Ffair wybodaeth i ôl-raddedigion

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a phrofi awyrgylch cyfeillgar a diwylliant bywiog y ddinas.

Byddwn yn cynnal ein Diwrnod Agored nesaf i Ôl-raddedigion ddydd Mercher 21 Tachwedd 2018, gallwch archebu yma.

Mae ein Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion fel arfer yn cynnwys y gweithgareddau canlynol:

  • sgyrsiau am sut i ariannu eich astudiaethau ôl-raddedig a sut i wneud cais am arian
  • sesiynau holi ac ateb gyda rhai o'n myfyrwyr presennol
  • lolfa wybodaeth am raglenni PhD
  • ffair wybodaeth gyda stondinau a gynhelir gan ein gwasanaethau cefnogi
  • ffair pynciau lle gallwch gwrdd â staff academaidd
  • darlithoedd rhagflas
  • teithiau o amgylch ysgolion a chyfleusterau.

Three PG students standing outside. One of them is holding a Cardiff University postgraduate brochure.

Eich ymweliad

Cyngor Ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

Walking man

Cyrraedd yma

Mapiau, cyfarwyddiadau a chanllawiau i'ch helpu chi i gynllunio eich taith yma.

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Cyngor Anabledd

Rydym yn darparu amgylchedd hygyrch i’n holl ymgeiswyr, myfyrwyr ac ymwelwyr.