Ewch i’r prif gynnwys

Pobl

Tîm uwch reolwyr

Mae'r rhan fwyaf o’n staff uwch academaidd a gwasanaethau proffesiynol yn canolbwyntio ar lywodraethau a chyflwyno ein hagenda ymchwil ac addysgu.

Staff academaidd

Mae ein staff academaidd yn arbenigwyr ag enw da rhyngwladol yn gweithio ar flaen y gad yn eu meysydd pwnc.

Gwasanaethau proffesiynol

Mae gwaith ein Hysgol yn cael ei gefnogi gan ein tîm gwasanaethau proffesiynol pwrpasol.

Bwrdd Ymgynghorol Rhyngwladol

Mae ein Bwrdd Ymgynghorol Rhyngwladol yn cynghori uwch reolwyr yr Ysgol ar eu cyfeiriad strategol.

Staff emeritws ac er anrhydedd

Rhagor o wybodaeth am ein hathrawon anrhydeddus ac emeritws.

Entrepreneuriaid Gwerth Cyhoeddus Preswyl

Mae ein entrepreneuriaid gwerth cyhoeddus preswyl yn cefnogi ac yn ymgorffori meddwl entrepreneuraidd ac arloesol o fewn yr Ysgol.

Research students

Find out more about our research students.