Ewch i’r prif gynnwys

Ffair wybodaeth i ôl-raddedigion

Cyfle gwych i gael rhagor o wybodaeth am astudiaeth ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a phrofi'r awyrgylch cyfeillgar a diwylliant bywiog y ddinas.

Bore Agored i Ôl-raddedigion

Dyddiad: Dydd Mercher 27 Mawrth 2019
09:00 – 12:00

Archebwch nawr

Ymunwch â ni yn ein Bore Agored i Ôl-raddedigion i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer Medi 2019.

Yn y Bore Agored, byddwch yn gallu gofyn cwestiynau a thrafod eich opsiynau dros goffi gyda’r tîm ôl-raddedig a rhai o’n myfyrwyr presennol. Ni fydd unrhyw staff academaidd yn bresennol yn y bore agored. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys sgwrs ariannu i roi rhagor o wybodaeth i chi.

Cynhelir y Bore Agored ar yr un diwrnod â’r Diwrnod Agored i Israddedigion sy’n golygu y bydd hefyd gennych chi gyfle i fynd i rai o’r gweithgareddau canlynol sy’n cael eu cynnal yn y digwyddiad hwnnw a allai fod o ddiddordeb:

  • Taith o’r ddinas
  • Ffilmiau Caerdydd gyda phopgorn yn rhad ac am ddim
  • Arddangosfa Diwrnod Agored – Prif Adeilad
  • Llyfrgelloedd y Brifysgol

Amserlen Bore Agored:

  • 09:00 – 09:30 – Cofrestru
  • 09:00 – 12:00 – Sesiwn wybodaeth galw heibio a choffi gyda’r tîm Ôl-raddedig a myfyrwyr
  • 10:30 – 11:00 - Ariannu eich Gradd Meistr

Cael diweddariadau am ddigwyddiadau sydd ar y gweill

Byddwn yn cynnal digwyddiadau ychwanegol yn misoedd sydd i ddod, felly os oes gennych ddiddordeb mewn astudiaeth ôl-raddedig yn dechrau yn 2019 a hoffech ymweld â'r brifysgol cyn mis Medi, nodwch eich dewisiadau yn y ffurflen isod fel bod modd i ni roi rhagor o wybodaeth i chi am ddigwyddiadau sydd ar y gweill.

Rydym hefyd yn croesawu ymweliadau gan ddarpar ôl-raddedigion drwy gydol y flwyddyn tu allan i'n digwyddiadau, felly ewch i'n hadran ymweld â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Three PG students standing outside. One of them is holding a Cardiff University postgraduate brochure.

Eich ymweliad

Cyngor Ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

Walking man

Cyrraedd yma

Mapiau, cyfarwyddiadau a chanllawiau i'ch helpu chi i gynllunio eich taith yma.

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Cyngor Anabledd

Rydym yn darparu amgylchedd hygyrch i’n holl ymgeiswyr, myfyrwyr ac ymwelwyr.