Ewch i’r prif gynnwys

2019

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

first-time mum graduates

First-time parent juggles sleepless nights with studies

19 Gorffennaf 2019

Dim ond 10 wythnos ar ôl rhoi genedigaeth, dechreuodd myfyriwr aeddfed radd israddedig, ac yna llwyddo i gael Anrhydedd Dosbarth Cyntaf

Artist's impression of clogged artery

Gallai asid brasterog Omega-6 helpu i atal clefyd y galon

18 Gorffennaf 2019

Gallai asid brasterog omega-6 helpu yn y frwydr yn erbyn clefyd y galon

tafwyl 2019

Award for Tafwyl partnership

18 Gorffennaf 2019

Llwyddiant y Brifysgol yn nigwyddiad Celfyddydau a Busnes Cymru

Dentist looking in a girls mouth

Astudiaeth ddeintyddol yn ennill gwobr fawreddog

18 Gorffennaf 2019

Gwobr Cymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Deintyddol (IADR) am y papur gorau

Eddie Izzard

Cymrodoriaeth er Anrhydedd 2019

15 Gorffennaf 2019

Un deg pedwar o unigolion i gasglu gwobrau yn ystod yr wythnos raddio

Intelligent Ultrasound Group

Growth for Intelligent Ultrasound Group

15 Gorffennaf 2019

Cynnydd yn nhrosiant un o gwmnïau deilliannol Prifysgol Caerdydd

Woman listening to patient's lungs

Lleihau’r defnydd o wrthfiotigau

11 Gorffennaf 2019

Gall prawf gwaed pigiad bys mewn meddygfeydd leihau’r defnydd o wrthfiotigau mewn modd diogel ymhlith cleifion â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint

Compound Semiconductor

Caerdydd yn achub y blaen ar weddill y byd wrth gymryd cam mawr ymlaen ym maes Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

8 Gorffennaf 2019

Ymchwilwyr yn datblygu lled-ddargludyddion cyfansawdd cyflym iawn

Cave droplets

Diferion ogofâu yn rhoi cipolwg ar hinsoddau’r gorffennol

8 Gorffennaf 2019

Gwyddonwyr yn dadlennu’r dadansoddiad byd-eang cyntaf o ddŵr diferion, sy’n ffurfio stalagmidau a stalactidau, o 39 o ogofâu ledled y byd

Mars

Taith i’r blaned Mawrth i 250 o ddisgyblion

5 Gorffennaf 2019

Digwyddiad blynyddol sy’n arddangos ehangder gyrfaoedd STEM