Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnod agored i ôl-raddedigion

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a phrofi awyrgylch cyfeillgar a diwylliant bywiog y ddinas.

Mae ein dyddiau agored i ôl-raddedigion sy'n dechrau yn 2019/20 wedi bod. Byddwn yn cyhoeddi ein digwyddiadau nesaf i ôl-raddedigion ar gyfer 2020/21 ar y dudalen hon maes o law.

Mae croeso i ddarpar-fyfyrwyr ôl-raddedig ymweld â ni ar adegau eraill hefyd drwy gydol y flwyddyn. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran Ymweld â ni.

Three PG students standing outside. One of them is holding a Cardiff University postgraduate brochure.

Eich ymweliad

Cyngor Ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

Walking man

Cyrraedd yma

Mapiau, cyfarwyddiadau a chanllawiau i'ch helpu chi i gynllunio eich taith yma.

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Cyngor Anabledd

Rydym yn darparu amgylchedd hygyrch i’n holl ymgeiswyr, myfyrwyr ac ymwelwyr.