Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnod agored i ôl-raddedigion

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a phrofi awyrgylch cyfeillgar a diwylliant bywiog y ddinas.

Os wnaethoch chi fethu ein Diwrnod Agored ym mis Rhagfyr, cewch chi'r cyfle i ymweld â ni yn ein Diwrnod Agored yn y gwanwyn ar ddydd Mercher 25 Mawrth 2020. Gallwch gadw lle ar gyfer y digwyddiad hwn o 30 Ionawr 2020 ymlaen.

Cyn ein Diwrnod Agored yn y gwanwyn gallwch gael mwy o wybodaeth am astudio ôl-raddedig mewn lleoliad anffurfiol lle gallwch ymlacio yn ein Caffi i Ôl-raddedigion nesaf ar ddydd Mercher 29 Ionawr 2020 (09:00-12:00). Gallwch gadw lle ar gyfer y digwyddiad hwn nawr.

Eich ymweliad

Eich ymweliad

Cyngor ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

Sut i ddod yma

Sut i ddod yma

Mapiau, cyfarwyddiadau a chanllawiau i'ch helpu chi i gynllunio eich taith yma.