Ewch i’r prif gynnwys

2022

A woman reads a book using a magnifying glass

Caethwasiaeth â’i chysylltiadau â hanes Cymru’n destun prosiect ymchwil a thaith bersonol i academydd

15 Mawrth 2023

Daeth cyfoeth ystad Penrhyn o’r planhigfeydd yn Jamaica

Blog HPP: Mae Anna Harris yn gadael am Dde Affrica i ddyfarnu yng Nghwpan y Byd T20 Menywod yr ICC

31 Ionawr 2023

Rwy'n ysgrifennu hwn ar ôl gorffen pacio ar gyfer fy nhaith mis o hyd i Dde Affrica ar gyfer Cwpan y Byd T20 Menywod yr ICC.

A community event held by the CAER Project

Gwobr yn cydnabod ymrwymiad y Brifysgol i ymgysylltu â'r cyhoedd

20 Rhagfyr 2022

Dyfrnod Ymgysylltu Arian a roddwyd gan y Ganolfan Gydlynu Genedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd (NCCPE)

A Medicentre staff member works on a machine

Canolfan Medicentre Caerdydd yn dathlu 30 mlynedd

19 Rhagfyr 2022

Pen-blwydd carreg filltir ar gyfer canolfan technoleg bioleg a meddygol

Robotic arms in action in a manufacturing environment

ASTUTE 2020+ yn cyfrannu £541 miliwn at economi Cymru

15 Rhagfyr 2022

Cydweithredu rhwng diwydiant ac academia yn dwyn ffrwyth i’r sector gweithgynhyrchu

Attendees at the annual investment showcase and an awards celebration

Technoleg Caerdydd yn cael cryn sylw yng Ngwobrau SETsquared

13 Rhagfyr 2022

MeOmics a Mole yn disgleirio yn yr Arddangosfa ar gyfer Buddsoddi a’r Digwyddiad Dathlu Effaith

Young woman cuts ribbon with crowd of people and playing fields behind her

Chwaraeon prifysgol a chymunedol yn cychwyn ar safle wedi'i ailddatblygu yn Nwyrain Caerdydd

9 Rhagfyr 2022

Partnership with Council, Cardiff City House of Sport and Sport Wales delivers new training and playing facilities

Dangosir dwy olygfa o'r un gwrthrych, Nifwl y Cylch Deheuol, ochr yn ochr. Mae'r ddau yn cynnwys cefndiroedd du gyda sêr llachar bach a galaethau pell.

Mae seryddwyr yn parhau i ddatrys dirgelion sêr wedi marwolaeth mewn delweddau newydd o delesgop gofod

8 Rhagfyr 2022

JWST yn datgelu cymhlethdod strwythur serol yn fwy manwl nag erioed o'r blaen

School children in a lab cheerfully take part in an activity

Prifysgol y Plant yn cael ei chyflwyno'n ehangach yng Nghaerdydd

8 Rhagfyr 2022

Bydd disgyblion o bob cefndir yn gallu ennill Pasbort i'r Ddinas

Buddsoddiad o £9m i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

7 Rhagfyr 2022

Bydd y cyllid yn cefnogi gwaith parhaol y ganolfan wrth iddi fynd i'r afael â heriau mawr ym maes polisïau