Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Diwrnodau Agored

Mae ein diwrnod agored ôl-raddedig olaf ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22 bellach wedi'i gynnal.

Cynhelir y diwrnod agored ôl-raddedig nesaf ym mis Tachwedd 2022. Bydd rhagor o fanylion a gwybodaeth archebu yn cael eu cyhoeddi ddechrau mis Medi.

Bywyd ôl-raddedigion ar gampws Parc Cathays

Er na allwn eich croesawu i'n hadeiladau wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, beth am wylio ein fideo ‘Postgrad Life on Cathays Park campus’ i gael teimlad ar gyfer sut brofiad yw astudiaethau ôl-raddedig yn yr unig Brifysgol Grŵp Russell yng Nghymru?

Postgrad Life on Cathays Park campus

Cynnwys ar alw

Cynnwys ar alw

Darganfod mwy am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a chael blas ar sut beth yw astudio ym mhrifddinas Cymru - i gyd o gysur eich cartref eich hun.

Caffi'r Ôl-raddedigion

Caffi'r Ôl-raddedigion

Gallwch gael gwybodaeth am gyfleoedd astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol yng Nghaffis yr Ôl-raddedigion.

Ffeiriau a digwyddiadau

Ffeiriau a digwyddiadau

I weld rhestr o ffeiriau ac arddangosfeydd addysg uwch lle fydd cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd yn bresennol yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20.

Cynllunio eich ymweliad

Cynllunio eich ymweliad

Cyngor ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.