Ewch i’r prif gynnwys

Nodi Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth

13 Chwefror 2019

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

International Women and Girls in Science Day event

Mae Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr wedi nodi Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth y Cenhedloedd Unedig (UN) gyda chyfres o gyflwyniadau gan fenywod sy’n weithgar ym maes gwyddoniaeth.

Cynhaliodd yr Ysgol gyfres o gyflwyniadau byr a roddwyd gan wyddonwyr benywaidd o ystod o feysydd gwyddonol a lefelau gyrfa ar 11 Chwefror 2019. Roedd siaradwyr yn cynnwys gwyddonwyr benywaidd sy’n gweithio mewn ymchwil a diwydiant, myfyrwyr PhD presennol a chynfyfyrwyr o’r Ysgol, yn ogystal â Leslie Fitzpatrick (CEO, Techniquest) a roddodd gyflwyniad byr ar yr ymgysylltu parhaus â phynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) yng Nghymru.

Roedd y cyflwyniadau'n cynnwys sut daeth y gwyddonwyr yn angerddol am y pwnc, eu rhesymau dros ei astudio ymhellach, pa fath o waith maent yn ei wneud nawr, sut maent wedi symud ymlaen yn eu gyrfaoedd, a pha gyngor byddent yn ei roi i fenywod sydd â diddordeb mewn astudio neu weithio ym maes gwyddoniaeth.

Dywedodd Rhoda Ballinger, Cyfarwyddwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yr Ysgol: “Mae’r digwyddiad hwn wedi bod yn gyfle gwych i rannu profiadau gwaith gwyddonwyr benywaidd, ysbrydoli ac annog ein myfyrwyr benywaidd i ddilyn eu diddordebau ac anelu am yrfa mewn gwyddoniaeth.”

Rhestr o siaradwyr

Sarah Gore a Kate Abernathy (myfyrwyr PhD presennol; Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, Prifysgol Caerdydd)

Christine Nelson (BSc Daearyddiaeth Forol; Prif Archwilydd, Associated British Ports, Caerdydd)

Melanie Cox (BSc; Ymgynghorydd Geocemeg, SRK Consulting)

Marie Ekstrom (PhD; Cymrawd Ymchwil, Prifysgol Caerdydd)

Rosie Gornall (MSc; Daearegwr Peirianneg, Mott MacDonald

Leslie Fitzpatrick (CEO, Techniquest)

Rhannu’r stori hon