Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Busnes (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol na gradd benodol i'w astudio, ond bydd angen i chi ddangos diddordeb a dealltwriaeth o'r pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Byddwch yn rheolwr effeithiol sy’n gallu cynnig datrysiadau creadigol i amrywiaeth o heriau busnes.

briefcase

Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol

Beth am ymestyn y rhaglen drwy dreulio blwyddyn mewn diwydiant? Cyfle i roi theori ar waith mewn lleoliad proffesiynol.

star

Dewch â'ch arbenigedd

Cyfle i ddatblygu arddull arwain unigryw, ar raglen reoli a gynlluniwyd ar gyfer myfyrwyr o unrhyw gefndir disgyblaethol.

tick

Newid busnes er gwell

Cyfle i werthuso effaith cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol rheoli mewn ystod o gyd-destunau busnes sectoraidd a rhyngwladol.

people

Llunio eich rhwydwaith proffesiynol

Mae ein gwasanaeth gwella gyrfa yn rhoi cymorth pwrpasol i chi gan hyfforddwyr proffesiynol a siaradwyr gwadd proffil uchel.

Mae rheolwyr yn gorfod ymateb i amgylchedd busnes byd-eang sy’n fwyfwy cymhleth. Mae gweithleoedd cyfoes yn aml yn rhychwantu cyfandiroedd, ar-lein ac oddi ar-lein, gan ddarparu cynnyrch a gwasanaethau amrywiol mewn cyfnod o gyni economaidd. O ganlyniad, mae sefydliadau’n chwilio am reolwyr sy’n gallu gwneud pethau’n wahanol; rheolwyr o wahanol fannau a galwedigaethau i arwain symudiad newydd ym myd busnes.

Newid y byd yw ein busnes ni.

Mae ein cwrs MSc Rheoli Busnes yn dechrau gyda chi. Beth bynnag yw eich cefndir, byddwn ni’n sicrhau bod gennych chi’r wybodaeth ddiweddaraf am ymchwil ac ymarfer ym maes rheoli busnes, ar draws meysydd craidd fel marchnata, strategaeth, cyllid, logisteg, economeg ac adnoddau dynol.

Bydd ein harbenigwyr yn eich helpu i archwilio sgiliau rheoli allweddol, fel bod gennych chi fantais gystadleuol i lansio gyrfa lwyddiannus fel rheolwr. Byddan nhw’n defnyddio ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol i rannu dealltwriaeth hanfodol o fyd busnes a’r tu hwnt. Bydd yr addysgu hwn, sy’n cael ei arwain gan ymchwil, yn eich helpu i werthuso goblygiadau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol penderfyniadau rheoli mewn ystod o gyd-destunau sectoraidd a rhyngwladol. 

Os oes gennych dair blynedd o brofiad gwaith perthnasol, efallai y bydd gennych ddiddordeb yn ein rhaglen MBA.

Achrediadau

Sarah Hurlow
“Rydym wedi dylunio ein MSc Rheoli Busnes newydd ar gyfer y rhai hynny sydd â’r uchelgais i lansio gyrfa rheoli llwyddiannus. Byddwn yn datblygu eich hyder a’ch gallu drwy eich annog i gymryd rhan mewn heriau busnes go iawn, prosiectau ymgynghori tîm a thrafodaethau strategol.”
Dr Sarah Hurlow Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB ac AMBA ac mae gennym bwrpas clir: cael effaith gadarnhaol yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

If you have three years of professional experience and meet the criteria detailed below, you may be interested in our MBA programme.

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree (GPA 3.0/4.0)
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • an approved professional qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The MSc Business Management is structured around six module blocks, plus a Consultancy Challenge. The first and last module blocks are scheduled on their own as introductory and capstone learning experiences.  The four other modules are scheduled in pairs.

We recognise that you will be making a transition from one area of study to another, to a more advanced level of learning, and possibly to a different learning culture. Consequently, the block structure provides an enriched opportunity for extended learning activities, class interaction and review of learning to enhance understanding. It also enables us to offer extra support for individual students to build their confidence.

The introductory module sets the scene for the rest of the programme by considering the key features of the business environment and how this shapes organisations and their decisions. You will then examine core management concepts and practices associated within a range of functional areas.

The modules that follow will help you consider the latest research and practice in business management, including core areas such as marketing, strategy, finance, logistics, economics and human resources.

Your enhanced knowledge and skills will be integrated and applied in a capstone ‘Business in Action’ module. Here you will explore a series of large-scale and complex global issues that present significant dilemmas for the effective management of business.

Choice and specialisation is embedded within modules.  For example, the ‘Business in Action’ module will provide you with the opportunity to focus on a contemporary debate or issue that has particular relevance for your future career.

The programme concludes with a Consultancy Project.  Reflecting the team-based structure of contemporary organisations, you will work in a group to analyse, diagnose and recommend practical solutions for a business problem in a realistic and relevant business context that may include charities and not-for-profit enterprises.

You will develop and apply the key technical and soft skills required for effective business management in every module. You will see your confidence as a future manager build cumulatively across the programme as you are given multiple opportunities to respond to practical business management challenges.

All modules are underpinned by a concern to examine the contrasting political, economic, socio-cultural, technological, legal and environmental factors that inform management decision making in different international business contexts. Understanding these dynamics will help you to reflect on the multiple factors that offer opportunities and constraints on management decision-making.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

 

 

 

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

An active learning approach is embedded in the MSc Business Management.  We believe that effective learning is founded on your involvement in diverse experiences, and the way you make sense of those experiences, both individually and with others.  A team that includes academics from multiple disciplines, and practitioners representing a range of functions and sectors will facilitate the modules.  This will reflect workplace practice and encourage the cross-fertilisation of different perspectives.

Each block of learning includes a variety of activities such as case studies, videos, mini team challenges, role-play, company visits, and industry speakers, all designed to introduce new ideas and develop your understanding.

We will help you to enhance the reflective skills you were introduced to during your first degree, including observation, analysis, and synthesis to ensure that you are able to develop comprehensive insight and clear conclusions about these experiences.

Sharing your understanding with others is also important for building new insights into the nature of business management in a variety of contexts.  You will be encouraged to work collaboratively in diverse teams to consider a range of alternative understandings and practices.

Trying out new learning is important too.  You will integrate and apply new understandings, together with new business management skills, in practical tasks embedded in each learning block, and in formal coursework activities.

Sut y caf fy asesu?

The block programme structure provides plenty of opportunities for you to reflect on your learning and development informally.  Short knowledge/skill review activities are built into each module to help you check your progress and improve your approach to learning. This will build your confidence and enhance your approach to formal assessment tasks.

A variety of formal assessment tasks provide the opportunity to explore concepts and models in creative and practical ways.  These include poster presentations, case studies, group presentations, reports and videos.  You will work individually and as part of a team, just as you would in the workplace.

All formal assessments are completed within each module.  This enables more in-depth consolidation and application required for successful performance in assessment tasks based on the complex functional level work undertaken by professional managers. It also reflects realistic workplace timescales for the completion of tasks. The capstone module focuses explicitly on the challenge of multi-functional working and multi-faceted problems.

Sut y caf fy nghefnogi?

The University offers a wealth of support for postgraduate students.  These include:

Careers & Placement Support

Our dedicated Placements Manager offers advice on available work placements, internships, work experience and opportunities to enhance your CV and broaden your horizons. Support for job applications and interview techniques is also available from the Business School’s in-house Careers Consultant.

Learning Central

Learning Central is the University’s virtual learning environment.  All programme and module materials are posted here for students to access before, during and after lectures.

Libraries

You will have access to libraries across campus which hold over 1.1 million printed books. You will also have access to more than 1.5 million online books, journals, resources and databases.

Personal Tutor System

Each student is allocated a Personal Tutor.  This member of academic staff will maintain an overview of your learning and educational experiences.  If you are experiencing difficulties, your Personal Tutor will be there to listen and where possible provide professional guidance or else direct you to the appropriate source of support.

The Student Advisory Service

A free, impartial, non-judgemental and confidential service is offered to students on a wide range of personal, financial and academic matters.

Disability & Dyslexia Service

Confidential advice and support is provided for students who are disabled or who have a specific learning difficulty (e.g., dyslexia) or long-term medical condition.

Counselling Service

The Cardiff University Counselling Service provides members of the university community with an opportunity to examine issues that prevent them from maximising their full potential and to explore options for change. The Counselling Service is confidential and free of charge. It has had international recognition as a Centre for Excellence for individual and group counselling.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the programme you will be able to:

 • Draw on knowledge from relevant functional areas to design solutions to complex business management problems.
 • Critically evaluate management frameworks, models, debates and evidence in a changing context.
 • Critically evaluate the effectiveness of different research approaches for understanding management problems.
 • Debate relevant business management issues in the context of contrasting the political, economic, socio-cultural and legal factors.
 • Demonstrate a critical awareness of the significance of an organisation’s economic and social contribution to society.

Intellectual Skills:

On successful completion of the programme you will be able to:

 • Analyse methods for generating data relevant to specific contexts.
 • Critically analyse and synthesise information.
 • Evaluate the practical application of theory to practice.
 • Develop and communicate evidence-based recommendations.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the programme you will be able to:

 • Undertake research to address business problems.
 • Utilise accounting techniques.
 • Develop effective work relationships and team working skills.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the programme you will be able to:

 • Solve problems.
 • Communicate to diverse audiences through a range of media.
 • Demonstrate self-awareness and undertake self-reflection.
 • Work independently.
 • Use digital technology.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw gyfarpar penodol i astudio ar y rhaglen hon.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Ar ein cwrs MSc Rheoli Busnes, byddwch yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • cydweithrediad â’n Hentrepreneuriaid Gwerth Cyhoeddus Preswyl
 • darlithoedd gwadd
 • tripiau maes a gweithdai.

Gyda’r cyfle i gyfuno Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol benodedig gyda’r cyfleoedd dysgu hyn, bydd gennych gyfle i gaffael y sgiliau ymarferol a’r hyder proffesiynol i sicrhau swydd reoli yn y farchnad cyflogaeth graddedigion.

Bydd y rhaglen hon yn rhoi cyfleoedd newydd i chi gael gwaith mewn busnes, gan ategu'r sgiliau a'r wybodaeth a gaffaelwyd gennych yn eich gradd gyntaf i adeiladu ar yr hyn a ddysgoch a'r sgiliau a gaffaelwyd gennych yn eich gradd gyntaf gyda mewnwelediad, offer a thechnegau rheoli i roi mantais ychwanegol i chi wrth i chi fynd i mewn i'r gweithle.

Lleoliadau

There are no placement opportunities within this one-year programme. However, if you decide that you would like to undertake a year-long placement, you can either apply for the ‘with Professional Placement Year’ programme or transfer into it at any time prior to May.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Business


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.