Ewch i’r prif gynnwys

Cardiau preswylfeydd

Byddwch yn derbyn eich cerdyn Preswylfeydd pan fyddwch yn cyrraedd.

Pan rydych ar dir y Brifysgol, mae angen i chi gadw eich cerdyn Preswylfeydd gyda chi bob amser a'i gyflwyno ynghyd â'ch cerdyn Adnabod Prifysgol er mwyn profi eich hunaniaeth yn unol â pholisi a chanllaw'r Brifysgol.

Bydd hefyd angen i chi gyflwyno eich cerdyn Preswylfeydd a'ch Cerdyn Adnabod Prifysgol ar gyfer y canlynol:

  • Casglu parseli a llythyron cofrestredig wrth dderbynfa eich Preswylfeydd.
  • Pan fyddwch chi wedi'ch cloi allan o'ch ystafell a bod angen allwedd/cerdyn allwedd arall arnoch.
  • Derbyn prydiau bwyd os ydych yn byw yn Neuadd Aberdâr (Arlwyo), Neuadd Gordon, Neuadd Senghennydd a Llys Senghennydd (Arlwyo rhannol).
  • Defnyddio'r gwasanaeth bws rhwng Neuadd y Brifysgol a'r Prif Gampws neu Gampws Parc y Mynydd Bychan.

Noder, bydd taliad yn ddyledus am unrhyw gardiau Preswylfeydd newydd a ddarperir.