Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Diwrnodau Agored

Mae diwrnod agored yr Hydref i ôl-raddedigion bellach wedi’i gynnal. Byddwn yn cyhoeddi dyddiad ein diwrnod agored nesaf ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22 maes o law.

Yn y cyfamser, gallwch gysylltu â ni i gofrestru eich diddordeb i gael gwybod pan fydd y dyddiad wedi'i gadarnhau.

"Mae'r Diwrnod Agored yn gyfle perffaith i gael yr holl wybodaeth am eich cwrs, y campws, y bobl a'r ddinas. Dyma fy awgrymiadau ar sut i fanteisio i'r eithaf ar Ddiwrnod Agored."

Darllenwch awgrymiadau Rachel

Bywyd ôl-raddedigion ar gampws Parc Cathays

Er na allwn eich croesawu i'n hadeiladau wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, beth am wylio ein fideo ‘Postgrad Life on Cathays Park campus’ i gael teimlad ar gyfer sut brofiad yw astudiaethau ôl-raddedig yn yr unig Brifysgol Grŵp Russell yng Nghymru?

Postgrad Life on Cathays Park campus

Caffi'r Ôl-raddedigion

Caffi'r Ôl-raddedigion

Gallwch gael gwybodaeth am gyfleoedd astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol yng Nghaffis yr Ôl-raddedigion.

Ffeiriau a digwyddiadau

Ffeiriau a digwyddiadau

I weld rhestr o ffeiriau ac arddangosfeydd addysg uwch lle fydd cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd yn bresennol yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20.

Cynllunio eich ymweliad

Cynllunio eich ymweliad

Cyngor ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.