Ewch i’r prif gynnwys

Yr ysgol yn cynnal rownd ranbarthol yr Her Ddaeareg Genedlaethol

23 Ionawr 2019

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ddaeareg Genedlaethol yr Ysgolion
Paul Maliphant o Mott MacDonald yn cynnal Rownd Derfynol Her Ddaeareg Genedlaethol yr Ysgolion 2018 yn swyddfeydd y Gymdeithas Ddaearegol yn Llundain.

Mae Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a Môr Prifysgol Caerdydd wedi’i dewis yn lleoliad ar gyfer y 10fed rownd ranbarthol flynyddol o'r Her Ddaeareg Genedlaethol, a gynhelir ym mis Ionawr 2019.

Lluniwyd y gystadleuaeth ranbarthol yn 2009 gan fyfyrwyr a staff Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd (Caerdydd) a Paul Maliphant, cynrychiolydd y Gymdeithas Ddaearegol. Mae Paul yn gweithio i Mott MacDonald, cwmni ymgynghorol ym meysydd peirianneg byd-eang, datblygu a rheoli byd-eang. Roedd Paul yn arfer bod yn Is-lywydd y Gymdeithas Ddaearegol ac mae’n aelod o Fwrdd Cynghori Allanol Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr.

Yr her ranbarthol rhwng ysgolion uwchradd Cymru yn 2012, sydd wedi cael clod am ei gwerth addysgol a’r mwynhad mae’n ei rhoi i fyfyrwyr, a ysbrydolodd Rownd Derfynol gyntaf Her Ddaeareg Genedlaethol yr Ysgolion, a gynhaliwyd yn Llundain rhwng enillwyr y rowndiau rhanbarthol.

I ddathlu ei phen-blwydd yn 10 oed, mae Her Ddaeareg Ysgolion De Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd wedi’i hehangu i gynnwys Her Driphlyg, Her Daearegydd Gyrfa Gynnar a Dadl Balwn Daearegwyr Blaenllaw. Bydd y digwyddiad yn dod â disgyblion ac athrawon ysgolion uwchradd, myfyrwyr a darlithwyr prifysgol, a chynrychiolwyr y diwydiant geowyddorau ynghyd.

Cynhelir y Rownd Derfynol Genedlaethol gydag enillwyr rhanbarthol o Gymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr ym mis Mawrth 2019.

Rhannu’r stori hon