Ewch i’r prif gynnwys

Cyrraedd

Diweddarwyd: 23/10/2023 13:42

Mae'n hanfodol eich bod yn darllen y wybodaeth am eich trefniadau cyrraedd fel y byddwch yn gwybod pryd ac ymhle i gasglu eich allwedd a sicrhau nad ydych yn colli allan ar unrhyw derfynau amser pwysig.

Lawrlwythwch y wybodaeth am gyrraedd eich preswylfa, gan gynnwys dyddiadau ac amseroedd i gyrraedd (gan gynnwys dyddiadau cau pwysig), beth i wneud pan fyddwch yn cyrraedd, cyfarwyddiadau, parcio, mapiau a chysylltiadau:

Gwybodaeth ar gyfer cyrraedd - Neuadd Aberconwy, Neuadd Colum, Tai Myfyrwyr (Heol/Plas Colum), Neuadd Aberdâr a Neuadd Hodge

Gwybodaeth ar gyfer cyrraedd - Neuadd Aberconwy, Neuadd Colum, Tai Myfyrwyr (Heol/Plas Colum), Neuadd Aberdâr a Neuadd Hodge.

Gwybodaeth ar gyfer cyrraedd - Llys Cartwright a Neuadd Roy Jenkins

Gwybodaeth ar gyfer cyrraedd - Llys Cartwright a Neuadd Roy Jenkins.

Gwybodaeth ar gyfer cyrraedd - Neuadd Gordon, Llys Senghennydd, Neuadd Senghennydd a Thai/Fflatiau Myfyrwyr (Pentref)

Gwybodaeth ar gyfer cyrraedd - Neuadd Gordon, Llys Senghennydd, Neuadd Senghennydd a Thai/Fflatiau Myfyrwyr (Pentref)

Gwybodaeth ar gyfer cyrraedd - Llys Talybont

Gwybodaeth ar gyfer cyrraedd - Llys Talybont.

Gwybodaeth ar gyfer cyrraedd - Gogledd Talybont a phorth Talybont

Gwybodaeth ar gyfer cyrraedd - Gogledd Talybont a phorth Talybont.

Gwybodaeth ar gyfer cyrraedd - De Talybont

Gwybodaeth ar gyfer cyrraedd - De Talybont.

Gwybodaeth ar gyfer cyrraedd - Neuadd y Brifysgol

Gwybodaeth ar gyfer cyrraedd - Neuadd y Brifysgol

Cysylltwch â ni

Swyddfa Preswylfeydd