Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae ein hymchwil a gaiff ei gydnabod yn rhyngwladol yn dangos effaith gwyddorau mathemategol ar fywyd bob dydd.

Rydym yn darparu datrysiadau i faterion cyfoes megis diogelwch data ac amseroedd aros mewn ysbytai, ac yn parhau i ystyried cwestiynau pwysig o ran mathemateg sylfaenol.

Ein hamgylchedd

Mae ein grwpiau ymchwil gweithredol yn cydweithio ag ymchwilwyr academaidd blaenllaw o bedwar ban byd. Rydym hefyd yn cynnig amgylchedd ôl-raddedig bywiog, gyda chymuned fawr o ymchwilwyr ôl-raddedig yn gweithio yn ein meysydd arbenigol.

Yn ychwanegol at y cronfeydd ariannol sylweddol a gawn gan Gynghorau Ymchwil a'r Undeb Ewropeaidd, mae'r Ysgol yn derbyn gwobrau sylweddol gan Ymddiriedolaeth Leverhulme, y Weinyddiaeth Amddiffyn, Ymddiriedolaeth Wellcome, GlaxoSmithKline, a Procter and Gamble.

Caiff ymchwil yr Ysgol ei gefnogi gan gyfleuster Ymchwil Cyfrifiadurol Uwch (ARCCA), un o'r adnoddau cyfrifiadurol mwyaf yn y DU, yn ogystal â Perfformiad Cyfrifiadurol Uchel (HPC) Cymru.

Ansawdd ein hymchwil

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 roeddem wedi cyflawni GPA o 3.08, ac roeddem yn y 19eg safle yn y DU. Roeddem yn y 9fed safle ar gyfer y ganran o'n hymchwil sy'n 'arloesol' neu'n 'rhagorol yn rhyngwladol'. Nodwedd unigryw ar ein cyflwyniad oedd y ffaith bod 100% o'n hymchwil yn cael ei ystyried yn 'rhagorol' neu'n 'sylweddol iawn' am ei effaith o ran cyrhaeddiad ac arwyddocâd.

Cydweithio

Mae ein hymchwilwyr yn ymrwymedig i ddod o hyd i fuddiannau newydd yn ei gwaith drwy gydweithio â nifer o ddisgyblaethau eraill. Mae enghreifftiau presennol o hyn yn cynnwys ymchwil i ddarfudiad mantell y Ddaear a phroblemau gwrthdro ym maes delweddu'r ymennydd.

Mae’r rhwydwaith ymchwil am broblemau gwrthgyfartal ag ariannwyd gan Gyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC) yn anelu at ddod â grwpiau at ei gilydd yn y DU sydd â diddordeb ym meysydd problemau pur a chymhywsol mathemategol, sy’n digwydd o ganlyniad i broblemau gwrthgyfatal, gyda’r nod o greu mwy o synergedd.  Bydd y rhwydwaith yn weithredol rhwng 28 Rhagfyr 2016 a 27 Rhagfyr 2019.

Rydym hefyd yn gweithio gyda phrifysgolion arloesol rhyngwladol ac yn y DU yn ogystal ag amrywiaeth o bartneriaid diwydiannol.