Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynhelir ein diwrnod agored rhithiwr nesaf i ôl-raddedigion ddydd Mercher 23 Mehefin 2021 (11.00 - 14.00).

Yn y digwyddiad, cewch y cyfle i wylio ein cyflwyniadau, cymryd rhan mewn sesiynau sgwrsio byw a gofyn cwestiynau i ni am bynciau fel cyllid i ôl-raddedigion, llety a gwasanaethau lles a chefnogi myfyrwyr. Cynhelir y digwyddiad gan ein tîm recriwtio ôl-raddedigion, staff o'n Hysgolion academaidd a gwasanaethau cefnogi myfyrwyr ochr yn ochr â rhai o'n myfyrwyr ôl-raddedig presennol, felly byddwch yn gallu cael y cyngor sydd ei angen arnoch gan y rhai hynny sy'n gwybod orau.

Cadwch eich lle

Er na allwn eich croesawu i'n hadeiladau wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, beth am wylio ein fideo ‘Postgrad Life on Cathays Park campus’ i gael teimlad ar gyfer sut brofiad yw astudiaethau ôl-raddedig yn yr unig Brifysgol Grŵp Russell yng Nghymru?

Postgrad Life on Cathays Park campus

Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion

Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion

Cyfle i ddarganfod ein cyrsiau cyffrous, sgwrsio â’n staff a’n myfyrwyr a chael blas ar sut brofiad yw astudio ym mhrifddinas Cymru — i gyd o glydwch eich cartref.

Caffi'r Ôl-raddedigion

Caffi'r Ôl-raddedigion

Cewch wybodaeth am gyfleoedd astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol yng Nghaffis yr Ôl-raddedigion.

Ffeiriau a digwyddiadau

Ffeiriau a digwyddiadau

I weld rhestr o ffeiriau ac arddangosfeydd addysg uwch lle fydd cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd yn bresennol yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20.

Cynllunio eich ymweliad

Cynllunio eich ymweliad

Cyngor ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

"Mae'r Diwrnod Agored yn gyfle perffaith i gael yr holl wybodaeth am eich cwrs, y campws, y bobl a'r ddinas. Dyma fy awgrymiadau ar sut i fanteisio i'r eithaf ar Ddiwrnod Agored."

Darllenwch awgrymiadau Rachel