Ewch i’r prif gynnwys

Anabledd a Dyslecsia

Rydym yn gweithio gyda myfyrwyr sydd ag amrywiaeth o anableddau, yn cynnwys namau corfforol neu synhwyraidd, anawsterau dysgu penodol, cyflyrau meddygol hir dymor a chyflyrau iechyd meddwl.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda'ch Ysgol Academaidd a gwasanaethau proffesiynol eraill yn cynnwys Gwasanaethau Llyfrgell, Preswylfeydd a'r Gofrestrfa i wella eich bywyd fel myfyriwr gyda ni.

Rydym yn cynnig cyngor cyfrinachol ac arweiniad i'ch helpu chi yn ystod eich astudiaethau gan gynnwys:

Mae gennym gynghorwyr iechyd meddwl sydd yn gallu cynnig cyngor a chyfarwyddyd os oes gennych gyflwr iechyd meddwl hir dymor.

Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr