Ewch i’r prif gynnwys

Yswiriant

Diweddarwyd: 05/08/2022 15:10

Nid yw'r brifysgol yn gyfrifol am eich eiddo personol.

Fodd bynnag, darperir rhywfaint o yswiriant cynnwys gan Endsleigh Insurance, y prif ddarparwr yswiriant i fyfyrwyr, fel rhan o'ch Cytundeb Preswylfeydd.

Mae'n bwysig i chi wirio'r yswiriant hwn er mwyn sicrhau eich bod yn deall yr hyn sydd ac nad yw'n cael ei gynnwys, felly dilynwch y camau isod i wneud yn siŵr eich bod yn deall sut rydych yn cael eich gwarchod. Hefyd, byddwch yn cael eich cynnwys mewn raffl fawr yn benodol ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, trwy garedigrwydd Endsleigh!

Rhowch y rhif polisi HH0152 ar dudalen 'check your cover' Endsleigh i wirio eich manylion polisi.

Ewch i ddolen cadarnhau eich yswiriant  i wirio:

  • Beth sydd yn cael ei warchod
  • Eithriadau a chyfyngiadau allweddol
  • Tal dros-ben eich polisi - y swm rydych chi'n ei dalu pan fyddwch chi'n
  • Sut i wneud hawliad, ymestyn a phersonoli eich polisi.

Mae’n bwysig i chi wybod beth yn union sy’n cael ei warchod, mae’n bosibl na fydd y cynnwys yr yswiriant yn ddigonol a bydd angen i chi ei ymestyn i warchod eich holl eiddo y tu mewn a’r tu allan i’ch ystafell.