Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd y dyddiad ar gyfer y Diwrnod Agored Ôl-raddedig nesaf yn cael ei gyhoeddi maes o law.

Teithiau o amgylch y campws

Cynhelir y teithiau haf o amgylch y campws ar y dyddiadau a’r amseroedd canlynol:

  • Dydd Mercher 2 Awst 11:00 a 13:00
  • Dydd Iau 3 Awst 11:00 a 13:00
  • Dydd Gwener 4 Awst 11:00 a 13:00
  • Dydd Sadwrn 5 Awst 11:00 a 13:00

Cofrestrwch i dderbyn ein newyddion diweddaraf, gan gynnwys nodiadau atgoffa Diwrnod Agored.

Tanysgrifiwch i gael ein newyddion

Bywyd ôl-raddedigion ar gampws Parc Cathays

Postgrad Life on Cathays Park campus

Cynnwys ar alw

Cynnwys ar alw

Darganfod mwy am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a chael blas ar sut beth yw astudio ym mhrifddinas Cymru - i gyd o gysur eich cartref eich hun.

Caffi'r Ôl-raddedigion

Caffi'r Ôl-raddedigion

Gallwch gael gwybodaeth am gyfleoedd astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol yng Nghaffis yr Ôl-raddedigion.

Ffeiriau a digwyddiadau

Ffeiriau a digwyddiadau

I weld rhestr o ffeiriau ac arddangosfeydd addysg uwch lle fydd cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd yn bresennol yn ystod blwyddyn academaidd 2023/24.

Cynllunio eich ymweliad

Cynllunio eich ymweliad

Cyngor ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.