fossils hold answers to big questions on climate change

21 Ionawr 2013

Research explores 12,000 year fossil record.

Darganfod y crater ardrawiad hynaf erioed

28 Mehefin 2012

Gwyddonydd o Gaerdydd yn helpu i ddatgelu tystiolaeth o wrthdrawiad yn yr Ynys Las.

Sicrhau cyflenwad o fetelau hanfodol

4 Ionawr 2012

Bydd cynhadledd ryngwladol yng Nghaerdydd o dan ofal Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Cymru yn clywed yr wythnos hon y gall cais Cymru i ddod yn arweinydd mewn technolegau carbon isel fod ‘mewn perygl’ oni bai y bydd gweithredu i fynd i’r afael â’r prinder yn y cyflenwad o fetelau hanfodol a gaiff eu defnyddio mewn cludiant carbon isel a chyflenwi ynni gwynt.