Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rydym yn gwybod na allwch ddod atom ar hyn o bryd, felly beth am adael i ni ddod atoch chi? Ein diwrnodau agored rhithwir i ôl-raddedigion yw'r ffordd orau o gael gwybod popeth y mae angen i chi ei wybod am sut beth yw bod yn fyfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Caffi Rhithwir yr Ôl-raddedigion

Ymunwch a ni yn ein Caffi Rhithwir i Ôl-raddedigion nesaf ar ddydd Mercher 27 Ionawr 2021 (11:00 - 13:00) i ofyn cwestiynau i ni am bynciau fel cyllid, llety a gwasanaethau cefnogi - neu unrhyw beth arall yr hoffech wybod amdano fel darpar fyfyriwr ôl-raddedig.

Diwrnodau Agored rhithwir i ôl-raddedigion

Cynhelir ein Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion nesaf ddydd Mercher 17 Mawrth 2021 (11:00 - 14:00)

Yn y digwyddaid, cewch y cyfle i wylio ein cyflwyniadau, cymryd rhan mewn sesiynau sgwrsio byw a gofyn cwestiynau i ni am bynciau fel cyllid i ôl-raddedigion, llety a gwasanaethau lles a chefnogi myfyrwyr.

Cynhelir y digwyddiad gan ein tîm recriwtio ôl raddedigion, staff o'n hysgolion academaidd a gwasanaethau cefnogi myfyrwyr ochr yn ochr â rhai o'n myfyrwyr ôl-raddedig presennol, felly byddwch yn gallu cael y cyngor arbenigol sydd ei angen arnoch gan y rhai hynny sy'n gwybod orau.

Bydd rhagor o fanylion a gwybodaeth am sut i gadw'ch lle ar gael ym mis Ionawr 2021.

Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion

Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion

Cyfle i ddarganfod ein cyrsiau cyffrous, sgwrsio â’n staff a’n myfyrwyr a chael blas ar sut brofiad yw astudio ym mhrifddinas Cymru — i gyd o glydwch eich cartref.

Caffi'r Ôl-raddedigion

Caffi'r Ôl-raddedigion

Cewch wybodaeth am gyfleoedd astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol yng Nghaffis yr Ôl-raddedigion.

Ffeiriau a digwyddiadau

Ffeiriau a digwyddiadau

I weld rhestr o ffeiriau ac arddangosfeydd addysg uwch lle fydd cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd yn bresennol yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20.

Cynllunio eich ymweliad

Cynllunio eich ymweliad

Cyngor ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

"Mae'r Diwrnod Agored yn gyfle perffaith i gael yr holl wybodaeth am eich cwrs, y campws, y bobl a'r ddinas. Dyma fy awgrymiadau ar sut i fanteisio i'r eithaf ar Ddiwrnod Agored."

Darllenwch awgrymiadau Rachel