Ewch i’r prif gynnwys

Hylendid Deintyddol (DipHE)

 • UCAS code: B750
 • Next intake: September 2022
 • Duration: 2 years
 • Mode: Full time

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Entry Year

Why study this course

scroll

Fully funded places available

A full NHS bursary, including tuition fees and non-repayable bursary for living costs, is available for BSc Dental Therapy and Hygiene students and DipHE Dental Hygiene students.

certificate

General Dental Council (GDC)

Our programme is validated by the General Dental Council (GDC).

building

Real-life clinical skills

You will spend time in local outreach facilities in year two gaining real-life clinical skills.

rosette

Top 3

The only Dental School in Wales and Top 3 for dentistry in the UK (The Complete University Guide 2020).

people

Working hospital

Because we are based in a working hospital you are instantly surrounded by both public, professionals and researchers plus 100,000 patient contacts per year – 75% of them directly related to clinical training of students.

Gan mai ni yw’r unig Ysbyty Deintyddol yng Nghymru bydd gennych gyfle i wasanaethu a rheoli grŵp amrywiol o gleifion sydd ag amrywiaeth eang o glefydau deintyddol.

Mae hylenwyr deintyddol yn gweithio’n agos gydag aelodau eraill o’r tîm deintyddol. Gall hylenydd deintyddol gyflawni triniaethau megis tynnu cen a sgleinio, hybu iechyd y geg a gwneud gwaith selio holltau ataliol ar gyfer oedolion a phlant.

Cwrs dwy flynedd yw ein rhaglen ac fe'i dilysir gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC). Rydym yn cynnig cymysgedd cyffrous o addysgu ac elfennau ymarferol. Mae’r rhaglen fodiwlaidd yn gwneud defnydd integredig o addysgu yn null darlithoedd, seminarau rhyngweithiol, efelychu clinigol ac ymarfer clinigol.

Cewch eich addysgu gan dîm ymroddedig o staff deintyddol hylendid, a bydd rhyngweithio pellach dan oruchwyliaeth a chyda chefnogaeth ymgynghorwyr a goruchwylwyr gofal sylfaenol. Mae gan lawer enw rhyngwladol yn eu meysydd arbenigedd, fel yr adlewyrchir ym mherfformiad diweddar yr ysgol yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, sydd wedi’i osod yn gyntaf yn y DU o ran ei Uned Asesu.

Mae gennym glinigau deintyddol o’r radd flaenaf sydd ar gael ar draws yr Ysgol, sy’n hwyluso addysgu o’r gadair ochr mewn amgylchedd proffesiynol a gofalgar. Byddwch hefyd yn elwa ar ein cyfleusterau addysgu cyn-glinigol (pen phantom) a adnewyddwyd am £2.2m. Mae gennym Lyfrgell Ddeintyddol benodedig yn yr Ysgol Deintyddiaeth a adnewyddwyd yn ddiweddar. Mae’n gartref i gasgliad eang o lyfrau a mannau astudio preifat i gynorthwyo eich dysgu. Byddwch hefyd yn cael defnyddio ystafelloedd TG israddedig a gwerth £1.5m o ddarlithfeydd.

Ym mlwyddyn 1, byddwch yn treulio eich amser yn dysgu am y gwyddorau biofeddygol, pynciau clefyd dynol a chlefydau’r geg a’u hatal. Bydd modiwl rhagarweiniol ar ymarfer clinigol yn cael ei gynnal yn ystod tymor dau, gyda’r nod o’ch paratoi ar gyfer eich cyswllt cyntaf â chleifion yn nhymor tri.

Mae eich cyfle i ymgysylltu â chleifion a’u cymell a darparu triniaethau clinigol cyfoes yn golygu bod Hylendid Deintyddol yn yrfa fydd yn eich ysgogi. Bydd gennych yr holl wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau sydd eu hangen i'ch paratoi ar gyfer amgylchedd gwaith hylendid deintyddol.

Wrth gymhwyso, bydd clinigwyr yn cofrestru gyda’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol ac yn gallu gweithio mewn meysydd amrywiol yn y sector deintyddol: ymarfer cyffredinol; clinigau deintyddol cymunedol; ysbytai addysgu ac ysgolion deintyddol yn ogystal â chyfleoedd yn y lluoedd arfog.

Subject area: Deintyddiaeth

 • academic-schoolYsgol Deintyddiaeth
 • icon-chatGet in touch
 • Telephone+44 (0)29 2074 2468
 • MarkerParc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY

Entry requirements

CC-CD. Rhaid cynnwys gradd C mewn Bioleg neu Fioleg Ddynol.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

17 yn gyffredinol neu 55 mewn 2 bwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 5 mewn Bioleg.

MM mewn BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol neu Feddygol.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Other UK qualifications may also be accepted, often in lieu of A-levels, but subject requirements must be met. If you are offering non-UK qualifications, our qualification equivalences guide should allow you to calculate what kind of offer you are likely to receive.

Please be aware that this is a general guide, and that some programmes may have more detailed or specific entry requirements which will be reflected in your offer.

GCSE

Grade C or grade 4 in GCSE English Language.

IELTS (academic)

At least 6.5 overall with a minimum of 5.5 in each subskill.

TOEFL iBT

At least 90 overall with minimum scores of 17 for writing, 17 for listening, 18 for reading and 20 for speaking.

PTE Academic

At least 62 overall with a minimum of 59 in all communicative skills.

Trinity ISE II/III

II: at least two Distinctions and two Merits.
III: at least a Pass in all components.

Other accepted qualifications

Please visit our English Language requirements page for more information on our other accepted language qualifications.

Rhaid i chi gael:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C/4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.
- pedwar TGAU ar radd C/4, neu gymwysterau cyfatebol (lefel a gradd).

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar radd benodol y cwrs a gofynion pwnc.

AMODAU CYFRIFIAD
Cyn i chi gychwyn ar eich cwrs, bydd angen i chi gael gwiriad iechyd - gan gynnwys sgrinio am firysau a gludir yn y gwaed - gan ein Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol. Os nad ydych yn imiwn i Hepatitis B, bydd angen i chi gwblhau rhaglen imiwneiddio lawn cyn cymryd rhan mewn gweithdrefnau clinigol.

Bydd angen i chi hefyd fod wedi cael brechiad Tetanws yn ystod y 10 mlynedd diwethaf.
Nid yw bod â firws a gludir yn y gwaed neu glefydau heintus eraill yn eich atal rhag cwblhau'r cwrs hwn a chael cofrestriad y Cyngor Deintyddol Cyffredinol, ond ni fydd rhai arbenigeddau yn agored i chi yn ystod hyfforddiant nac yn eich gyrfa.

Os oes gennych fater iechyd y credwch a allai gael effaith ar eich gallu i astudio neu ymarfer, cysylltwch â ni cyn cyflwyno cais. 

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Please see our admissions policies for more information about the application process.

Interview or selection process

We won’t make an offer without an interview.

All applicants must meet the minimum requirements at Level 2 (typically GCSE) and Level 3 (typically A-level) in order to be eligible for consideration for interview. When selecting applicants for interview, preference will be given to applicants that have a grade A/7 in GCSE English language (or equivalent).

Our interview process

We use the multiple mini interview (MMI) format, which is a series of short, carefully timed interview stations that you will rotate around in turn.

The MMIs help us to determine if you:

 • can think on your feet
 • have thought about some of the issues that are important to the profession
 • can critically appraise information
 • can communicate ideas effectively.

They also focus on exploring the personal qualities and attributes that are important to your future career development.

These interviews allow us to meet you in person and assess information that isn’t always readily forthcoming in the application process—they aren’t intended to test the amount of prior knowledge you have about the subject or the profession.

Tuition fees

Students from the UK

A full NHS bursary, including tuition fees and a non-repayable bursary for living costs, is available to applicants from the UK. Full details, including information for applicants from the EU, are available on our NHS funding pages.

Students from the EU, EEA and Switzerland

If you are an EU/EEA/Swiss national, unless you qualify for UK fee status, tuition fees will be in line with the fees charged for international students. UKCISA have provided information about Brexit and tuition fees.

Students from the rest of the world (international)

An NHS placement is a required part of this course. The NHS only makes placements available to students who are eligible to pay UK fees. Therefore, this course is not available for international students.

Additional costs

Course specific equipment

You do not need any specific equipment.

Accommodation

We have a range of residences to suit your needs and budget. Find out more on our accommodation pages.

Living costs

We’re based in one of the UK’s most affordable cities. Find out more about living costs in Cardiff.

Course structure

We offer two closely allied programmes: a Diploma in Dental Hygiene (two year programme) and a BSc in Dental Hygiene and Therapy (three year programme), both of which are modular, running in parallel for their first two years.

Throughout the programmes the teaching and implementation of professionalism is critical. You will be taught aspects of law and ethics in dentistry as well as the practicalities of dental treatments, and to recognise the importance and necessity of your lifelong and professional development.

Your opportunity to engage and motivate patients and provide contemporary clinical treatments make dental hygiene a stimulating career.

The modules shown are an example of the typical curriculum and will be reviewed prior to the 2022/23 academic year. The final modules will be published by September 2022.

Year one

During your first year you will study biomedical sciences, human disease subjects and oral disease and its prevention. An introductory module to clinical practice takes place in term two with the aim of preparing you for your first patient contact in term three.

Year two

During year two your course subjects will include dental radiology, oral medicine, and dental public health. The focus will then turn to periodontology (gum disease) and its clinical treatment. During this year you will also be managing your own patients under supervision.

In year two you will also have the opportunity to attend clinical placements at local ‘outreach’ dental clinics, providing treatment to the dental public in situations closely allied to the general practice arena. In some of these areas you will work alongside dental students in a teamwork approach to patient care.

Module titleModule codeCredits
Dental Radiography and Radiology 2DE720110 credits
Patient ManagementDE720420 credits
Clinical Practice 2 (DipDH)DE720740 credits
Preparation for PracticeDE720820 credits
Dental Public HealthDE720910 credits
Oral Medicine and Oral PathologyDE721020 credits

The University is committed to providing a wide range of module options where possible, but please be aware that whilst every effort is made to offer choice this may be limited in certain circumstances. This is due to the fact that some modules have limited numbers of places available, which are allocated on a first-come, first-served basis, while others have minimum student numbers required before they will run, to ensure that an appropriate quality of education can be delivered; some modules require students to have already taken particular subjects, and others are core or required on the programme you are taking. Modules may also be limited due to timetable clashes, and although the University works to minimise disruption to choice, we advise you to seek advice from the relevant School on the module choices available.

Learning and assessment

Teaching on the programme is integrated, so you will learn the scientific and pathological processes underlying oral and dental disease at the same time as you acquire the clinical skills to manage patients appropriately. We use a variety of methods to enrich your learning experience. These include lectures, small-group seminars and tutorials, direct clinical teaching and e-learning packages. You will be encouraged to research topics and on occasions to present work to your peers.

Knowledge, skills and professional attitudes are assessed both formatively and summatively throughout the course, using a range of assessment tools. Assessment tasks include written examinations and assignments, clinical case reports, practical skills tests, projects, portfolios, competency assessments, online assessments, oral presentations and clinical examinations.

Year 1

Scheduled learning and teaching activities

40%

Guided independent study

61%

Placements

0%

Year 2

Scheduled learning and teaching activities

74%

Guided independent study

26%

Placements

0%

How will I be supported?

You will receive the support of personal tutors based at the School of Dentistry. When on placements, you will be supported by an experienced clinical lead.

General communication will be delivered via Learning Central, the University’s Virtual Learning Environment, to which all students have access. Notes from lectures and other course material, as well as online assessments, will be available on Learning Central. Our SMS Service also allows important information to be sent directly to mobile phones.

The School of Dentistry operates an inclusive curriculum policy. This means that, for most academic assessments, reasonable adjustments can be made in line with recommendations from Student Support. High professional standards are expected, and although reasonable adjustments will be met as far as possible, the School will need to consider the requirements of the General Dental Council. If you have concerns regarding adjustments you may need, we are happy to discuss the nature, implications and potential solutions as part of the pre-application process.

Feedback

Formative feedback is provided following assessment tasks and during clinical encounters both verbally and as digitally recorded written feedback. Students are encouraged to use personalised feedback to inform their future learning. Assessments at each level are scheduled at appropriate stages, and are identifiable within an assessment blueprint.

Year 1

Written exams

75%

Practical exams

13%

Coursework

13%

Year 2

Written exams

47%

Practical exams

27%

Coursework

27%

What skills will I practise and develop?

 • Clinical Skills. You will develop the clinical skills required to graduate as an independent practising dental hygienist.
 • Team-working. You will undertake a variety of group-based activities, working in pairs and alternating between operating and assisting. This develops your ability to work collaboratively. We ensure that you work closely with the wider dental team, including: NHS consultants, dental care professionals, dental nurses, dental technicians and administrative staff.
 • Communication skills. You will develop the ability to communicate effectively throughout the course, from formal lectures to interaction with individuals from different backgrounds. You are expected to demonstrate this ability through a commitment to a reflective practice ePortfolio.
 • Self-directed learning. You are expected to commit a substantial amount of time to self- directed learning, using the vast information resource provided. Your ability to drive your learning and development will be vital in continued personal and professional development.
 • Information technology.  Skills will be developed through Computer Aided Learning, Word Processing, Statistical Packages, Presentation software, information skills and the computer-based patient booking and electronic record system SALUD.

Upon graduation, as a result of engaging fully with the course, you will be able to:

 • fulfil the requirements and curriculum presented by the General Dental Council;
 • understand the main disciplines relevant to the role of dental hygienists;
 • promote team working skills with an appreciation of working in a multi-cultural environment;
 • deal with clinical situations and the management of patients;
 • contribute to the dental workforce;
 • demonstrate critical independence, intellectual integrity and practical skills in the context of safe clinical practice;
 • demonstrate competency at the range of procedures identified by the GDC.

Careers and placements

Career prospects

Our students have one the best employability records amongst the UK dental schools, in 2017 100% of our undergraduate students were in employment 6-months post qualification. Key destinations include Primary Dental Practice, Hospital Dental Practice, Academic or Research posts.

On qualification, clinicians register with the General Dental Council and are able to work in various areas of the dental sector: general dental practice; community dental clinics; teaching hospitals and dental schools as well as opportunities in the armed forces.

Graduate careers

 • Specialist dental practice
 • Community dental practice
 • Medical research posts

Placements

In years two you will have the opportunity to attend clinical placements at local outreach dental clinics, providing treatment to the dental public in situations closely allied to the general practice arena. In some of these areas you will work alongside dental students in a teamwork approach to patient care.

Next steps

icon-academic

Open Day visits

Register for information about our 2021 dates
icon-international

International

Learn more about our truly global university.
icon-contact

Get in touch

Contact us for help with any questions you have
icon-pen

How to apply

Find out how to apply for this course

Discover more


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.