Ewch i’r prif gynnwys

2024

Llaw menyw yn defnyddio Ffôn Symudol

Colli cyfleoedd cynnar i nodi terfysgwyr oherwydd diffygion yng nghyfreithiau rhannu data’r DU, yn ôl ymchwil y Brifysgol

23 Ebrill 2024

Dim rhaid i sefydliadau rannu gwybodaeth am weithgarwch twyllodrus o dan y fframwaith ac yn ôl y gyfraith gyfredol

Dau heddweision

Gostyngiad 14% mewn trais difrifol yng Nghymru a Lloegr

22 Ebrill 2024

Mae data newydd yn dangos gostyngiad 14% mewn anafiadau sy’n gysylltiedig â thrais rhwng 2022 a 2023

Myfyriwr yn gwisgo sbectol haul, hwdi coch o Brifysgol Caerdydd a jîns yn cael ei lun wedi’i dynnu y tu allan i adeilad Canolfan Bywyd y Myfyrwyr ar Blas y Parc, Caerdydd

Meithrin cymuned seiber amrywiol a chynhwysol

16 Ebrill 2024

Cydnabod myfyriwr ôl-raddedig mewn seremoni wobrwyo yn y DU

Inside a modern prison

Mae angen gwell cymorth yn achos Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) yng ngharchardai Cymru

10 Ebrill 2024

Mae astudiaeth newydd wedi dod o hyd i amrywiadau o ran y graddau y bydd carcharorion â chyflyrau iechyd meddwl yng ngharchardai Cymru yn cael cymorth

Dwy fenyw ifanc ac un dyn ifanc yn cael eu llun wedi’i dynnu gyda'u gwobrau yn STEM for BRITAIN 2024 yn San Steffan.

Myfyriwr doethuriaeth yn ennill gwobr efydd ar gyfer ffiseg yn STEM for BRITAIN 2024

28 Mawrth 2024

Cyflwynodd Sama Al-Shammari ei hymchwil i Aelodau Seneddol yn y digwyddiad yn San Steffan

Red blood cells

£2.3 miliwn ar gyfer triniaeth arloesol ar gyfer lewcemia myeloid acíwt

27 Mawrth 2024

Bydd grant gwerth £2.3 miliwn gan y Cyngor Ymchwil Feddygol yn hyrwyddo dull newydd arloesol o drin lewcemia myeloid acíwt

Dyn ifanc yn ysgwyd llaw gyda rhywun y tu allan i’n golwg

"Ti oedd yr unig un, o'r dechrau’n deg, a oedd yn fodlon siarad â mi go iawn."

26 Mawrth 2024

Mae goroeswyr masnachu mewn plant yn rhannu pwysigrwydd gwarcheidwaid annibynnol sy’n eu hamddiffyn a'u helpu i adfer

Mae merch ifanc sy'n gwisgo côt labordy a goglau diogelwch yn sefyll rhwng dwy jar o hylif glas a gwyrdd, gan ddal piped.

Pa fath o wyddonydd fyddwch chi?

26 Mawrth 2024

Mae’r digwyddiad yn gwahodd plant a phobl ifanc i ystyried gyrfaoedd ym meysydd STEM

Postgraduate students chatting

Ymestyn gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig

22 Mawrth 2024

Gall cyn-fyfyrwyr nawr dderbyn gostyngiad o 20% oddi ar ffioedd dysgu ar raglenni meistr cymwys.

Tri ffotograff o Gymrodyr Turing Prifysgol Caerdydd – yr Athro Monjur Mourshed, Dr Jenny Kidd a’r Athro Steven Schockaert (o’r chwith i’r dde)

Prifysgol Caerdydd yn sicrhau tair Cymrodoriaeth Turing

21 Mawrth 2024

Ymchwilwyr yn ymuno â charfan newydd i helpu i dyfu ecosystem gwyddor data a deallusrwydd artiffisial y DU