Ewch i’r prif gynnwys

2022

Kate Maunsell (MA, 2005) from Sotic

Mae Sotic wedi ymuno â sbarc|spark

5 Hydref 2022

Mae Asiantaeth Ddigidol Chwaraeon Rhif 1 y DU wedi symud i’r ganolfan arloesi

Ymateb hirdymor yn hanfodol er mwyn trechu tlodi yng Nghymru, yn ôl casgliad adolygiad

26 Medi 2022

Mae’r argyfwng costau-byw yn dyfnhau heriau hirsefydlog

 Dr Martin Scurr, Prof Andrew Godkin, Dr James Hindley, Cardiff University / ImmunoServ Ltd.

Mae prawf gwaed pigo bys yn rhoi gwybod a oes imiwnedd rhag COVID-19

22 Medi 2022

Mae mesur celloedd T yn dangos faint o risg sydd o gael eich heintio o’r newydd

Astudiaeth newydd yn datgelu hanes hinsawdd gorffennol Cape Town

22 Medi 2022

Ymchwil i gofnod tywydd dyddiol hiraf ar bapur Hemisffer y De cyn y 19eg ganrif

Welsh dragon projected on Main Building

Prifysgol Gymreig y Flwyddyn 2023

16 Medi 2022

Mae’r Brifysgol yn cadw teitl Cymreig yn The Times and The Sunday Times Good University Guide

Mae BDP wedi gorffen Campws Arloesedd Caerdydd

25 Awst 2022

Mae’r tirlunio a thir y cyhoedd o amgylch yr adeiladau bellach yn barod

Dengys ymchwil fod llawer mwy o obaith na chasineb yn y postiadau a anfonwyd at dîm menywod Lloegr yn ystod Pencampwriaeth Ewrop 2022

25 Awst 2022

Yn ôl dadansoddiad o bron i 80,000 o bostiadau yn y cyfryngau cymdeithasol roedd 380 o’r rhain yn cynnwys ‘iaith casineb’ – ond roedd llawer mwy yn gadarnhaol

Mae clwb pêl-droed gwyrdd cyntaf y byd yn symud pyst gôl yr hyn a ddisgwylir gan sefydliadau chwaraeon

25 Awst 2022

Mae Forest Green Rovers wedi rhoi cynaliadwyedd wrth ei wraidd