Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Diwrnodau Agored

Cynhelir ein diwrnod agored y gwanwyn Dydd Mercher 23 Tachwedd 2022.

Ymunwch â ni ar y diwrnod rhwng 10.00 a 14.00 i gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am sut beth yw bod yn fyfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae modd cadw lle nawr

Cadwch eich lle

Dyma drosolwg o beth i'w ddisgwyl ar y diwrnod:

Cyflwyniadau cyffredinol

Yn y digwyddiad byddwch yn gallu darganfod mwy am yr ystod opsiynau ariannu sydd ar gael yn ein sgyrsiau ariannu.

Ffair wybodaeth

Gofynnwch gwestiynau i’r staff am lety, cymorth gyrfaol, cyllid, sut i wneud cais, rhaglen Ieithoedd i Bawb, cymorth i fyfyrwyr, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a llawer mwy.

Ymholiadau am gyrsiau

Bydd cynrychiolwyr o'n holl ysgolion academaidd ar gael ichi siarad â nhw ar y diwrnod.

Teithiau o gwmpas y campws

Byddem wrth ein bodd yn eich tywys o gwmpas ein Campws ym Mharc Cathays fel y gallwch weld drosoch chi eich hun pam cafodd Caerdydd ei dyfarnu yn un o'r deg prifysgol fwyaf prydferth yn y DU (The Times Higher Education, 2018).

Bywyd ôl-raddedigion ar gampws Parc Cathays

Postgrad Life on Cathays Park campus

Cynnwys ar alw

Cynnwys ar alw

Darganfod mwy am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a chael blas ar sut beth yw astudio ym mhrifddinas Cymru - i gyd o gysur eich cartref eich hun.

Caffi'r Ôl-raddedigion

Caffi'r Ôl-raddedigion

Gallwch gael gwybodaeth am gyfleoedd astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol yng Nghaffis yr Ôl-raddedigion.

Ffeiriau a digwyddiadau

Ffeiriau a digwyddiadau

I weld rhestr o ffeiriau ac arddangosfeydd addysg uwch lle fydd cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd yn bresennol yn ystod blwyddyn academaidd 2022/23.

Cynllunio eich ymweliad

Cynllunio eich ymweliad

Cyngor ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.