Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cadwch le heddiw ar daith o amgylch y campws ym mis Medi.

Diwrnodau agored

Bydd ein Diwrnod Agored nesaf yn cael ei gynnal ym mis Tachwedd. Byddwn yn rhannu rhagor o fanylion am ein digwyddiad yn yr hydref yn ystod y misoedd nesaf.

Yn ystod Diwrnod Agored, cewch y cyfle i sgwrsio’n fyw â’n staff a’n myfyrwyr presennol, yn ogystal â gwylio gweminarau a gofyn cwestiynau. Tan hynny, os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

Bywyd ôl-raddedigion ar gampws Parc Cathays

Er na allwn eich croesawu i'n hadeiladau wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, beth am wylio ein fideo ‘Postgrad Life on Cathays Park campus’ i gael teimlad ar gyfer sut brofiad yw astudiaethau ôl-raddedig yn yr unig Brifysgol Grŵp Russell yng Nghymru?

Postgrad Life on Cathays Park campus

Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion

Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion

Cyfle i ddarganfod ein cyrsiau cyffrous, sgwrsio â’n staff a’n myfyrwyr a chael blas ar sut brofiad yw astudio ym mhrifddinas Cymru — i gyd o glydwch eich cartref.

Teithiau o gwmpas y campws

Teithiau o gwmpas y campws

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y byddwn yn cynnal teithiau o gwmpas y campws, gan ddechrau ym mis Mai tan fis Medi. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i chi weld dros eich hun pam y pleidleisiwyd Caerdydd yn un o'r deg prifysgol harddaf yn y DU (The Times Higher Education, 2018).

Caffi'r Ôl-raddedigion

Caffi'r Ôl-raddedigion

Gallwch gael gwybodaeth am gyfleoedd astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol yng Nghaffis yr Ôl-raddedigion.

Ffeiriau a digwyddiadau

Ffeiriau a digwyddiadau

I weld rhestr o ffeiriau ac arddangosfeydd addysg uwch lle fydd cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd yn bresennol yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20.

Cynllunio eich ymweliad

Cynllunio eich ymweliad

Cyngor ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

"Mae'r Diwrnod Agored yn gyfle perffaith i gael yr holl wybodaeth am eich cwrs, y campws, y bobl a'r ddinas. Dyma fy awgrymiadau ar sut i fanteisio i'r eithaf ar Ddiwrnod Agored."

Darllenwch awgrymiadau Rachel