Ewch i’r prif gynnwys

Ffair wybodaeth i ôl-raddedigion

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a phrofi awyrgylch cyfeillgar a diwylliant bywiog y ddinas.

Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion

Dyddiad: Dydd Mercher 8 Mai 2019
Amser: 10:00-13:00
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3QN

Archebwch nawr

Ymunwch â ni yn ein Diwrnod Agored i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn y Diwrnod Agored, cewch gyfle i weld ein hamrywiaeth eang o raglenni meistr. Gallwch bori drwy'r stondinau yn y brif arddangosfa a chwrdd â staff a myfyrwyr cyfredol o'n Hysgolion Academaidd a fydd wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Byddwch hefyd yn gallu cael rhagor o wybodaeth am gyllid, gwneud cais, gyrfaoedd a chymorth i fyfyrwyr.

Amserlen

10:00-10:30Cofrestru
10:00-13:00Prif Arddangosfa (Ysgolion Academaidd): cyfle i chi sgwrsio ag aelodau staff ein Hysgolion
10:00-13:00Siopau Cynghori (Is-adrannau Proffesiynol a Gwasanaethau i Fyfyrwyr): cyfle i chi ofyn cwestiynau i arbenigwyr y Brifysgol am faterion megis cymorth ariannol, gwneud cais, gyrfaoedd a chymorth i fyfyrwyr
10:00-11:30Cyflwyniadau cyffredinol: am bynciau megis cyllid, llety a sut i wneud cais
11:30-13:00Cyflwyniadau ychwanegol i’w cadarnhau yn nes at y digwyddiad

Efallai y bydd rhai Ysgolion Academaidd hefyd yn cynnig teithiau a chyflwyniadau ar ôl i'r prif ddigwyddiad orffen am 13:00. Bydd manylion pellach yn cael eu cyhoeddi cyn gynted â’u bod yn cael eu cadarnhau.

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter i gael y newyddion diweddaraf am y digwyddiad.

Three PG students standing outside. One of them is holding a Cardiff University postgraduate brochure.

Eich ymweliad

Cyngor Ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

Walking man

Cyrraedd yma

Mapiau, cyfarwyddiadau a chanllawiau i'ch helpu chi i gynllunio eich taith yma.

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Cyngor Anabledd

Rydym yn darparu amgylchedd hygyrch i’n holl ymgeiswyr, myfyrwyr ac ymwelwyr.