Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynhelir ein diwrnod agored rhithiwr nesaf i ôl-raddedigion ddydd Mercher 23 Mehefin 2021 (11.00 - 14.00).

Yn y digwyddiad, cewch y cyfle i wylio ein cyflwyniadau, cymryd rhan mewn sesiynau sgwrsio byw a gofyn cwestiynau i ni am bynciau fel cyllid i ôl-raddedigion, llety a gwasanaethau lles a chefnogi myfyrwyr. Cynhelir y digwyddiad gan ein tîm recriwtio ôl-raddedigion, staff o'n Hysgolion academaidd a gwasanaethau cefnogi myfyrwyr ochr yn ochr â rhai o'n myfyrwyr ôl-raddedig presennol, felly byddwch yn gallu cael y cyngor sydd ei angen arnoch gan y rhai hynny sy'n gwybod orau.

Cadwch eich lle

Rhaglen ddigwyddiad

Dyma drosolwg o'r hyn fydd yn digwydd:

Sesiynau galw heibio am sgwrs fyw (ar gael rhwng 12:00 a 14:00)

 • Llety
 • Gyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • Cyngor a gwybodaeth am ariannu
 • Sut i wneud cais
 • Cyngor a gwybodaeth i fyfyrwyr rhyngwladol
 • Ieithoedd i bawb
 • Gwybodaeth am ymchwil ôl-raddedig
 • Cefnogaeth i fyfyrwyr
 • Undeb y Myfyrwyr

Cyflwyniadau cyffredinol

 • Astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd
 • Sut i ariannu eich gradd meistr fel myfyriwr o’r DU ym Mhrifysgol Caerdydd (11:05-11:20)
 • Astudio rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd (11:05-11:20)
 • Llety (11:25-11:40)
 • Sut i wneud cais (11:45-12:00)

Cyflwyniadau am bynciau/rhaglenni

Bydd llawer o'n hysgolion academaidd yn cynnal cyflwyniadau am raglenni/pynciau penodol ar y diwrnod. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cadarnhau cyn bo hir.

Cyhoeddir rhaglen lawn y digwyddiad gydag amserlen ar gyfer yr holl weithgareddau ar y dudalen hon yn ystod y diwrnodau nesaf. Yn y cyfamser, mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiad sy'n ymwneud ag astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Er na allwn eich croesawu i'n hadeiladau wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, beth am wylio ein fideo ‘Postgrad Life on Cathays Park campus’ i gael teimlad ar gyfer sut brofiad yw astudiaethau ôl-raddedig yn yr unig Brifysgol Grŵp Russell yng Nghymru?

Postgrad Life on Cathays Park campus

Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion

Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion

Cyfle i ddarganfod ein cyrsiau cyffrous, sgwrsio â’n staff a’n myfyrwyr a chael blas ar sut brofiad yw astudio ym mhrifddinas Cymru — i gyd o glydwch eich cartref.

Teithiau o gwmpas y campws

Teithiau o gwmpas y campws

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y byddwn yn cynnal teithiau o gwmpas y campws, gan ddechrau ym mis Mai tan fis Medi. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i chi weld dros eich hun pam y pleidleisiwyd Caerdydd yn un o'r deg prifysgol harddaf yn y DU (The Times Higher Education, 2018).

Caffi'r Ôl-raddedigion

Caffi'r Ôl-raddedigion

Cewch wybodaeth am gyfleoedd astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol yng Nghaffis yr Ôl-raddedigion.

Ffeiriau a digwyddiadau

Ffeiriau a digwyddiadau

I weld rhestr o ffeiriau ac arddangosfeydd addysg uwch lle fydd cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd yn bresennol yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20.

Cynllunio eich ymweliad

Cynllunio eich ymweliad

Cyngor ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

"Mae'r Diwrnod Agored yn gyfle perffaith i gael yr holl wybodaeth am eich cwrs, y campws, y bobl a'r ddinas. Dyma fy awgrymiadau ar sut i fanteisio i'r eithaf ar Ddiwrnod Agored."

Darllenwch awgrymiadau Rachel