Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion

Dydd Mercher 11 Tachwedd 2020

Rydym yn gwybod na allwch ddod atom ar hyn o bryd, felly beth am adael i ni ddod atoch chi? Ein diwrnod agored rhithwir i ôl-raddedigion yw'r ffordd orau o gael gwybod popeth y mae angen i chi ei wybod am sut beth yw bod yn fyfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ymunwch â ni ar-lein rhwng 11:00 a 14:00 a chewch y cyfle i wylio ein cyflwyniadau, cymryd rhan mewn sesiynau sgwrsio byw a gofyn cwestiynau i ni am bynciau fel cyllid i ôl-raddedigion, llety a gwasanaethau lles a chefnogi myfyrwyr.

Cynhelir y digwyddiad gan ein tîm recriwtio ôl raddedigion,  staff o'n hysgolion academaidd a gwasanaethau cefnogi myfyrwyr ochr yn ochr â rhai o'n myfyrwyr ôl-raddedig presennol, felly byddwch yn gallu cael y cyngor arbenigol sydd ei angen arnoch gan y rhai hynny sy'n gwybod orau.

Cadwch eich lle heddiw

Dyma drosolwg o'r hyn fydd yn digwydd:

Sesiynau galw heibio am sgwrs fyw (ar gael rhwng 11:00 a 14:00)

 • Llety
 • Gyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • Cyngor a gwybodaeth am ariannu
 • Sut i wneud cais
 • Cyngor a gwybodaeth i fyfyrwyr rhyngwladol
 • Ieithoedd i Bawb
 • Gwybodaeth am ymchwil ôl-raddedig
 • Cefnogaeth i fyfyrwyr
 • Undeb y Myfyrwyr

Cyflwyniadau cyffredinol

 • Astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd (cyflwyniad byw)
 • Sut i ariannu eich gradd meistr ym Mhrifysgol Caerdydd (cyflwyniad byw)
 • Astudio rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd (cyflwyniad byw)
 • Sut i wneud cais (cyflwyniad byw)
 • Cwrdd â'n myfyrwyr (panel gyda myfyrwyr gradd meistr presennol) (cyflwyniad byw)
 • Sut i ariannu eich astudiaethau ymchwil ôl-raddedig

Cyflwyniadau am bynciau / rhaglenni

Bydd llawer o'n hysgolion academaidd yn cynnal cyflwyniadau am raglenni/pynciau penodol ar y diwrnod. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cadarnhau cyn bo hir.

Byddwn yn cyhoeddi rhaglen lawn ar gyfer y digwyddiad ar y dudalen hon yn nes at yr amser. Yn y cyfamser, mae croeso i chi gysylltu â ni am unrhyw ymholiad sy'n ymwneud ag astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion

Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion

Cyfle i ddarganfod ein cyrsiau cyffrous, sgwrsio â’n staff a’n myfyrwyr a chael blas ar sut brofiad yw astudio ym mhrifddinas Cymru — i gyd o glydwch eich cartref.

Caffi'r Ôl-raddedigion

Caffi'r Ôl-raddedigion

Cewch wybodaeth am gyfleoedd astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol yng Nghaffis yr Ôl-raddedigion.

Ffeiriau a digwyddiadau

Ffeiriau a digwyddiadau

I weld rhestr o ffeiriau ac arddangosfeydd addysg uwch lle fydd cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd yn bresennol yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20.

Cynllunio eich ymweliad

Cynllunio eich ymweliad

Cyngor ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

"Mae'r Diwrnod Agored yn gyfle perffaith i gael yr holl wybodaeth am eich cwrs, y campws, y bobl a'r ddinas. Dyma fy awgrymiadau ar sut i fanteisio i'r eithaf ar Ddiwrnod Agored."

Darllenwch awgrymiadau Rachel