Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnod agored i ôl-raddedigion

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a phrofi awyrgylch cyfeillgar a diwylliant bywiog y ddinas.

Dyddiad: Dydd Mercher 4 Rhagfyr 2019
Amser: 10:00 – 15:00
Lleoliad: Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ND

Cadwch eich lle nawr

Ymunwch â ni yn ein Diwrnod Agored i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn y Diwrnod Agored, cewch gyfle i weld ein hamrywiaeth eang o raglenni meistr. Gallwch bori drwy'r stondinau yn y brif arddangosfa a chwrdd â staff a myfyrwyr presennol o'n Hysgolion Academaidd a fydd wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Byddwch hefyd yn gallu dysgu mwy am gyllid, gwneud cais, lletyau, gyrfaoedd, cymorth i fyfyrwyr, a mwy.

Amserlen

AmserDigwyddiad
10:00 – 11:00Cofrestru
10:00 – 15:00Prif Arddangosfa: cyfle i chi sgwrsio â staff ein Hysgolion Academaidd.
10:00 – 15:00Siopau cynghori: cyfle i chi ofyn cwestiynau i arbenigwyr y Brifysgol am faterion megis cyllid, ymgeisio, gyrfaoedd a chymorth i fyfyrwyr.
10:00 – 15:00Cyflwyniadau cyffredinol: am bynciau megis cyllid, llety a gwneud cais.
10:00 – 15:00Sgyrsiau gan Ysgolion Academaidd

Cyhoeddir manylion pellach a rhaglen lawn yn nes at y digwyddiad.

Three PG students standing outside. One of them is holding a Cardiff University postgraduate brochure.

Eich ymweliad

Cyngor Ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

Walking man

Sut i ddod yma

Mapiau, cyfarwyddiadau a chanllawiau i'ch helpu chi i gynllunio eich taith yma.

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Cyngor Anabledd

Rydym yn darparu amgylchedd hygyrch i’n holl ymgeiswyr, myfyrwyr ac ymwelwyr.