Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd

Rydym yn credu y dylai pawb sydd â'r gallu i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd allu gwneud hynny beth bynnag fo'u hamgylchiadau ariannol.

Rydym yn falch bod tua 4,400 o’n myfyrwyr wedi elwa o Fwrsariaeth Prifysgol Caerdydd yn 2021/22.

Cyhoeddir manylion Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd ar gyfer mynediad 2023 yng ngwanwyn 2023.

I gael rhagor o fanylion am fwrsariaethau ac ysgoloriaethau, cysylltwch â:

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau