Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored ac ymweliadau ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Wythnos Agored i Ôl-raddedigion

Cynhelir ein hwythnos agored i ôl-raddedigion o ddydd Llun 6 Mawrth i ddydd Sadwrn 11 Mawrth 2023.

Cadw eich lle

Cynhelir y gweithgareddau canlynol yn ystod yr wythnos agored:

Ymunwch â ni ar gyfer y diwrnod agored rhithwir ddydd Mercher 8 Mawrth rhwng 12:00 a 15:00 i gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am sut beth yw bod yn fyfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dyma drosolwg o’r hyn y gallwch chi ei ddisgwyl ar y diwrnod.

Gweminarau byw gyda sesiynau holi ac ateb

Yn ein gweminarau byw sy’n cynnwys sesiynau holi ac ateb, cewch wybod rhagor am yr ystod o opsiynau sydd ar gael i fyfyrwyr y DU o ran ariannu rhaglenni meistr. Cewch wybod hefyd gan fyfyrwyr presennol sut brofiad yw gwneud cwrs ôl-raddedig yng Nghaerdydd a chael cyngor ar sut i wneud cais.

Gofynnwch eich cwestiynau i ni

Cewch y cyfle i ofyn cwestiynau i’r staff am lety, cymorth gyrfaol, cyllid, sut i wneud cais, rhaglen Ieithoedd i Bawb, cymorth i fyfyrwyr, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a llawer mwy drwy ein sesiynau sgwrsio byw.

Ymholiadau am gyrsiau

Bydd modd i chi siarad â chynrychiolwyr o'n holl ysgolion academaidd drwy ein nodwedd sgwrsio byw ar y diwrnod.

Ymunwch â ni ar daith o amgylch campws Parc Cathays i gael y blas ar fywyd ar y campws. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i chi weld dros eich hun pam y dewiswyd Caerdydd yn un o'r deg prifysgol harddaf yn y DU (The Times Higher Education, 2018).

Cynhelir y teithiau o amgylch y campws ar y dyddiadau a’r amseroedd canlynol:

  • Dydd Llun 6 Mawrth: 10:00, 12:00 a 14:00
  • Dydd Mawrth 7 Mawrth: 10:00, 12:00 a 14:00
  • Dydd Iau 9 Mawrth: 10:00, 12:00 a 14:00
  • Dydd Gwener 10 Mawrth: 10:00, 12:00 a 14:00
  • Dydd Sadwrn 11 Mawrth: 11:00 a 13:00

Ymunwch â ni ar gyfer darlith i gael rhagflas o sut beth yw astudio’r cwrs/cyrsiau meistr sydd o ddiddordeb i chi ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd rhai o'n hysgolion academaidd yn cynnig darlithoedd rhagflas meistr y gallwch eu mwynhau ar-lein neu wyneb yn wyneb.

Bydd y darlithoedd blasu meistr canlynol yn cael eu cynnal yn ystod wythnos agored ôl-raddedig:

DyddiadAmserLleoliadPwncTeitlSiaradwr
Dydd Llun 6 Mawrth09:50 - 11:00Ganolfan Bywyd y Myfyrwr PeiriannegPeirianneg - Sut i ddefnyddio'r tabl trawstiau sylfaenol ar gyfer datrys strwythurau ffrâm cymhleth?Lorenzo Morini
Dydd Llun 6 Mawrth10:50 - 12:00Ganolfan Bywyd y MyfyrwrPeiriannegPeirianneg rheoliDaniel Mitchard
Dydd Llun 6 Mawrth10:50 - 12:00Ganolfan Bywyd y MyfyrwrGwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladolGwleidyddiaeth a Pholisïau CyhoeddusDr Thomas Leahy
Dydd Llun 6 Mawrth11:50 - 13:00Ganolfan Bywyd y MyfyrwrSeicolegMSc Seicoleg - IQ: Hanes a DadleuonNic Hooper
Dydd Llun 6 Mawrth15:50 - 17:00Ganolfan Bywyd y MyfyrwrGwyddorau'r Ddaear  a'r AmgylcheddDaeargrynfeydd a achosir gan y ddynoliaeth: perygl amgylcheddol cynyddolTom Blenkinsopp
Dydd Mawrth 7 Mawrth 09:50 - 11:00Ganolfan Bywyd y MyfyrwrY GyfraithLLM Hawliau Dynol Ffoaduriaid a HawliauDr Bernie Rainey
Dydd Mawrth 7 Mawrth09:50 - 11:00Ganolfan Bywyd y MyfyrwrGwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladolCysylltiadau RhyngwladolYr Athro Craig Campbell
Dydd Mawrth 7 Mawrth12:50 - 14:00Ganolfan Bywyd y MyfyrwrDeintyddiaethMSc Bioleg y Geg/MSc Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Adfywiol - Bôn-gelloedd, Meddygaeth Adfywiol a Dulliau GwyddonolDr Wayne  Ayre, Yr Athro Rachel Waddington
Dydd Mawrth 7 Mawrth13:50 - 15:00Ganolfan Bywyd y MyfyrwrCemegCemeg heterocyclaidd wrth ddarganfod cyffuriauDr Michaela Serpi
Dydd Mawrth 7 Mawrth13:50 - 15:00Ganolfan Bywyd y MyfyrwrMeddygaeth'Marw yw fy ngorwel' - cefnogi cleifion a theuluoedd sy'n wynebu salwch sy'n cyfyngu ar fywydYr Athro Rawlinson
Dydd Iau 9 Mawrth12:50 - 14:00Ganolfan Bywyd y MyfyrwrGwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladolLLM Llywodraethu a DatganoliDr Huw Pritchard

Bywyd ôl-raddedigion ar gampws Parc Cathays

Postgrad Life on Cathays Park campus

Cynnwys ar alw

Cynnwys ar alw

Darganfod mwy am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a chael blas ar sut beth yw astudio ym mhrifddinas Cymru - i gyd o gysur eich cartref eich hun.

Caffi'r Ôl-raddedigion

Caffi'r Ôl-raddedigion

Gallwch gael gwybodaeth am gyfleoedd astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol yng Nghaffis yr Ôl-raddedigion.

Ffeiriau a digwyddiadau

Ffeiriau a digwyddiadau

I weld rhestr o ffeiriau ac arddangosfeydd addysg uwch lle fydd cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd yn bresennol yn ystod blwyddyn academaidd 2022/23.

Cynllunio eich ymweliad

Cynllunio eich ymweliad

Cyngor ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.