Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnod agored i ôl-raddedigion

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a phrofi awyrgylch cyfeillgar a diwylliant bywiog y ddinas.

Caffi'r Ôl-raddedigion

Ymunwch â ni yn ein Caffi Ôl-raddedigion i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer Medi 2019.

  • Ddydd Gwener 5 Gorffennaf 2019
  • 09:00 - 12:00
  • Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion, Ysgol Busnes Caerdydd, Adeilad Aberconwy, Rhodfa Colum, CF10 3EU

Archebwch eich lle nawr

Yng Nghaffi'r Ôl-raddedigion, byddwch yn gallu gofyn cwestiynau a thrafod eich opsiynau dros goffi gyda’r tîm ôl-raddedig a rhai o’n myfyrwyr presennol. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys sgwrs ariannu i roi rhagor o wybodaeth i chi. Yn dibynnu ar alw, efallai fydd y sgwrs ariannu’n cael ei ailadrodd

Cynhelir y Caffi Ôl-raddedigion ar yr un diwrnod â’r Diwrnod Agored i Israddedigion sy’n golygu y bydd hefyd gennych chi gyfle i fynd i rai o’r gweithgareddau canlynol:

  • Taith o’r ddinas
  • Ffilmiau Caerdydd...gyda phopgorn yn rhad ac am ddim
  • Arddangosfa Diwrnod Agored – Prif Adeilad (Preswylfeydd, Cefnogi Myfyrwyr ac Anabledd, Ieithoedd i Bawb, Cymraeg i Bawb, Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, a Chwaraeon ac Ymarfer Corff)
  • Llyfrgelloedd y Brifysgol

Nodwch, ni fydd unrhyw staff academaidd yn bresennol yn y digwyddiad hwn.

Amserlen Caffi'r Ôl-raddedigion

09:00-09:30Cofrestru
09:00-12:00Sesiwn wybodaeth galw heibio a choffi gyda’r tîm Ôl-raddedig a myfyrwyr
10:30-11:00Sgwrs Ariannu eich Gradd Meistr
Three PG students standing outside. One of them is holding a Cardiff University postgraduate brochure.

Eich ymweliad

Cyngor Ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

Walking man

Cyrraedd yma

Mapiau, cyfarwyddiadau a chanllawiau i'ch helpu chi i gynllunio eich taith yma.

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Cyngor Anabledd

Rydym yn darparu amgylchedd hygyrch i’n holl ymgeiswyr, myfyrwyr ac ymwelwyr.