Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnod agored i ôl-raddedigion

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a phrofi awyrgylch cyfeillgar a diwylliant bywiog y ddinas.

Dyddiad: Dydd Mercher 4 Rhagfyr 2019
Amser: 10:00 – 15:00
Lleoliad: Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ND

Cadwch eich lle nawr

Ymunwch â ni yn ein Diwrnod Agored i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn y Diwrnod Agored, cewch gyfle i weld ein hamrywiaeth eang o raglenni meistr. Gallwch bori drwy'r stondinau yn y brif arddangosfa a chwrdd â staff a myfyrwyr presennol o'n Hysgolion Academaidd a fydd wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Byddwch hefyd yn gallu dysgu mwy am gyllid, gwneud cais, lletyau, gyrfaoedd, cymorth i fyfyrwyr, a mwy.

rydym wedi paru gyda dau gwmni teithio – Trafnidiaeth i Gymru a First Great Western – er mwyn cynnig teithiau gostyngedig i bob un o'n dyddiau agored.

Amserlen

AmserDigwyddiad
O 10:00 ymlaenCofrestru
10:00-15:00Prif Arddangosfa: cyfle i chi sgwrsio â staff ein Hysgolion Academaidd.
10:00-15:00Siopau cynghori: cyfle i chi ofyn cwestiynau i arbenigwyr y Brifysgol am faterion megis cyllid, ymgeisio, gyrfaoedd a chymorth i fyfyrwyr.
10:00-15:00Lolfa Wybodaeth PhD
10:15-15:00Cyflwyniadau cyffredinol: am bynciau megis cyllid, llety a gwneud cais.
10:30-15:00Sgyrsiau gan Ysgolion Academaidd

Cyflwyniadau cyffredinol

AmserSgwrs
10:10-10:45Pam gwneud Astudiaethau Ôl-raddedig yng Nghaerdydd?
10:50-11:15Ariannu eich gradd meistr
11:20-11:45Sut i ariannu eich cyrsiau ymchwil ôl-raddedig
12:10-12:40Opsiynau llety ar gyfer ôl-raddedigion
12:45-13:20Pam gwneud astudiaethau ôl-raddedig yng Nghaerdydd?
13:35-13:50Ariannu eich gradd meistr
13:50-14:15Sut i ariannu cyrsiau ymchwil ôl-raddedig
14:30-15:00Sut i wneud cais am raglen ôl-raddedig

Cyhoeddir manylion pellach a rhaglen lawn yn nes at y digwyddiad.

Gweithredu Diwydiannol UCU

Efallai eich bod yn ymwybodol bod Undeb y Prifysgolion a’r Colegau (UCU), sy'n cynrychioli staff yn y sector addysg uwch, yn cynnal streic mewn prifysgolion ledled y DU ar hyn o bryd yn rhan o anghydfod cenedlaethol ynghylch cyflogau. Mae’r streic wedi’i drefnu i gyd-fynd â’n Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion, a gallai darfu ryw ychydig ar y trefniadau.

Fodd bynnag, nid ydym yn disgwyl i'r effaith ar ein Diwrnod Agored fod yn sylweddol. Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw newidiadau neu gansladau i'r rhaglen digwyddiadau ar hyn o bryd. Os fydd yna unrhyw newidiadau neu gansladau, byddwn yn eich hysbysu cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau nad yw hyn yn amharu'n ormodol ar eich diwrnod.

Three PG students standing outside. One of them is holding a Cardiff University postgraduate brochure.

Eich ymweliad

Cyngor Ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

Walking man

Sut i ddod yma

Mapiau, cyfarwyddiadau a chanllawiau i'ch helpu chi i gynllunio eich taith yma.

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Cyngor Anabledd

Rydym yn darparu amgylchedd hygyrch i’n holl ymgeiswyr, myfyrwyr ac ymwelwyr.