Ewch i’r prif gynnwys

Dadansoddi Data i’r Llywodraeth (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Datblygwch eich dealltwriaeth ddamcaniaethol, eich profiad ymarferol o wyddor data a’ch sgiliau dadansoddeg gan ganolbwyntio’n benodol ar ddefnyddio dulliau dadansoddi data mewn llywodraeth a gwasanaeth cyhoeddus.

building

Wedi'i leoli yn yr Academi Gwyddor Data

Addysgir y cwrs hwn o fewn yr Academi Gwyddor Data ym Mhrifysgol Caerdydd, cyfleuster trawsddisgyblaethol sy'n seiliedig ar y diwydiant, sy'n addysgu ôl-raddedigion mewn gwyddor data, deallusrwydd artiffisial a seiberddiogelwch.

academic-school

Datblygu sgiliau trosglwyddadwy

Byddwch yn meithrin sgiliau ym maes gwyddorau data a dadansoddeg, sy’n drosglwyddadwy, ac y mae mawr alw amdanynt mewn amrywiaeth eang o sectorau.

people

Elwa o arbenigedd amlddisgyblaethol

Byddwch yn dysgu gan arbenigwyr o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Yr Ysgol Mathemateg, ac o grwpiau ymchwil sy’n gysylltiedig â’r Brifysgol sy'n arbenigo mewn defnyddio gwyddoniaeth data a dadansoddeg mewn aml i faes.

Taught by experts in Statistics, Operational Research and Computer Science, this programme will help students develop both the theoretical understanding and practical experience of applying methods drawn from data science and analytics with a specific focus on their application within Government and public service.  This will equip students with a range of in-demand skills for extracting and handling ‘big data’, discovering and communicating meaningful patterns from the data, and applying modelling tools to help businesses and government organisations make better decisions.

This programme has been designed so that it can meet the continuing education and training needs of those who work with data in Government.

A wide portfolio of modules is offered in order to recognise the wide range of interests and applications of data analytics within Government and public sector organisations. Specific guidance is offered to students with a desire to focus in particular subject themes or areas.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Ein hymchwil amlddisgyblaeth sy'n rhoi ffurf i'n rhaglenni gradd, ac yn eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw, gan eu gosod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar ddatblygiadau yfory.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4812
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Yr Ysgol Mathemateg

Mae ein graddau deallusol cyffrous wedi'u hachredu er mwyn cwrdd â gofynion addysgol enwebiad Mathemategydd Siartredig.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4811
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:1 honours degree in a relevant subject area such as mathematics, operational research, statistics, computer science, management science, economics, engineering or a suitable science degree, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference. The reference must be from your employer to evidence that you currently work in an area relevant to the programme. This should be signed, dated and less than six months old at the time you submit your application. 

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

You will study 120 credits of taught modules plus a research project module (60 credits) within the School of Mathematics and the School of Computer Science and Informatics.

Four core modules totalling 40 credits, covering fundamental subjects such as statistics, computational and data science and optimisation are combined with an additional 80 credits of optional modules in the taught stage. You then continue to complete the 60-credit dissertation research project over the Summer to achieve the full MSc in Data Analytics for Government.

Students looking for flexibility can begin by studying the core modules as standalone CPD units. You can then later move into the full MSc programme and have those modules credited as prior learning, enabling you to then complete the rest of the MSc programme.

 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

A chithau'n fyfyriwr amser llawn, byddwch yn cwblhau'r holl fodiwlau a'ch prosiect traethawd hir yn ystod un flwyddyn academaidd, o fis Medi i fis Medi

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The methods of teaching we employ will vary from module to module, as appropriate depending on the subject matter and the method of assessment. We teach using a mixture of lectures, seminars, practical workshops and tutorials. Taught content is delivered through a mixture of face-to-face lecturing and online delivery via video, with contact time used to further explore and reinforce this learning.

Programming skills and the use of relevant software packages will be taught. We often invite industry experts to give presentations, which you would be encouraged to attend.

Sut y caf fy asesu?

We will assess your progress throughout the course. These assessments may take the form of written exam papers, in-module assignments, and the project dissertation, where knowledge and technical competence will be appraised.  We may also use group work, oral presentations and poster displays to test communication, critical thinking and problem-solving skills.

 

Sut y caf fy nghefnogi?

All of our students are allocated a personal tutor within both the School of Mathematics and the School of Computer Science and Informatics when they enrol on the course. A personal tutor is there to support you during your studies and can advise you on academic and personal matters that may be affecting you. You should have regular meetings with your personal tutor to ensure that you are fully supported.

You will have access to the Trevithick Library, which holds our collection of mathematical and computer science-related resources, as well as to the other Cardiff University Libraries.

We will provide you with a copy of the Student Handbook, which contains details of each School’s policies and procedures. We also support students through the University’s virtual learning environment, Learning Central, where you can ask questions in a forum or find course-related documents.

Cardiff University also offers a wide range of support services which are open to our students, such as the Graduate Centre, counselling and wellbeing, financial and careers advisors, the international office and the Student Union

 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • A systematic understanding of knowledge, and a critical awareness of current problems and/or new insights, much of which is at, or informed by, the forefront of our academic discipline.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to identify appropriate methods for the solution of problems in Data Analytics for Government.
 • Initiative and personal responsibility in decision-making in complex and unpredictable situations.
 • Systematic and creative methods for dealing with complex issues; sound judgement making in the absence of complete data.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Advanced scholarship and practical experience in programming skills, data handling and extraction skills, machine learning and informatics skills, and problem solving and modelling skills.
 •  An ability to evaluate methodologies and develop critiques of them and, where appropriate, to propose new hypotheses.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to communicate ideas, principles and theories effectively by oral, written and practical means to both specialist and non-specialist audiences.
 • Effective working in a team and as an individual.
 • The ability to apply logical and analytic thinking to problems.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Mae gweithwyr yn y sector cyhoeddus yn y DU yn gymwys i astudio'r MSc amser llawn, blwyddyn o hyd, ar gyfradd ostyngol o £8,725. Bydd y ffi hon yn aros yr yn fath am gyfnod o ddwy flynedd academaidd - h.y. 2020-21 a 2021-22.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £24,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The University considers that the following costs do not need to be covered by Schools as they are either not essential or are basic costs that a student should be expected to cover themselves:

 • Calculators
 • General stationery
 • Text books (assumed to be available in the library)
 • Non-essential copying / printing.

If there are optional costs/fees to be covered by the student, these are not a requirement to pass the degree. The exception to this is the cost of printing and binding of the final dissertation for submission, which must be paid for by the student.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Byddwn yn darparu offer sy'n hanfodol i'r cwrs. Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn dod â chyfrifiadur gliniadur gyda meddalwedd priodol (e.e. prosesu geiriau), USB neu yriant caled, deunydd ysgrifennu cyffredinol a rhywfaint o offer lluniadu sylfaenol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Bydd y sgiliau a enillwch yn ystod y rhaglen yn eich paratoi ar gyfer nifer o rolau i raddedigion yn y maes hwn.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.