Ewch i’r prif gynnwys

Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae ein cwrs Hylendid a Therapi Deintyddol, sy’n cael ei gyflwyno yn unig ysgol ddeintyddol Cymru, wedi’i achredu gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Dental hygienists and therapists work closely with other members of the dental team. A dental hygienist can carry out treatments such as scaling and polishing, oral health promotion and preventative fissure sealants for both adults and children, therapists, in addition are able to carry out a variety of restorative treatments (fillings) on patients. They may also extract deciduous (baby) teeth, undertake pulpotomies (nerve treatments) and place preformed crowns on badly decayed children’s teeth. 

Studying at the only dental hospital in Wales you will have the opportunity to serve and manage a diverse group of patients of with a wide range of dental disease. You will train alongside undergraduate dental hygienists and dentists learning the same skills.  In years two and three you will attend clinical placements at local outreach dental clinics, providing treatment in situations closely allied to the general practice arena. This will support your understanding of how your role fits the dental team environment in preparation for when you qualify.  

Clinical skills are developed in the School’s state of the art clinical skills laboratory, a facility that closely simulates the real clinical experience, allowing you to prepare and practice for patient care. You will be taught by a dedicated team of academic clinical staff and consultants within the dental hospital as well as clinical staff working in the primary care environment. 

The School of Dentistry is located in the University Dental Hospital on Cardiff University’s Heath Park campus, a 53-acre site shared with the University Hospital of Wales. We facilitate a friendly and supportive sense of community that helps ensure that our students succeed. As evidence of such the NSS 2017 found that 95% of our students agreed that staff were good at explaining things. 

Our students have one the best employability records amongst UK dental schools. In 2016/17 100% of our undergraduate students were in employment or further study 6-months post qualification*. Key destinations include primary dental practice, hospital dental practice, academic or research posts. You will be equipped with all the knowledge, skills and behaviours needed to prepare you for the working environment of dental hygiene and therapy. On graduation, you will be registered with the General Dental Council. 

*Unistats Source: Destinations of leavers from HE record 

This course does not currently accept students from outside the UK/EU.

 

Nodweddion nodedig

•You will benefit from early clinical exposure   

•We offer integrated theoretical and practical components of learning, teaching and assessment. 

•You will spend time in local outreach facilities in year two and three  

•Integrated learning alongside other dental students  

•We are the only dental school in Wales

Achrediadau

Côd UCASB752
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferPlease contact the school for more information.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferPlease contact the school for more information.

Gofynion mynediad

BBB-BBC including Biology or Human Biology. A pass in the practical element of the A Level is normally required. Please note, General Studies or Critical Thinking will not be accepted.   

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM in BTEC Extended Diploma in Applied Science (Medical) to include Biology and Human Biology.

IB Diploma with 31-30 points with 6 in HL Biology or Human Biology or 665 in 3 Higher Level subjects including Biology or Human Biology.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Deintyddiaeth.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 7.0 ar gyfer siarad ac o leiaf 6.5 yn yr holl is-sgiliau eraill.

TOEFL iBT

O leiaf 100 ar y cyfan gydag o leiaf 25 ar gyfer siarad a 22 ar gyfer yr holl is-sgiliau eraill.

PTE Academic

O leiaf 70 yn gyffredinol gydag o leiaf 70 ar gyfer siarad ac o leiaf 62 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu eraill.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Teilyngdod ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require a minimum of five GCSEs with four at grade C/4 and English Language or Welsh (First) Language at a minimum of grade B/6. As part of the admissions process applicants are required to participate in an MMI (Multiple Mini Interview) if they meet the academic and non-academic requirements of the programme. Your eligibility to enrol onto the course will be dependent upon a satisfactory Enhanced DBS Check or a Certificate of Good Conduct (if appropriate) and completion of an Occupational Health check (which may include vaccinations). 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ac mae ar gael i ymgeiswyr 'r DU. Mae manylion llawn, gan gynnwys gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE, ar gael ar ein tudalennau ynghylch cyllid GIG.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

You do not need any specific equipment.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

We offer two closely allied programmes: a Diploma in Dental Hygiene (two year programme) and a BSc in Dental Hygiene and Therapy (three year programme), both of which are modular, running in parallel for their first two years.

Years two and three offer opportunities for you to attend clinical placements at local outreach dental clinics, providing treatment to the public in situations closely allied to the general practice arena. In some of these areas you will work alongside dental students utilising a teamwork approach to patient care.

Throughout the programmes the teaching and implementation of professionalism is critical. You will be taught aspects of law and ethics in dentistry as well as the practicalities of dental treatments, and to recognise the importance and necessity of your lifelong and professional development.

Your opportunity to engage and motivate patients and provide contemporary clinical treatments make dental hygiene and therapy a stimulating career.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

During your first year you will study biomedical sciences, human disease subjects and oral disease and its prevention. An introductory module to clinical practice takes place in term two with the aim of preparing you for your first patient contact in term three.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Biomedical SciencesDE710220 credydau
Human DiseasesDE710320 credydau
Oral Diseases and their PreventionDE710420 credydau
Dental Radiography (Year 1)DE710510 credydau
Introduction to Clinical Dentistry BScDE710630 credydau
Clinical Practice Year 1 (BSc)DE710720 credydau

Blwyddyn dau

During year two your course subjects will include dental radiology, oral medicine, and dental public health. The focus will then turn to periodontology (gum disease) and its clinical treatment. During this year you will also be managing your own patients under supervision.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Dental Radiography and Radiology 2DE720110 credydau
Patient ManagementDE720420 credydau
Dental Public HealthDE720910 credydau
Oral Medicine and Oral PathologyDE721020 credydau
Periodontology Clinical PracticeDE721140 credydau
Adult Restorative Clinical PracticeDE721220 credydau

Blwyddyn tri

Emphasis continues with both paediatric and adult clinical practice as well as a year-end research project.

Years two and three offer opportunities for you to attend clinical placements at local ‘outreach’ dental clinics, providing treatment to the dental public in situations closely allied to the general practice arena. In some of these areas you will work alongside dental students in a teamwork approach to patient care.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Research ProjectDE730130 credydau
Paediatric Clinical PracticeDE730430 credydau
Preparation for PracticeDE730520 credydau
Adult Clinical PracticeDE730640 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Teaching on the programme is integrated, so you will learn the scientific and pathological processes underlying oral and dental disease at the same time as you acquire the clinical skills to manage patients appropriately. We use a variety of methods to enrich your learning experience. These include lectures, small-group seminars and tutorials, direct clinical teaching and e-learning packages. You will be encouraged to research topics and on occasions to present work to your peers.

Knowledge, skills and professional attitudes are assessed both formatively and summatively throughout the course, using a range of assessment tools. Assessment tasks include written examinations and assignments, clinical case reports, practical skills tests, projects, portfolios, competency assessments, online assessments, oral presentations and clinical examinations.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

52%

Astudio annibynnol dan arweiniad

48%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

73%

Astudio annibynnol dan arweiniad

27%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

13%

Astudio annibynnol dan arweiniad

31%

Lleoliadau ments

56%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will receive the support of personal tutors based at the School of Dentistry. When on placements, you will be supported by an experienced clinical lead.

General communication will be delivered via Learning Central, the University’s Virtual Learning Environment, to which all students have access. Notes from lectures and other course material, as well as online assessments, will be available on Learning Central. Our SMS Service also allows important information to be sent directly to mobile phones.
 

The School of Dentistry operates an inclusive curriculum policy. This means that, for most academic assessments, reasonable adjustments can be made in line with recommendations from Student Support. High professional standards are expected, and although reasonable adjustments will be met as far as possible, the School will need to consider the requirements of the General Dental Council. If you have concerns regarding adjustments you may need, we are happy to discuss the nature, implications and potential solutions as part of the pre-application process.

Feedback

Formative feedback is provided following assessment tasks and during clinical encounters both verbally and as digitally recorded written feedback. Students are encouraged to use personalised feedback to inform their future learning. Assessments at each level are scheduled at appropriate stages, and are identifiable within an assessment blueprint.

Sut caf fy asesu?

The assessment schedule is designed to demonstrate that you have: 

 • attained the standards required by Cardiff University for the award of a Bachelor of Science in Dental Hygiene and Dental Therapy;

 • achieved the required level of competency to become an independent practising dental hygienist/therapist having met the registration standards expected by the General Dental Council (GDC)

This will be measured across four domains identified by the GDC: clinical, communication, professionalism, management and leadership (Preparing for Practise 2015).

For further information please visit the GDC website: www.gdc-uk.org

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

83%

Arholiadau ymarferol

8%

Gwaith cwrs

8%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

63%

Arholiadau ymarferol

27%

Gwaith cwrs

10%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

23%

Arholiadau ymarferol

14%

Gwaith cwrs

63%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

 • Clinical Skills. You will develop the clinical skills required to graduate as an independent practising dental therapist/hygienist.
 • Team-working. You will undertake a variety of group-based activities, working in pairs and alternating between operating and assisting. This develops your ability to work collaboratively. We ensure that you work closely with the wider dental team, including: NHS consultants, dental care professionals, dental nurses, dental technicians and administrative staff.
 • Communication skills. You will develop the ability to communicate effectively throughout the course, from formal lectures to interaction with individuals from different backgrounds. You are expected to demonstrate this ability through a commitment to a reflective practice ePortfolio.
 • Self-directed learning. You are expected to commit a substantial amount of time to self- directed learning, using the vast information resource provided. Your ability to drive your learning and development will be vital in continued personal and professional development.
 • Information technology.  . Skills will be developed through Computer Aided Learning, Word Processing, Statistical Packages, Presentation software, information skills and the computer-based patient booking and electronic record system SALUD.
   

Upon graduation, as a result of engaging fully with the course, you will be able to:

 • fulfil the requirements and curriculum presented by the General Dental Council;
 • understand the main disciplines relevant to the role of dental hygienists and dental therapists;
 • promote team working skills with an appreciation of working in a multi-cultural environment;
 • deal with clinical situations and the management of patients;
 • contribute to the dental workforce;
 • demonstrate critical independence, intellectual integrity and practical skills in the context of safe clinical practice;
 • demonstrate competency at the range of procedures identified by the GDC.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Our students have one the best employability records amongst the UK dental schools, in 2017 100% of our undergraduate students were in employment 6-months post qualification Source: Unistats Destinations of leavers from HE record. 

On qualification, clinicians register with the General Dental Council and are able to work in various areas of the dental sector: general dental practice; community dental clinics; teaching hospitals and dental schools as well as opportunities in the armed forces.

Swyddi

 • Specialist Dental Practice
 • Community Dental Practice
 • Medical Research

Lleoliadau

Years two and three offer opportunities for you to attend clinical placements at local outreach dental clinics, providing treatment to the dental public in situations closely allied to the general practice arena. In some of these areas you will work alongside dental students in a teamwork approach to patient care.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais