Ewch i’r prif gynnwys

2024

Feed, Food & Future yn ffit naturiol i Medicentre Caerdydd

19 Gorffennaf 2024

Medicentre Caerdydd wedi croesau’r arloeswyr ym meysydd bwyd-amaeth a’r gwyddorau bywyd Feed, Food & Future i’w chymuned sy’n tyfu o arbenigwyr.

Dyn ifanc yn cael ei lun wedi’i dynnu mewn gwisg graddio Prifysgol Caerdydd.

“Gweld mathemateg yn arf bwerus” yn allweddol i lwyddiant myfyriwr PhD

19 Gorffennaf 2024

Joshua Moore yn graddio gyda PhD mewn Mathemateg yn rhan o Raddedigion 2024

Dyn yn sefyll o flaen carreg y Cewri.

"Do’n i ddim yn meddwl bod gyrfa yn y celfyddydau yn bosibl i rywun fel fi - ond dwi bellach yn dilyn fy mreuddwyd"

19 Gorffennaf 2024

Mae un o raddedigion Archaeoleg wedi ennill ysgoloriaeth i astudio gradd meistr yn Rhydychen.

Dyn ifanc yn cael tynnu ei lun yn un o gynau graddio Prifysgol Caerdydd.

Mae hyrwyddwr cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn gobeithio cael “effaith fawr” ar ôl graddio

18 Gorffennaf 2024

Bydd Nils Rehm, un o Raddedigion 2024, yn graddio gydag MPhys mewn Astroffiseg

Sian Hart

“Dyma'r peth gorau imi ei wneud erioed” yn ôl un o fyfyrwyr y Llwybrau

17 Gorffennaf 2024

Bydd Sian Hart, sy’n 55 oed, yn graddio mewn Hanes ar ôl astudio'n rhan-amser

Dyn yn gwisgo gynau graddio Prifysgol Caerdydd

Roedd astudio semester dramor, cymryd rhan yn EXPO Dubai a mynd i Worthy Farm yn “brofiad arbennig a gwerth chweil”

17 Gorffennaf 2024

Mae Dominic Dattero-Snell, sy’n rhan o Raddedigion Prifysgol Caerdydd 2024, wedi graddio gyda PhD mewn Peirianneg

Dyn yn rhoi cyflwyniad.

“Roedd cael diddordeb personol yn fy ymchwil wedi gwneud i mi eisiau llwyddo mwy fyth”

16 Gorffennaf 2024

Mae ymchwil Felix Shi yn canolbwyntio ar y rhwystrau y mae pobl anabl yn eu profi yn y farchnad lafur.

Sidsel Koop

“Does dim rhaid ichi ddilyn y llwybr syth i lwyddo mewn bywyd”

15 Gorffennaf 2024

A hithau’n graddio â gradd dosbarth cyntaf mewn Seicoleg, nod Sidsel yw cynnig persbectif niwroamrywiaeth a gwneud gwahaniaeth.

“Rydw i eisiau cael effaith mewn cymunedau ble bynnag ydw i”

15 Gorffennaf 2024

Myfyriwr sy’n derbyn Ysgoloriaeth Stephen Lawrence yn graddio'r wythnos hon ar ôl ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr y gyfraith

Cyhoeddi Cymrodyr Er Anrhydedd cyn yr wythnos graddio

15 Gorffennaf 2024

Dyfernir gwobrau i unigolion sy'n gwneud gwahaniaeth i’r gymdeithas.