Ewch i’r prif gynnwys

2023

tri dyn yn edrych ar gamera ac yn gwenu

Gwybodaeth argraffu 3D Caerdydd yn cadw'r arian parod yn llifo

27 Medi 2023

RemakerSpace yn dod yn bartneriaid gyda Glory Global Solutions

Image of a woman in graduation robes

Yr Athro Fonesig Teresa Rees

27 Medi 2023

Is-ganghellor yn arwain teyrngedau i un o wyddonwyr cymdeithasol mwyaf blaenllaw y DU

Tri dyn yn casglu gwobrau mewn seremoni wobrwyo

Berthold Leibinger Innovationspreis 2023

27 Medi 2023

Gwobr laser o fri ar gyfer ymchwilydd ffiseg disgyrchiant arbrofol

Mae grŵp o bobl yn eistedd ar risiau y tu mewn i adeilad yn edrych ar y camera

Mae egin fusnesau sy'n ehangu yn dathlu llwyddiant

26 Medi 2023

Canmoliaeth gan Arloesedd Caerdydd ar gyfer Carfan 2023

Cyfarpar mewn labordy cemeg

Llwybr Gwyrddach at Gynhyrchu Nylon

26 Medi 2023

Rhestr fer Gwobr Fyd-eang FUNCAT yn IChemE

Woman working in a lab wearing a white lab coat

Cwmni sy’n deillio o Gaerdydd yn tyfu’n fwy na’i gartref yn yr uned hybu busnes

26 Medi 2023

Cellesce yn ‘graddio’ o Medicentre Caerdydd

Llun agos o law nesaf i wal frics

“Elw goruwchnormal” cwmnïau adeiladu tai, mwyaf Prydain

26 Medi 2023

Bu i gefnogaeth gan lywodraeth y DU a diffyg cystadleuaeth olygu bod 'y tri chwmni mawr' ym maes adeiladu tai wedi cynhyrchu elw o rhwng 17-32% y flwyddyn i gyfranddalwyr, yn ôl dadansoddiad

A collage of nominees

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Cynfyfyrwyr (tua)30 y flwyddyn hon

25 Medi 2023

Mae aelodau o gymuned cyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cael eu cydnabod yng Ngwobrau (tua)30 eleni

Darlun o blaned Hycean

Canfod methan a charbon deuocsid yn awyrgylch planed y tu allan i Gysawd yr Haul mewn parth y gellir byw ynddo

25 Medi 2023

Gwaith JWST i chwilio am fywyd a phlanedau y gellir byw arnynt yn ddatblygiad sylweddol wrth arsylwi’r is-Neifion K2-18 b

Myfyrwraig fenywaidd yn sefyll am ffotograff wrth ymyl ei phoster ymchwil o'r enw 'Solving the Mystery of Koi Fish Glitch Sources in LIGO'.

"Gwella’r broses o ganfod tonnau disgyrchol"

22 Medi 2023

Myfyriwr israddedig o Gaerdydd yn datblygu sgiliau ffiseg newydd ar leoliad ymchwil yn yr Unol Daleithiau