Ffair wybodaeth i ôl-raddedigion

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a phrofi awyrgylch cyfeillgar a diwylliant bywiog y ddinas.

Byddwn yn cynnal ein Diwrnod Agored nesaf i Ôl-raddedigion ddydd Mercher 21 Tachwedd 2018, gallwch archebu yma.

Gweithgareddau

10:00-13:00, Neuadd y Ddinas:

  • sgyrsiau am sut i ariannu eich astudiaethau ôl-raddedig a sut i wneud cais am arian
  • sesiynau holi ac ateb gyda rhai o'n myfyrwyr presennol
  • lolfa wybodaeth am raglenni PhD
  • ffair wybodaeth gyda stondinau a gynhelir gan ein gwasanaethau cefnogi
  • ffair pynciau lle gallwch gwrdd â staff academaidd

13:30-16:00, Oriel VJ Gallery, Prif Adeilad:

  • taith Campws Cathays
  • gwybodaeth ariannu
  • byw ac astudio yng Nghaerdydd

13:30-16:00, Ysgolion Academaidd*:

  • teithiau o amgylch ysgolion a chyfleusterau
  • sgyrsiau a chyfarfod staff academaidd

*Nodwch na fydd pob Ysgol Academaidd yn cynnig sesiynau prynhawn.

Am ragor o wybodaeth gweler y rhaglen ar gyfer y Diwrnod Agored:

Postgraduate Open Day Programme November 2018

8 November 2018

Postgraduate Open Day Programme November 2018.

PDF

Three PG students standing outside. One of them is holding a Cardiff University postgraduate brochure.

Eich ymweliad

Cyngor Ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

Walking man

Cyrraedd yma

Mapiau, cyfarwyddiadau a chanllawiau i'ch helpu chi i gynllunio eich taith yma.

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Cyngor Anabledd

Rydym yn darparu amgylchedd hygyrch i’n holl ymgeiswyr, myfyrwyr ac ymwelwyr.