Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Rydym yn cynnig amgylchedd arloesol ac ysgogol ar gyfer astudio ac ymchwilio i'r gwyddorau mathemategol.

Mae ein henw da yn denu dros 220 o fyfyrwyr o bedwar ban byd bob blwyddyn, gan gynnwys:

Gwaith ymchwil ac addysgu

Ein tîm o staff academaidd ymroddedig sy'n arwain yr ymchwil a'r addysgu gyda chymorth gan ein tiwtoriaid ôl-ddoethurol.

Arweinir yr addysgu gan ymchwil, sy'n adlewyrchu ffocws yr Ysgol. Mae'r myfyrwyr yn derbyn addysg gan ysgolheigion a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n llunio dyfodol eu priod feysydd.

Enw da

Mae ein cydweithrediad â phartneriaid rhyngwladol yn helpu ein hymchwil i sicrhau effaith ryngwladol ac i greu cyfleoedd diwydiannol ar gyfer ein myfyrwyr.

Yn ymarfer asesu ymchwil Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, derbyniodd ein holl ymchwil glod 'eithriadol' neu 'sylweddol iawn' am ei effaith o ran cyrhaeddiad ac arwyddocâd. Cydnabyddir 100% o'n hallbwn ymchwil yn rhyngwladol o leiaf, gyda 90% yn cael ei raddio yn eithriadol neu arloesol yn rhyngwladol.

Cymorth Mathemateg

Rydym yn cynnig cyfle i'n myfyrwyr alw heibio gydag unrhyw gwestiwn mathemategol sydd ganddynt er mwyn iddynt gael help, boed hynny yn unigol neu mewn grŵp bach. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Caiff ei ddefnyddio gan fyfyrwyr Mathemateg a myfyrwyr o ddisgyblaethau eraill sydd ag ymholiadau mathemategol.